Pierwsze w Polsce, jedyne w Europie w Skulsku na terenie, gdzie działalność prowadzi w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Hufiec Konin znajduje się Mauzoleum poświęcone  pamięci szczególnie zasłużonych dla harcerstwa instruktorów.

Znajdują się tu w Muzoleum epitafiki ponad 400 harcerstwa instruktorów.

Wielkie postacie, bohaterowie,  szczególnie zasłużeni instruktorzy harcerskich pokoleń znaleźli tu po raz drugi symboliczne miejsce swojego pochówku.

Zapalmy dla nich znicz pamięci.

Czuwaj!
hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy

Słupca – Skulsk, dnia 1 listopad 2020 roku.