„Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze”

Jean-Paul Sartre`a

W szczególnym dniu 25 maja 2020 roku, dniu naszego Jubileuszu – 20-lecia istnienia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy składamy wszystkim naszym przyjaciołom podziękowania za to, że razem z Wami byliśmy i jesteśmy w Związku Harcerstwa Polskiego i po latach wcześniejszej bezpośredniej pracy z zuchami, harcerzami, wędrownikami  mogliśmy spotykać się na harcerskich drogach, przy ogniskach, na seniorackich złazach, spotkaniach przyjaciół, piknikach,  biwakach,  zbiórkach kręgów, zbiórkach regionalnych i ogólnopolskich, rajdach, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny, Dniach Skupienia Wspólnoty Skulskiej. Nie sposób wyliczyć wszystkiego, bo tak wiele było pięknych dni i chwil w minionym  dwudziestoleciu kręgu…, bo mimo upływu lat my harcerze jesteśmy bez przerwy w drodze…

Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy powstał w 2000 roku. Dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego systematycznie prowadził działalność. Na podziękowania zasługują wszyscy członkowie kręgu, bo dzięki mim można obchodzić w 2020 roku doniosłe wydarzenie – Jubileusz 20-lecia działalności jest świetną okazją do rozmów o przeszłości  Kręgu Seniorów ZHP i planowaniu kolejnych działań na następne lata.

Dziękujemy
Za  każdy dzień razem,
za każdy poranek i wieczór,
za przyjaciół,
gdyż nawet cień przyjaciela starczy, by uczynić człowieka szczęśliwym.

Z harcerskim pozdrowieniem.
Czuwaj!
Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Gdy świat cię przygniata,
a w serce tęsknota się wkrada,
rozejrzyj się wokół,
bo przecież na wszystko jest rada.

Rodzina harcerska,
rodzina cię nie zawiedzie!
Harcerska rodzona,
jest z tobą w radości i biedzie. 

Tekst napisał członek Kręgu pwd. Stefan Miętkiewicz
Piosenka  zaśpiewana po raz pierwszy na  Zbiórce Kręgu w Stawie w 2017 roku.