Obrady Kapituły Skulskiej

22 marca 2018 w Poznaniu obradowała pod przewodnictwem hm. Pawła Napieralskiego Kapituła Skulska. W spotkaniu Kapituły brał udział hm. Andrzej Wolski z Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy, zastępca przewodniczącego Kapituły. Podjęto następujące decyzje. KOMUNIKAT KAPITUŁY Z DNIA 22 MARCA 2018 R Podajemy do wiadomości że zostały rozpatrzone wnioski kręgów i komisji historycznych hufców, chorągwi o…