Ogólnopolskie złazy seniorów harcerskich

Wszystkim, którzy zorganizowali ogólnopolskie złazy  seniorów harcerskich bardzo, bardzo dziękuję. W sierpniu każdego roku odbywały się spotkania seniorów harcerskich na ogólnopolskich złazach. Wszystkim, którzy zorganizowali złazy bardzo, bardzo dziękuję. Zawsze wracałem z ogólnopolskich spotkań seniorów do Słupcy z pięknymi wrażeniami, które opisywałem na stronie internetowej naszego Kręgu www.hksslupca.pl Czuwaj! harcmistrz Władek Szymański, komendant Kręgu Seniorów…