Słupca, dn.25.05.2020
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 2/2020

W szczególnym dniu 25 maja 2020 roku, dniu naszego Jubileuszu – 20-lecia istnienia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy składamy wszystkim naszym przyjaciołom podziękowania za to, że razem z Wami byliśmy i jesteśmy w Związku Harcerstwa Polskiego i po latach wcześniejszej bezpośredniej pracy z zuchami, harcerzami, wędrownikami  mogliśmy spotykać się na harcerskich drogach, przy ogniskach, na seniorackich złazach, spotkaniach przyjaciół, piknikach,  biwakach, zbiórkach kręgów, zbiórkach regionalnych i ogólnopolskich, rajdach, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny, Dniach Skupienia Wspólnoty Skulskiej. Nie sposób wyliczyć wszystkiego, bo tak wiele było pięknych dni i chwil w minionym  dwudziestoleciu kręgu…, bo mimo upływu lat my harcerze jesteśmy bez przerwy w drodze…

Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego ma już 20 lat. Powstał w 2000 roku dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego systematycznie prowadził działalność. Na podziękowania zasługują wszyscy członkowie kręgu, bo dzięki mim można obchodzić w 2020 roku doniosłe wydarzenie. Jubileusz 20-lecia działalności jest świetną okazją do rozmów o przeszłości  Kręgu Seniorów ZHP i planowaniu kolejnych działań na następne lata.

1.2 Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2.1 Zarządzenia

Odwołuję z dniem 25.05.2020 roku zespół roboczy do organizacji  obchodów 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy w składzie:

1.Wojciech Boruszak
2.Eugeniusz Krajewski
3.Stanisław Przydryga
4.Andrzej Wolski
5.Zdzisław Wożniaka
Dziękuję za wzorowy udział w pracach Zespołu.

1.2.2 Decyzje

25 maja każdego roku począwszy od 25 maja 2020 roku to jest od  rocznicy 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy będzie zasłużonym przyjaciołom Kręgu wręczany medal wraz z odpowiednim  dokumentem.  Medal nadaje Komendant Kręgu. Wcześniej zaciąga opinię o kandydatach indywidualnych lub zbiorowych.
Komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy z tytułu mianowania do pełnienia tej funkcji staje się wyróżniony medalem.
Medal po rozwiązaniu działalności Kręgu nie jest wręczany.

Czuwaj!
Czuwaj! hm. Władysław Szymański