Na zaproszenie Kręgu Instruktorów i Seniorów ZHP im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie w dniu 7 grudnia 2019 uczestniczyłem w wyśmienitym, niezwykłym spotkaniu wspaniałych lubelskich seniorów harcerskich.
Dziękuję.
I cóż tu napisać – może tylko powtórzyć – za Jean-Paulem Sartre`a.
„Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze”. Opowieści i relacje z pięknych chwil na harcerskich drogach, przybliżane tu niesamowite życiorysy i wspomnienia seniorów w harcerskich mundurach w murach Lubelskiej Biblioteki Wojewódzkiej, były kierowane od żyjących światków historii harcerstwa lubelskiego do gości Jubileuszu w przesłaniu medialnym, słownym, wystawienniczym.
Dziękuję że mogłem uczestniczyć w pięknym „rubinowym” jubileuszu, słuchać gawęd żyjących światków historii harcerstwa lubelskiego.
I mimo ubiegającego czasu chciało by się powiedzieć – „pamiętaj bracie mój i siostro ma , że świat istnieje dopóki miłość trwa”.

Szanowni Harcerscy Seniorzy Lubelscy – jeszcze raz życzę, by każdy dzień wypełniała Wam radość i zadowolenie, każdy poranek zapowiadał przeżycie czegoś wielkiego, a wszystkie przemierzane drogi niech prowadzą do przyjaciół. Wszak nawet cień przyjaciela starczy by uczynić człowieka szczęśliwym.

Po harcersku pozdrawiam.

Czuwaj! hm. Władek Szymański uhonorowany w Lublinie skautową laską przyjaźni.

Słupca-Lublin, dnia 7 grudnia 2019 roku