Seniorski patrol  Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski i  hm. Władysław Szymański zainaugurowali 1 września 2020r. Rok Harcerski 2020-2021 na spotkaniu w Stawie. Podczas spotkanie przy miniognisku komendant Kręgu Seniorów w Słupcy hm. Władysław Szymański wręczył hm. Andrzejowi Wolskiemu „Medal Kręgu”.. Podziękował także wręczając statuetki za długoletnią pracę w Kręgu phm. Małgorzacie Wolskiej i hm. Andrzejowi Wolskiemu, który jest jednym z założycieli 25 maja 2000 roku Harcerskiego Kręgu w Słupcy.  Spotkanie odbyło się przy tradycyjnej kawie..

Po raz pierwszy na zbiórce towarzyszył proporzec kręgu.

W następnym dniu 2 września 2020r.  komendant Kręgu złożył życzenia pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi – wspaniałemu akordeoniście i nieprofesjonalnemu malarzowi. Podziękował  za działania w Kręgu. pwd Halinie Miętkiewicz.
Kolejny etap obiegowej zbiórki zaprowadził komendanta do phm. Ireny i Zdzisława Woźniaków. W ich mieszaniu toczyła się opowieść o harcerstwie słupeckim a szczególnie o  lipcu i sierpniu 2020r
Na koniec dnia komendant dotarł do hm. Marylki i hm. Wojtka Boruszaków.  Marylkę jeszcze nie zastał. Opiekuje się byłym komendantem Hufca ZHP, pwd. Radkiem Żminkowskim, który uległ poważnemu wypadkowi drogowemu i potrzebuje całodobowej opieki. Tutaj rozmowa toczyła się o uroczystościach pożegnania śp. hm. Edmunda Głogowskiego, który 1 września 2020 r. nagle zmarł a pogrzeb odbędzie sie 4 września 2020r. Wspominaliśmy bogate w wydarzenia życie na harcerskim szlaku Druha hm. Edmunda. Jeszcze tak niedawno na uroczystej zbiórce Kręgu  obchodziliśmy Mundka Jubileusz 90-tych urodzin, wryły mi się w pamięć Jego słowa, Jubilat powiedział. „Kochani jesteście dla mnie wspaniałą rodziną” i dodał „póki mojego życia zawsze będę z Wami”. Odszedł wspaniały człowiek…

3 września 2020r.  Pada deszcz. Komendant odwiedził phm. Władysławę Garsztkę,  hm. Eugeniusza Krajewskiego, pwd. Krzysztofa Rewersa. Wręczył statuetki – podziękowania za działalność na rzecz harcerstwa i kręgu seniorów a także wręczył naszywki z nazwiskami na mundur harcerski.

4 września 2020 roku (piątek), Mszę świętą w intencji śp. hm. Edmunda Głogowskiego w kaplicy przy parafialnym cmentarzu św. Krzyża w Słupcy  4 września 2020 roku celebrował ks. kanonik Tomasz Ryś proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Słupcy. Komendant pożegnał śp. hm. Edmunda.

8 września 2020 roku. Zbiórka Alertowa trwa. Patrol Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy: hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski i hm. Zdzisław Woźniak we wczesnych godzinach porannych odwiedził Komendanta Hufca ZHP w Koninie hm. Michała Kałużnego. Komendant patrolu zameldował o rozpoczęciu Roku Harcerskiego 2020-2021 przez Krąg Seniorów w Słupcy. Uhonorowano Komendanta Hufca „Medalem Kręgu” i wręczono pozycje książkowe: „Monografia Kręgu 2000-2020”, „Ważnie3jsze wydarzenia w kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego za lata 2000-2016”, „Wydarzenia w Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego za lata 2017”, „Wydarzenia w Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego za lata 2018”, „Wydarzenia w Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego za lata 2019”.
W godzinach dopołudniowych patrol odwiedził Redakcję „Gazety Słupeckiej”. Uhonorowano Naczelnego Redaktora Władysław Filipczaka „Medalem Kręgu”. Podziękowano za artykuły  o harcerstwie słupeckim, jakie są zamieszczane na lamach „Tygodnika” od wielu lat.

Na południe członkowie patrolu spotkali się z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem. Poinformowano gospodarza miasta, że Harcerski Krąg Seniorów rozpoczął Rok Harcerski. Odznaczono Burmistrza „Medalem Kręgu”. Przy kawie rozmawiano z burmistrzem o bieżącej pracy Kręgu.

6-dniowa zbiórka alertowa dobiegła końca. Wszystkie zadania zostały zrealizowane.

Czuwaj!
Władysław Szymański, komendant kręgu

Słupca, dnia. 8 wrzesień 2020r.