Harcerstwo w powiecie słupeckim w latach 1918 – 1932

15 grudnia 1928

Raport drużyny cywilnej im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1928r. [1]

Drużynowym jest Stefan Grzegorzewski z zawodu murarz, lat 17, stopień harcerski III. Przybocznym jest Henryk Witkowski. Stefan Kosmalski, nauczyciel 7 – klasowej Szkoły Powszechnej jest opiekunem drużyny.

Drużyna liczy 18 druhów. 7 młodzików z przyrzeczeniem, 7 młodzików bez przyrzeczenia, 4 bez stopnia. Do szkoły uczęszcza 12 druhów, 6 jest pozaszkolnych. Zbiórki odbywają się w lokalu prywatnym.

Cała drużyna odbyła w minionym roku 40 zbiórek z tego 20 w izbie, 15 na boisku, a 5 z krótką wycieczką. Zastępy [2] odbyły 80 zbiórek w izbie 30 a 50 na boisku.

Drużyna posiada własną biblioteczkę, w której jest 317 książek z tego harcerskich 83. Całkowity dochód rocznym wyniósł 667 zł i 62 grosze. Wartość inwentarz w drużynie jest na kwotę 375 zł.

 

[1] Jak opisuje raport roczny wysłany po 15 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa założonej w 1916 roku.

[2] Brak w raporcie podania ilości zastępów.