Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej Pozdrawiamy przyjaciół w Dniu Myśli Braterskiej w kolejnym 2020 roku z pięknej naszej drogi harcerskiej. Czuwaj! W imieniu i z upoważnienia Członków Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy hm. Władek Szymański, komendant Kręgu Słupca, dn. 22 luty 2020r.