Dziękuję phm.  Iwonie Siupie ze Słupcy za wzbogaceni naszej strony o 27 Rozkazów Komendanta Hufca ZHP w Słupcy hm. Stanisława Przydrygi, które zostały umieszczone w zakładce ROZKAZY KOMENDANTA HUFCA ZHP i dalej w odpowiednim roku.

Uprzejmie proszę SZANOWNYCH  INSTRUKTORÓW Hufca ZHP Słupca i wszystkich posiadaczy rozkazów o udostępnianie. Natychmiast będę wprowadzał na stronę www.hksslupca.pl.

Na dzień dzisiejszy odwiedziło naszą stronę 700 tysięcy internautów. Dziękujemy.

Czuwaj!

Harcmistrz Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy