Symboliczny cmentarz – Mauzoleum w Skulsku poświęcone pamięci harcerskich instruktorów

Pierwsze w Polsce, jedyne w Europie w Skulsku na terenie, gdzie działalność prowadzi w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Hufiec Konin znajduje się Mauzoleum poświęcone  pamięci szczególnie zasłużonych dla harcerstwa instruktorów. Znajdują się tu w Muzoleum epitafiki ponad 400 harcerstwa instruktorów. Wielkie postacie, bohaterowie,  szczególnie zasłużeni instruktorzy harcerskich pokoleń znaleźli tu po raz drugi symboliczne miejsce swojego…