Głodówka… hej Głodówka
U stóp Tater jest polana
Przez wędrowców ukochana!
A najbardziej przez harcerzy
Do etosu ich należy.
Ref.
Głodówka… hej Głodówka
To fałszywe są słówka.
Nikogo nie głodzi!
W wędrownej przygodzie
Udzieli schronienia
Urodą oniemia.

słowa: hm. Krzysztof Witkowski
muzyka: pwd. Karol Milbauer

 

Wydział Seniorów GK ZHP w dniach od 24 września do 1 października 2018 r.
zorganizował dla seniorów harcerskich wraz z rodzinami wypoczynek w Schronisku Harcerskim na Głodówce koło Zakopanego.

Opiekunem turnusu i organizatorem programu turystyczno – wypoczynkowego był phm. Wincenty Żygadło, komendant Kręgu Seniorów „Szumiący Bór” z Nowego Sącza.
W programie: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, ogniska, kominki.

Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy reprezentowali: phm. Małgorzata i hm Andrzej Wolski, phm. Irena i hm. Zdzisław Woźniak.