Czuwaj!

Dziękujemy przyjaciołom i sympatykom naszego Kręgu Seniorów za pomoc w kampanii „Proporzec Kręgu”. A jak to się zaczęło? Na początku roku, w  drodze ze szpitala w Poznaniu, gdzie odwiedzaliśmy hm. Andrzeja Wolskiego –  phm. Gosia, żona hm. Andrzeja, zwróciła się do mnie ze słowami, by na 20-lecie Kręgu to jest na 26.05.2020 roku ufundować Proporzec Kręgu. Wcześniej już wielokrotnie rozmawialiśmy o takim planie. Na najbliższej zbiórce postanowiliśmy –  rozpoczynamy kampanię „Proporzec Kręgu”.   Niestety – w Polsce w tym czasie wybuchła pandemia koronawirusa. Ustały zbiórki i spotkania, zostaliśmy w domach. Jednak ten czas zarazy nie przeszkodził w realizacji zadaniach naszej proporcowej kampanii. Wielu przyjaciół, sympatyków, instruktorów seniorów, bezimiennych, a także członków naszego Kręgu ofiarowało nam środki finansowe na proporzec. Ofiarnie pomagali w naszej kampanii: seniorzy z Wielkopolski, z Kujaw byli komendanci hufca Słupca, komendant hufca ZHP Konin, burmistrz Miasta Słupcy, zakłady pracy ze Słupcy, biura rachunkowe, organizacje pozarządowe, przyjaciele z Caritasu i Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, starosta słupecki, redakcja „Gazety Słupeckiej”. Zbieramy dalej i za każdą najdrobniejszą pomoc dziękujemy. Z każdy najmniejszy grosik, za dar serca i dobre słowo dziękujemy. Poniżej ośmielamy się prosić o dalszą pomoc i podajemy konto do wpłat. Gratulujemy pierwszym  uhonorowanym „Medalem Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy”, a są to  są: Michał Pyrzyk – Burmistrz Słupcy, Władysław Filipczak – Redaktor Naczelny „Gazety Słupeckiej”, hm. Paweł Napieralski – Przewodniczący WRHKSiS, hm. Michał Kałużny – Komendant Hufca ZHP w Koninie, hm. Andrzej Wolski – Zastępca Komendanta Kręgu ZHP w Słupcy. Medal ten będzie corocznie przyznawany w dniu rocznicy powstania Kręgu – dnia 25maja.

Prosimy o dalszą pomoc i wsparcie.  Nasze konto 93 8542 0001 0025 3754 0411 7423. Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy (z dopiskiem „proporzec”).

Dziękujemy za listy gratulacyjne, dyplomy, pozdrowienia, życzenia i dobre słowo.

Łączymy najserdeczniejsze pozdrowienia harcerskie czuj – duch!

 

W imieniu członków Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy
Władysław Szymański, komendant