Dzień Myśli Braterskiej

Zuchom, Harcerzom, Wędrownikom, Starszyźnie, Seniorom i Sympatykom naszego słupeckiego Kręgu Seniorów ZHP. Tym, z którymi dane nam było przeżywać piękne chwile w harcerstwie a teraz utrzymywać kontakty w cyberprzestrzeni z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2019 roku przesyłam w imieniu kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy najserdeczniejsze pozdrowienia. Czuwaj! harcmistrz Władysław Szymański, komendant Kręgu ZHP w Słupcy…