Na wieczną wartę odeszła bardzo zasłużona dla harcerstwa słupeckiego hm. Alina Główczyńska.

Harcmistrzyni Alina Główczyńska została w dniu 30 grudnia 2019 roku pochowana na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy.

Harcmistrzyni Główczyńska Alina z Hufca ZHP Słupca była wyróżniona Honorową Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP”; R.L. 7/84 Komendanta Chorągwi Konińskiej. Otwarcie próby na harcmistrza nastąpiło; R.L. 9/87 Komendanta Chorągwi Konińskiej. Była członkiem  Sztabu Ofensywy Zuchowej; R.L. 9/91 Komendanta Chorągwi Konińskiej. Za działalność w ZHP wyróżniona „Słupczaninem Roku 1999” w plebiscycie „Gazety Słupeckiej”. Otrzymała wyróżnienie Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”; R.L. 7/2001 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Długoletnia drużynowa harcerska i zuchowa w Szczepie Harcerskim im. Janusz Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy.

Zmarła 26 grudnia 2018 roku. Żegnana przez liczne pokolenia swoich wychowanków, zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów, seniorów harcerskich, przyjaciół i Słupczan.

Czuwaj!
Cześć Jej pamięci.

hm. Władysław Szymański