Ukazała się książka Tomasza Kozika pt.: „Spis wielkopolskich historyków harcerstwa * Bibliografia historyczna harcerstwa wielkopolskiego w piśmiennictwie nieperiodycznym „

Autor na 540 stronach wymienia historyków, którzy w swych artykułach piszą o harcerstwie wielkopolskim. W książce znaleźli się także autorzy różnych tekstów umieszczanych w kwartalnikach, tygodnikach, jednodniówkach, które były wydawana na terenie ziemi słupeckiej. Wśród wymienionych są to następujący autorzy: Maria Główczyńska, Kazimierz Gościmski, Piotr Górny, Władysław Filipczak, Tadeusz Kubacki, Marta Marciniak, Nina Nowaczyk, Katarzyna Caban Rybicka, Jadwiga Szymańska, Władysław Szymański.

Tomasz Kozik na 21 stronach w – indeksy nazwisk – wymienia wiele druhenek i wielu druhów z ziemi słupeckie, którzy od początku XX wieku najpierw w skautingu a potem w harcerstwie działali na rzecz zuchów i harcerzy.

Dziękuję Druhnie phm. Iwonie Siupie, która wraz z dedykacją od autora udostępnienie mi książkę do przeczytania.

Czuwaj! hm. Władysław Szymański