„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

(Jan Paweł II)

Niech Wielkanoc jednoczy i wzmacnia całą rodzinę harcerską. Niech nigdy nie zabraknie Wam tego, co w życiu najważniejsze: zdrowia, miłości i bezpieczeństwa.

W imieniu członków Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Andrzej Wolski

Wielkanoc 2024 - Karta z życzeniami