Udział w spotkaniu w Lubochni koło Gniezna 25 lipca 2018  na Harcerskim  Pikniku  z okazji Rocznicy Bitwy Warszawskiej z naszego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy wzięli phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski i pwd. Tadeusz  Niemczewski.

Na spotkanie przybyło 80 harcerskich seniorów z: Czerwonak, Gniezno, Inowrocław, Mogilno, Poznań, Kiekrza, Słupcy, Trzemeszna, Wągrowca, Janowca Wielkopolskiego.

Gawędę wygłosił hm. Marek Zbiranek z Gniezna

GENERAŁ JÓZEF HALLER A HARCERSTWO

W 100 lecie połączenia polskich organizacji skautowych działających w zborach: Pruskim, Rosyjskim i Austriackim w Związek Harcerstwa Polskiego nie sposób wspomnieć o działalności harcerskiej generała Józefa Hallera.

Józef Haller wstąpił do skautingu we Lwowie w 1913 roku uczestnicząc jako instruktor w kursie skautowym w dniach od 14 lipca do 2 sierpnia w Skołem. W dniu 3 lipca 1920 roku został powołany na przewodniczącego ZHP. -Stanął na czele Związku Harcerstwa Polskiego u początków jego dziejów, kiedy nie do końca były ukształtowane terenowe struktury ZHP. Gdy obejmował funkcję przewodniczącego, nie był jeszcze formalnie zatwierdzony statut i nadal odbywał się proces scalania harcerstwa, który zakończył się formalnie na I Walnym Zjeździe w Warszawie trwającym w dniach 31. 12. 1920 – 2. 01. 1921. Ustąpił z tej funkcji na własne życzenie w dniu 4 lutego 1923 r. W czasie pełnienia funkcji przewodniczącego ZHP gen. Józef Haller wiele czasu poświęcał pracy w harcerstwie uczestnicząc w różnych uroczystościach lokalnych. W 1921 roku uczestniczył w zlocie harcerstwa lwowskiego ( z udziałem delegacji z całej Polski ) dla uczczenia 10-lecia ruchu harcerskiego we Lwowie. W maju tegoż roku brał udział w Zlocie Zagłębiowskiej Chorągwi Harcerskiej w Łękawie z okazji ofiarowania Związkowi Harcerstwa Polskiego przez inż. Przedpełskiego majątku Łękawa na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny. Po ustąpieniu z funkcji przewodniczącego ZHP utrzymywał żywy i serdeczny kontakt z harcerstwem. W 1924 roku po IV Walnym Zjeździe wchodził w skład naczelnej Rady Harcerskiej i Komisji Odznaczeń Honorowych. W dniu 31 maja 1925 r. wziął udziale uroczystości poświęcenia sztandaru harcerskiego na Śląsku. Generał Józef Haller ponownie włączył się do pracy społecznej w harcerstwie w sposób ciągły, gdy zamieszkał wraz z rodziną w Poznaniu przy ul. Słowackiego. Przez 5 lat od 1927 do 1931 pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Swoją pracą przyczynił się do rozwoju harcerstwa w Wielkopolsce. Utrzymywał bliski kontakt z drużynami harcerskimi interesując się ich pracą. Uczestniczył w uroczystościach rocznicowych drużyn i hufców. W 1928 r. przebywał wśród harcerzy we Wronkach. Jako przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego przyjął patronat nad uroczystością wręczenia sztandaru piątych drużyn harcerskich im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Poznaniu, który to sztandar osobiście wręczył komendantowi drużyn. Z okazji jubileuszu 10 lecia 34 Drużyny Harcerzy (byłej 2 Drużyny Żeglarskiej) napisał artykuł z serdecznymi życzeniami. Gen. Haller wysoko cenił umiejętności harcerzy. Na V Zjeździe powiedział „ Czy to była obrona Lwowa, czy też pod Warszawą harcerze prym wiedli. Młodzież harcerska stanęła pierwsza i dała znakomite kadry. Jako organizator Armii Ochotniczej mogę powiedzieć, że młodzież harcerska umożliwiła w tak szybkim tempie stworzenie armii stutysięcznej”.Zgodnie z postanowieniem Naczelnej Rady Harcerskiej przyjętym na XIX Zjeździe 27 kwietnia 1924 r. Józefowi Hallerowi zostały nadane wszystkie harcerskie odznaczenia honorowe i stopień HONOROWY HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ.
Harcerstwo też wysoko ceniło generała Hallera. W okresie międzywojennym były drużyny, które za patrona obierały sobie generała Józefa Hallera między innymi w Chorągwi Brzeskiej – 1 drużyna, Kowelskiej – 9 drużyn, Toruńskiej – 5 drużyn, Włocławskiej – 2 drużyny, Poznańskiej – 1 drużyna w Nowym Tomyślu, a w 1946 między innymi w Chorągwi Brzeskiej – 1 drużyna, Kowelskiej – 9 drużun Poznańskiej – 1 drużyna w Nowym Tomyślu, a w 1946 r w Poznaniu 31 Poznańska Drużyna Harcerzy z III Hufca. W czerwcu 1925 roku Naczelnictwo ZHP ustaliło, że na patrona drużyn nie należy przyjmować osób żyjących. Jedyny wyjątek pozostawiono drużynom noszącym imię generała Józefa Hallera.

Gen. Haller zmarł na obczyźnie, lecz dzięki wysiłkowi harcmistrza Wojciecha Andrzeja Szydłowskiego z Bielska – Białej prochy gen. Zostały sprowadzone do Polski.

Phm Ryszard Polus intonował piosenki patriotyczne i harcerskie.

Gospodarze podjęli gości zupą fasolową, golonką z kapustą, ciastami, kawą herbatą.

Spotkanie zakończono harcerskim kręgiem i pieśnią „Bratnie słowo”.

Opracował hm. Władysław Szymański