Odeszli na wieczną wartę

Śp. Harcmistrz Józef January Jasiński

Ur. 18.09.1929 roku w Zagórowie zm. 13.06.2006 roku w Słupcy

Hm. Józef Jasiński w szeregi harcerskie wstąpił w 1937 roku w Zagórowie. Służbę w ZHP pełnił, jako zastępowy, drużynowy, namiestnik zuchowy, oboźny, opiekun drużyn harcerskich.

Po II wojnie światowej w latach 1945-1948 jest drużynowym drużyny im. Kazimierza  Pułaskiego w Zagórowie a po 1957 namiestnikiem zuchowym hufca ZHP w Słupcy, oboźnym na wielu obozach hufca. Od 1971 roku pełni funkcje: opiekuna drużyn harcerskich w Zagórowie i starszoharcerskich w Słupcy. Zdobywa kolejne stopnie instruktorskie przewodnika w roku 1958 podharcmistrza w roku 1960, harcmistrza w roku 1966, harcmistrza PL w roku 1976. Od roku 1973 do 1975  pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP w Słupcy. Przez wiele lat jest współorganizatorem akcji letnich i zimowych hufca oraz NAL. W latach 1976 – 1985 bardzo czynnie udziela się w Radzie Przyjaciół Harcerzy w Słupcy wspomagając budowę stanicy harcerskiej Hufca ZHP w Słupcy w Gaju.

Kierownik Szkoły Podstawowej w Zagórowie, Zastępca Dyrektora Szkoły Gminnej w Słupcy, nauczyciel w LO i Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

Prezes OSP w Słupcy. Zasłużony kapelmistrz orkiestry przy OSP w Słupcy. Społecznik, długoletni radny w Zagórowie i Słupcy oraz Przewodniczący MRN w Słupcy. Nauczyciel śpiewu, bezgranicznie oddany w swej pracy dziecku i Małej Ojczyźnie – Ziemi Słupeckiej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. Między innymi Brązowym, Srebrnym, Złotym Krzyżami Zasługi,  Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1983, Tytułem Honorowego Instruktora – Seniora ZHP w 1985,  Odznaką za Zasługi dla Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych nadaną 15.10.2001 roku. Wieloma odznaczeniami strażackimi nagrodami inspektor, kuratora oświaty i ministra oświaty.