Pan
dr Jacek Bartkowiak
Starosta Słupecki

Szanowny Panie Starosto!
Upoważniony przez członków Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy, który skupia harcmistrzów, podharcmistrzów i przewodników z terenu powiatu słupeckiego i Kazimierza Biskupiego wyrażam nasze podziękowanie dla władz Starostwa Słupeckiego za umożliwienie nam harcerskich spotkań, zbiórek, konferencji w lokalu starostwa przy ulicy Poznańskiej18 w latach 2009-2020.

Na Pana ręce składam także podziękowania dla poprzednich Starostów, z którymi układała nam się wyśmienicie współpraca.

Zawsze Starostwo Słupeckie pomagało polskiemu harcerstwu w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów a także w bieżącej działalności. Również i Pan wspierał nasze działania w szczególnym roku – kiedy to Krąg Seniorów obchodził 20-lecie swego istnienia.

Jesteśmy ufni, że dalej Szanowny Pan Starosta będzie przyjacielem polskiego harcerstwa szczególnie zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, seniorów harcerskich i starszyzny harcerskiej Ziemi Słupeckiej.

Z wyrazami szacunku łączę najserdeczniejsze
pozdrowienia.

Czuwaj!

harcmistrz Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy