Zlot Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w Kaliszu

W słoneczną majową sobotę 2019 roku na zaproszenie  Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz Kręgu Starszyzny i Seniorów „Żurawie” z Kalisza seniorzy harcerscy z Wielkopolski uczestniczyli dnia 18 maja 2019 r. w Zlocie Wielkopolskich Seniorów w Kaliszu.

Apelem o godzinie 10.00 przed Ratuszem nastąpiło rozpoczęcie Zlotu. Potem 80 seniorów po słodkim poczęstunku i kawie spotkało się w Sali Recepcyjnej Ratusza z Wiceprezydentem Kalisza Panem Mateuszem Podsadnym, Przewodniczącym Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów hm. Pawłem Napieralskim, Komendantem Hufca ZHP w Kaliszu hm. Marianem Maćkowiakiem. W spotkaniu uczestniczyła hm. Gabriela Jaskulska członkini Rady Naczelnej ZHP.

Spotkanie uświetnił występ chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zaśpiewał: „Nigdy słowik swojej pieśni tak pięknie nie śpiewał”, „Walc z Nocy i dni” i jeszcze inne piękne piosenki promujące miasto Kalisz. Gospodarze spotkania wyświetlili film o początkach Kalisza.

W godzinach przedpołudniowych zwiedzaliśmy w pieszej wędrówce miasto z przewodnikiem (m.in. Sanktuarium Św. Józefa, kościół Ojców Franciszkanów, Basztę Dorotka i Park Miejski).

Po smacznym obiedzie w restauracji w Ratuszu przemieściliśmy się do stanicy harcerskiej i tu uczestniczyliśmy w obrzędowym ognisku. Gospodarze na zakończenie ogniska wręczyli komendantom Kręgów dyplomy uczestnictwa w Zlocie Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów a następnie zaprosili do pożegnalnego kręgu i nastąpiło zakończenie zlotu.

Z naszego – Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy uczestniczyli: hm. Wojciech Boruszak, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu.

Dziękujemy członkom Kręgu Starszyzny i Seniorów „Żurawie”, władzom Hufca ZHP Kalisz i Wielkopolskiej Radzie Starszyzny i Seniorów za kolejny piękny Zlot na Wielkopolskiej Ziemi w Kaliszu.Władek Szymański ze Słupcy