Wykaz Powstańców Wielkopolskich Ziemi Strzałkowskiej i Słupeckiej

Na stronie 442 i 442 (i następnych stronach – biogramy Powstańców) w książce Michała Pawełczyka Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim znajduje się wykaz Powstańców Wielkopolskich.

POWSTAŃCY

1.Edmund Berdziński (1897 -),
2.Jan Bobek (1899 -),
3.Jan Brzuskiewicz (1904 -),
4.Józef Czarciński (1898 -),
5.Wacław Egiert (1897 -),
6.Antoni Ekiert (1894 -),
7.Stefan Filipczak (1902 -),
8.Wacław Filipiak (1901 -),
9.Julian Frankiewicz (1895 -),
10.Bronisław Frankowski (1898 -),
11.Stanisław Frydrychowicz (1897 -),
12.Józef Grajek (1898 -),
13.Walerian Jaśkiewicz (1897 – ),
14.Feliks Kaczmarski (1897 -),
15.Feliks Kańczurzewski (1901 – ),
16.Mikołaj Kopański (1896 -),
17.Władysława Kozłowska (1887 – 1970),
18.Bolesław Krysiak (1899 -),
19.Jan Kuczyński (1897 – 1992),
20.Stanisław Lewandowski (1898 -),
21.Roman Matuszewski (1898 – 1973),
22.Leonard Myśliński (1896 -),
23.Jan Piasecki (1897 – 1976),
24.Stanisław Piotrowski (1897 – 1967),
25.Nikodem Pluciński (1902 -),
26.Nicefor Przybylski (1897 -),
27.Władysław Smuszkiewicz (1897 -),
28.Seweryn Szeszycki (1897 – 1975),
29.Marian Szymankowski (1898 -),
30.Aleksander Tabaczyński (1902 -),
31.Feliks Tylman (1892 – 1985),
32.Stanisław Tylman (1895 -),
33.Józef Walczak (1899 – 1919),
34.Wincenty Werbiński (1897 -),
35.Stanisław Wietrzyński (1895 – 1985),
36.Stanisław Wietrzyński (1895 – 1985),
37.Józef Wiśniewski (1898 -),
38.Stefan Wiśniewski (1897 -),
39.Józef Wolicki (1902 -),
40.Kazimierz Woliński (1895 -),
41.Józef  Wojtowicz (1897 -),
42.Antoni Zieliński (1892 – 1941),
43.Józef Zieliński (1901 -),
44.Antoni Zwolanowski (1896 -),
45.Marian Zywert (1897 – 1977),

Edmund Berdziński (1897 -)
Urodził się 12.01.1897 r. w Kowalewie jako syn Józefa i Marii. Od 11.02. do 11.11.1918 r. pełnił służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej jako komendant organizacji szkolnej w Kowalewie pod pseudonimem „Poręba”. W dniu 10 i 11.11.1918 r. brał udział jako dowódca grupy w rozbrajaniu Niemców w powiecie słupeckim. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 27.12.1918 r. Po zwolnieniu go z wojska w 1921 r. podjął pracę w szkol­nictwie, gdzie był nauczycielem, a następnie kierownikiem szkoły podsta­wowej. 24.08.1939 r. został powołany do służby wojskowej w Armii Poznań i przeszedł szlak bojowy od Kłodawy do Dubna. Tam 19.09.1939 r. dostał się do niewoli, w której przebywał do 13.12.1944 r. Po wyzwoleniu przystąpił po­nownie do pracy w szkolnictwie i jako kierownik szkoły podstawowej został przeniesiony na emeryturę z dniem 1.01.1958 r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.19-0.2364 z dnia 18.12.1974 r.

Jan Bobek (1899 -)
Urodził się 13.08.1899 r. w Pyzdrach jako syn Józefa i Stanisławy z domu Nowakowskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 29.12.1918 r. do 28.02.1919 r. Po walce w Zdziechowej pozostał w Gnieźnie, gdzie wstąpił do Straży Ludowej. Pełnił służbę patrolową i wartowniczą w składzie 2. Kom­panii IV Batalionu Straży Ludowej pow. gnieźnieńskiego pod dowództwem Jana Szeligowskiego.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.11-0.69 z dnia 11.03.1958 r.

Jan Brzuskiewicz (1904 -)
Urodził się 14.06.1904 r. w Słupcy jako syn Józefa i Marii. Brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Słupcy, Strzałkowie, Mielżynie, Witkowie, Powidzu. Dowódcami kolejno byli Jan Kluczyński, por. Skabowski, por. Danec­ki i por. Kozicki. Poza tym jako młody harcerz przenosił broń i amunicję dla oddziałów powstańczych.
Odznaczony: Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.29-0.40 z dnia 29.02.1960 r., Krzyżem Pamiątkowym oraz dyplomem uznania.

Józef Czarciński (1898 -)
Urodził się 13.03.1898 r. w Lądku jako syn Aleksandra i Wiktorii. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 11.11.1918 r. pod dowództwem komendanta IV Obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej Mieczysława Skabowskiego (pseudonim Zadora) w Anastazewie, Powidzu, Orchowie, Sokolnikach oraz w zdo­bywaniu obozu w Strzałkowie. Po powstaniu i odbyciu służby wojskowej do września 1939 r. pracował w charakterze pracownika fizycznego. Jest zweryfikowanym weteranem powstania Wielkopolskiego.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.21-0.216 z dnia 21.02.1976 r.

Wacław Egiert (1897 -)
Urodził się w Koninie 19.07.1897 r. jako syn Franciszka i Marianny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 12.12.1918 r. do 15.01.1919 r. pod dowództwem por. Łebkowskiego i ppor. Bilskiego w opanowaniu Adamowa, Szydłowca. Powidza, Orchowa i Gniezna. Wcielony do 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. Posiadał zaświadczenie Centralnego Archiwum Wojskowego o udziale w Powstaniu Wlkp. nr 3139/4 M z dnia 1.04.1969 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.

Antoni Ekiert (1894 -)
Urodził się 10.05.1894 r. w Pyzdrach jako syn Aleksandra i Anieli z domu Lipińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp., a następnie służył w Woj­sku Polskim do 1921 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.06-0.198 z dnia 6.03.1974 r.

Stefan Filipczak (1902 -)
Urodził się 31.07.1902 r. w Łodzi jako syn Józefa i Anny z domu Tencel. Od 11 listopada 1918 r. brał czynny udział w likwidacji i rozbrajaniu niemieckich oddziałów wojskowych na terenie powiatu i miasta Turek. Następnie 29.12.1918 r. dołączył do grupy miejscowych ochotników i wraz z nią po­dążył w kierunku Poznania celem połączenia z tworzącymi się tam oddzia­łami powstańczymi. Pod Powidzem brał udział w walkach przeciwko miej­scowym jednostkom wojsk niemieckich, a po ich likwidacji uczestniczył w dalszych walkach na linii: Trzemeszno, Mogilno, Żnin, Szubin, Chodzież, Piła i Krzyż. Po zakończeniu walk powstańczych powrócił do Turku. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.

Wacław Filipiak (1901 -)
Urodził się 7.10.1901 r. w Róży koło Słupcy jako syn Józefa i Lucyny Kobylarek. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w walkach z Grenzschutz’em o oswobodzenie Radziejowa, Kruszwicy, Mątew i Inowrocławia pod dowództwem pchor. Stanisława Kreta. Pozostał w Wojsku Polskim. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.26-0.275 z dnia 26.07.1962 .

Julian Frankiewicz (1895 -)
Urodził się 10.02.1895 r. w Lądku jako syn Rocha i Anny Niedzielskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. oraz dalej służył w Wojsku Polskim do 1920 r. Został zweryfikowany dnia 10.07.1970 r. na podstawie zaświadczenia CAW nr 5861 z dnia 19.05.1970 r. o udziale w Powstaniu Wlkp. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.06-0.198 z dnia 6.03.1974 r.

Bronisław Frankowski (1898 -)
Urodził się w Pyzdrach 5.09.1898 r. jako syn Wincentego i Stanisławy z domu Popielarskiej. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej od 20.03.1918 r. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim do dnia 25.12.1919   r. pod dowództwem ppor. Trawińskiego w okolicach Pyzdr, Borzykowa, Słupcy, Żerkowa i Wrześni. Następnie wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego, do 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. Służył dalej w Woj­sku Polskim aż do 16.06.1921 r. Zdemobilizowany z wojska w stopniu kaprala. Mieszkał w Stępocinie i tam pracował na roli. W 1935 r założył w swoim domu sklep spożywczy, który prowadził do chwili wkroczenia okupanta, to jest do roku 1939. Po wejściu Niemców do Stępocina, sklep został z towarem zabrany, a Frankowski aresztowany i maltretowany za ukrywanie swego kuzyna. Kuzyn ten występował przeciwko Niemcom, za co został rozstrzelany przez Gestapo. W czasie okupacji pracował przymusowo na roli u Niemców, będąc stale pod obserwacją Gestapo, jako wróg ustroju hitlerowskiego. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. od 20.01.1935 r.Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.

27 grudnia 2018 roku w 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Komendant Kręgu ZHP w Słupcy na mogile Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy oddał hołd i zapalił znicz pamięci od Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy.

Weteran Powstania Wielkopolskiego, żołnierz Armii „Poznań”, ofiara służby bezpieczeństwa, kombatant z legitymacją numer 0130949.
Stanisław Górczyński, rocznik 1901, mąż Jadwigi, syn Andrzeja i Katarzyny, urodził się w Koćmierowie koło Gołębic w Sandomierskiem. Tam spędził lata młodości. Mieszkał w Słupcy.

Ojciec Beni, Alocha, Leszka, hm. Władka – mojego długoletniego przyjaciela, hm. Krystyny – członkini Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, Urszuli.

Cześć Jego Pamięci.

harcmistrz (-) Władysław Szymański, komendant Kręgu ZHP w Słupcy

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego

Wincenty Werbiński Powstaniec Wielkopolski,

pochowany na cmentarzu w Lądzie nad Wartą pow. słupecki – dziadek żony harcmistrza Andrzej Szymczaka, Bożeny z domu Werbińskiej.

Zdjęcia z archiwum harcmistrza Andrzeja Szymczaka.