Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji żyjących oraz zmarłych harcerek i harcerzy rozpoczął się XXII Dzień Skupienia w Sanktuarium w Skulsku. Proboszcz Sanktuarium ks. Marian Kowalski powitał  seniorów i gości, którzy jako pielgrzymi w ilości ponad 400 osób przyjechali na spotkanie modlitewne – Dzień Skupienia Wspólnoty Skulskiej ZHP im. hm. Antoniego Bogdańskiego. Spotkanie zaszczycili swoją obecności między innymi: członkini Rady Naczelnej hm. Gabriela Jaskulska, kierownik Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdan Radys i członkini tego Wydziału hm. Kazimiera Rosińska, komendanci Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński i Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Artur Glebko, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Starszyzny Harcerskiej i Seniorów  hm. Paweł Napieralski, kierownik Wydziału Seniorów Łódzkiej Chorągwi ZHP hm. Anna Jakubowska-Rapkiewicz oraz  Komendanci i przedstawiciele Komend Hufców z Kutna, Krosna, Mogilna, Trzemeszna, Torunia, Szczecina, Czerwonaka, Poznania, Środy Wielkopolskiej.

Przed Mszą hm. Paweł Napieralski odczytał nazwiska 50 Seniorów, którzy  w minionym roku odeszli na wieczną wartę i poprosił o uczczenie Ich pamięci chwilą ciszy. Druh Paweł powitał również władze harcerskie, gości i przybyłych seniorów harcerskich – w modlitewnym spotkaniu uczestniczyli seniorzy z 27 Kręgów: Bydgoszczy, Czerwonaka, Gdańska, Gdyni, Gniezna, Inowrocławia, Koła, Konina, Krosna, Leszna, Łodzi, Mławy, Mogilna (2 Kręgi), Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania (7 Kręgów), Słupcy, Szczecina, Trzemeszna, Wągrowca,  Wrześni oraz seniorzy z 4 Kręgów nie będących członkami Wspólnoty Skulskiej z  Kwidzynia, Świecia, Leszna – im. Soli, Kutna.

Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku w asyście sztandarów i proporców harcerskich wprowadzone zostały relikwie bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, przywiezione do Skulska przez Seniorów Harcerskich z Mogilna.

Mszę Świętą w intencji harcerek i harcerzy sprawowali pod przewodnictwem ks. Łukasza Płóciennika – duszpasterza harcerzy Diecezji Włocławskiej: ks. pwd. Łukasz Konatowski – kapelan Chorągwi Wielkopolskiej, ks. dr Kazimierz Dąbrowski – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, ks. Paweł Pawlicki – duszpasterz zakładu karnego weWronkach, a przy ołtarzu towarzyszył im. hm. Maciej Maśliński w ceremonialnym stroju (IKS Ostrów Wlkp.) – Kawaler Orderu Świętego Stanisława.

Hm. Paweł Napieralski odczytał list skierowany do uczestników spotkania w Skulsku przez ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego SAC – Naczelnego Kapelana ZHP.

Oprawę muzyczną Mszy Świętej prowadził hm. Bogusław Olejniczak komendant Kręgu Seniorów „Szóstacy” z Poznania.

Po Mszy Świętej i po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przy Mauzoleum Pamięci Harcerstwa – odczytany został przez phm. Iwonę Milas, komendantkę Wspólnoty Skulskiej ZHP rozkaz specjalny Komendanta Hufca  Konin hm. Michała Kałużnego.

Przewodniczący Kapituły hm. Paweł Napieralski odczytał decyzję Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczeniu w Mauzoleum 45 tabliczek epitafijnych zmarłych druhów, tablicy zbiorowej pamięci 23 harcerek 15 Drużyny Harcerek „Mała Piętnastka” i 2 mieszkanek Gardny Wielkiej – ofiar tragedii na Jeziorze Gardno w dniu 18.07.1948r. oraz tablicy w 100 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – „Cześć pamięci skautom walczącym o wolność Polski poległym w Powstaniu Wielkopolskim”. Oobecnie w Mauzoleum znajduje się około 600 tabliczek epitafijnych, portrety księży kapelanów, urny z miejsc szczególnej pamięci narodowej.

Kustosz Sanktuarium ks. Marian Kowalski w asyście pozostałych księży poświęcił tabliczki. Delegacje Kręgów Seniorów ZHP i zaproszeni goście złożyli kwiaty, zapalili znicze, zwiedzili Mauzoleum. Niektórzy z nich wpisem do kroniki upamiętnili ślad swojej tu obecności.

Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni zostali na piknik harcerski do Mielnicy Dużej, gdzie ugoszczono przybyłych seniorów i gości harcerską grochówką, po czym  przy kawie toczyły się rozmowy harcerskich przyjaciół i brzmiały harcerskie pieśni przy akompaniamencie gitary hm. Bogumiła Olejniczaka.

Wyrazy     podziękowania     należą    się   Kręgom   Seniorów   z  Mogilna  I  i z Trzemeszna za przygotowanie i montaż ławek na polanie przed Mauzoleum Harcerskim oraz za prace porządkowe wykonane przy pomocy  członków Stowarzyszenia „Skulsk – Nasze Wspólne  Dobro” a także z Kręgu Seniorów ze Słupcy, orkiestrze z Gminnego Ośrodka Kultury, która pod kierownictwem Artura Skuratowicza koncertowała przed Mszą Świętą w Sanktuarium oraz podczas Mszy, hm. Olejniczakowi za kontynuowanie harcerskiej tradycji oprawy muzycznej Mszy, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku za  kierowanie wjazdem pojazdów na parking i zabezpieczenie pomocy medycznej, zastępowi harcerek i harcerzy z Hufca ZHP  Września (Wrzos) za ofiarną służbę harcerską podczas Dnia Skupienia, wójtowi Gminy Skulsk – panu Andrzejowi Operaczowi oraz dyrektorowi GOKu – panu Janowi Wadelskiemu za organizację harcerskiego pikniku, hm. Pawłowi Napieralskiemu i pwd. Robertowi Krollowi (IKS „Dziewiątacy” – Poznań) za załatwienie wykonania tabliczek epitafijnych,  a przede wszystkim hm. Napieralskiemu za przygotowanie programu harcerskiej oprawy Mszy św. oraz za sprawne przeprowadzenie całości uroczystości.

Krąg Harcerski ze Słupcy reprezentowali w Skulsku: Hm. Wojciech Boruszak,  hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu w Słupcy.

Uczestnik Dnia Skupienia hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy
Skulsk – Słupca, dnia 9 czerwca 2018r.

Dziękuję phm. Barbarze Król z Poznania za uzupełnienie tekstu w ważne informacje.