Ukazała się książka. Otwórz poniżej:

„Harcerska akcja letnia i zimowa Hufca Słupca ZHP 1957-2008”