Najważniejszy dzień, najważniejsza tegoroczna uroczystość Wspólnoty Skulskiej im. hm Antoniego Bogdańskiego odbyła się w 2019 roku w drugą sobotę czerwca w Skulsku.

Przybyli na spotkanie seniorzy harcerscy, starszyzna harcerska,  harcerze, rodziny uhonorowanych pośmiertnie tabliczkami epitafijnymi przez Kapitułę Skulską za szczególne zasługi dla harcerstwa. Dotarli tu przyjaciele z harcerskich dróg z harcerskiej przygody z całej Polski. Niektórzy już po raz dwudziesty trzeci. Przybyli  także dostojni goście i funkcyjni Związku Harcerstwa Polskiego.

Skulsk gościł 6 czerwca 2019 roku ponad 300 szczególnie zasłużonych seniorów harcerskich – członków Kręgów Seniorów należących do Wspólnoty Skulskiej im. hm Antoniego Bogdańskiego.

Uroczysty apel odbył się na łące koło plebani. Tuż obok relikwii Błogosławionego Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy, pocztów sztandarowych z: Hufca Konin, Hufca Mogilno, Hufca  Inowrocław, sztandaru historycznego byłego hufca ZHP Babiak, proporców z: Gdyni, Gdańska, Wągrowca szeregami stanęli do apelu członkowie Kręgów wraz ze swoimi komendantami z: Czerwonaka, Bydgoszczy, Gdyni, Gdańska, Janowca Wielkopolskiego, Jarocina, Koła, Konina, Leszna (dwa kręgi), Mogilna (dwa kręgi), Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania (siedem kręgów), Słupcy, Szczecina (dwa kręgi), Świecia, Wągrowca.

Prowadzący apel hm. Marek Urbanowicz złożył meldunek komendantowi Hufca Konin hm. Michałowi Kałużnemu. Odczytał Rozkaz Komendanta Hufca ZHP Konin. Wydał komendę, po której zabrzmiał hymn Związku Harcerstwa Polskiego zagrany przez Gminną Orkiestrę Dętą ze Skulska i zaśpiewany przez seniorów harcerskich. Oddał głos komendantowi Wspólnoty Skulskiej phm. Jerzemu Lipińskiemu, który powitał gości. A zaszczycili swą obecnością: starosta powiatu Mogileńskiego Bartosz Nowacki, przewodniczący Rady Powiatu Robert Musidłowski, sekretarz Urzędu Gminy Skulsk Jarosław Goiński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jan Wadelski, członkini Rady Naczelnej ZHP hm. Gabriela Jaskulska, komendant Hufca ZHP Konin hm. Michał Kałużny, hm. Barbara Małecka przewodnicząca Sądu Harcerskiego w Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej,  przewodniczący Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów hm. Paweł Napieralski, zastępca Komendanta Hufca ZHP w Koninie hm. Ewa Chojnowska, Komendanci Hufców ZHP z; Mogilan, Inowrocławia, Poznania – Grunwaldu.

Na apelu w krótkim wystąpieniu pozdrowienia od Wójta Skulska Andrzeja Oracza złożył sekretarz Gminy Jarosław Goiński. Z upoważnienia komendanta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Marek Urbanowicz  wręczył hm. Stanisławowi Jasińskiemu komendantowi Kręgu Seniorów z Mogilna „Odznakę Pamiątkową na 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego”. Wręczył także podziękowania za okazywaną pomoc i wsparcie w misji upamiętniania wybitnych harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego Andrzejowi Operaczowi – Wójtowi Gminy Skulsk i Janowi Wadelskiemu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku.

Hm. Marek Urbanowicz  po wydaniu komendy maszerując, prowadził kolumnę seniorów na Mszę św. w intencji harcerzy i seniorów Związku Harcerstwa Polskiego. Celebransami Mszy św. w intencji zmarłych harcerzy i seniorów byli: kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ZHP ks. pwd. Artur Wojczyński, kustosz Relikwii patrona harcerzy bł. phm. Wincentego Frelichowskiego hm. Józef Nowakowski z Torunia i hm. Maciej Maśliński w ceremonialnym stroju (z Instruktorskiego Kręgu Seniorów z Ostrowa Wielopolskiego) – Kawaler Orderu Świętego Stanisława a zarazem komendant Kręgu Seniorów ZHP z Ostrowa Wielkopolskiego).

Powitał ponad 300 uczestników Mszy św. kustosz Sanktuarium w Skulsku – proboszcz i kapelan Wspólnoty Skulskiej ks. Marian Kowalski. Pierwsze czytanie – czytał pwd. Jarosław Gendera z Poznania. Pieśni i śpiew na Mszy św. prowadzi hm. Bogusław Olejniczak – komendant Kręgu Seniorów ZHP Szóstaków z Hufca ZHP Poznań Jeżyce. Homilię wygłosił kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ZHP ks. pwd. Artur Wojczyński . Na ołtarzu był relikwiarz Błogosławionego phm. Wincentego Frelichowskiego patrona polskich harcerzy, który wcześnie towarzyszył na apelu porannym.

Po Mszy świętej uczestnicy zbiórki wraz z celebransami zebrali się pod Mauzoleum Pamięci Harcerskiej. Tu uroczystość prowadził hm. Paweł Napieralski przewodniczący Kapituły Skulskiej. Po wydaniu komendy podniesienia flagi państwowej na masz i po odśpiewaniu hymnu państwowego poinformował, że na prośby Kręgów skupionych we Wspólnocie Skulskiej Kapituła Skulska podjęła decyzję o umieszczeniu w roku 2019 w Mauzoleum Pamięci 35 tabliczek epitafijnych, 3 portretów kapelanów harcerskich, 1 urnę z ziemią z mogił harcerek rozstrzelanych we wrześniu 1939 roku w okolicach Bydgoszczy. Wcześniej wszystkim uczestnikom zostało wręczone wydawnictwo Kapituły Wspólnoty Seniorów ZHP i Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP pt.: Epitafia członków ZHP, portrety kapelanów, tablice zbiorowe, umieszczone w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w roku 2019.  Po poświęceniu tabliczek przez kapelana Wspólnoty Skulskiej ks. Mariana Kowalskiego prowadzący uroczystość zaprosił rodziny i delegacje do odwiedzenia Mauzoleum Pamięci Harcerstwa. Poprosił także o złożenie kwiatów przez delegacje Kręgów w miejscach pamięci harcerskiej w Skulsku.

W godzinach południowych udaliśmy się do Mielnicy Dużej do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie czekała na nas grochówka, kawa i herbata. W długie popołudnie sobotnie trwały rozmowy harcerz, seniorów, gości. Hm. Bogusław Olejniczak Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów „Szóstacy” z Poznania i phm. Andrzej Konarkowski wtórując sobie na gitarze i akordeonie śpiewali wraz z seniorami harcerskie piosenki. Uroczystą zbiórkę zakończył Krąg splecionych rąk i po zaśpiewaniu piosenki  Brtatnie słowo… rozjechaliśmy się do domów rodzinnych.

Dziękuję Komendzie Wspólnoty Skulskiej za przygotowanie czerwcowego Dnia Skupienia. Pogoda dopisała. Było słonecznie ale nie za gorąco.
Z Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy uczestniczył pwd. Tadeusz Niemczewski i niżej podpisany.

Władysław Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy
Skulsk, dnia 8 czerwca 2019 roku