Przyjaciela naszego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy Pana Jana Gorzkowskiego ks. Wojciech Polak, Prymas Polski, Arcybiskup Gnieźnieński uhonorował Medalem – Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Uroczyste wręczenie najwyższego odznaczenia diecezjalnego nastąpiło z okazji 30-lecia powstania Caritas Archidiecezji podczas Mszy św. w niedzielę Miłosierdzia Bożego na placu katedralnym.

Pan Jan Gorzkowski, zastępca Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii bł. Michała Kozala w Słupcy przyczynił się także do założenia Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Wawrzyńca w Słupcy i służył pomocą w organizowaniu Koła w Parafii Św. Mikołaja w Lądku a także przy parafii św. Mikołaja w Młodojewie. Współorganizator Szkolnego Koła Caritas w Słupcy w Gimnazjum. Oddany woluntariusz w wielu poczynaniach na rzecz Parafii Błogosławionego Michała Kozala w Słupcy od momentu powstania (2006r.) do dnia dzisiejszego. Przygotował poprzez uporządkowanie do akcji letniej 2008 teren Ośrodka w Hejnie, gmina Ostrowite prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Za wkład pracy i pomoc drugiemu człowiekowi wyróżniony wraz z żoną Haliną statuetką przez członków Parafialnego Zespołu Caritas, przez Arcybiskupa ks. Henryka Muszyńskiego wyróżniony dyplomem Pro bonitate fratribus Allata (Dla czyniących dobro braciom). Nominowany w kategorii „Świadectwo” i wyróżniony dyplomem podczas piętnastej ogólnopolskiej, ekumenicznej, gali Ubi Carits.

Własnym transportem rozwożący nieodpłatnie żywność do podopiecznych i dzieci z rodzin biednych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść po odbiór żywności.

Organizator zbiórki żywności, środków chemicznych, odzieży dla powodzian gminy Wików nad Wisłą. Transportem samochodowym zebrane dary zostały w 2010 roku przewiezione do miejscowej parafii. Organizator zbiórki drów dla powodzian, które zostały przekazane do Diecezji Bielsko-Żywieckiej (łącznie 6 ton dla Wilkowa i Diecezji).

Urodził się w Słupcy w roku 1948 i całe swoje dorosłe życie poświęcił swojemu miastu. Jako pracownik Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń  w Słupcy był jednym z założycieli dla pracowników niepełnosprawnych Koła Sportowego Start, którego od początku był Prezesem a potem gospodarzem.

Organizator dla niepełnosprawnych wielu imprez turystycznych i sportowych w Słupcy, w skali województwa wielkopolskiego, gdzie zawodnicy niepełnosprawni ze Słupcy zajmowali I, II i III miejsca, wyjazdów siatkarzy i zawodników tenisa stołowego na zawody międzynarodowe na Węgrzech w Peczu, w Berlinie, w Pradze. Współorganizator dla 500 zawodników inwalidów z kraju i zagranicy w Słupcy spartakiady lekkoatletycznej strzelectwa sportowego. Była to jedyna spartakiada, jaka odbyła się dla niepełnosprawnych zawodników a zarazem pracowników Spółdzielczości Inwalidzkiej w Wielkopolsce zorganizowana przez Spółdzielnię Inwalidów Przyjaźń ze Słupcy.

Bardzo żywotnie współpracował na rzecz inwalidów z prof. Wiktorem Degą pierwszym  Kawalerem Orderu Uśmiechu, harcmistrzem dr Piotrem Janaszkiem, mgr Edwardem Niemczykiem, instruktorem harcerskim, byłym Prezesem Wielkopolskiego Związku Narządów Ruchu.

Inicjator i współzałożyciel zespołu muzycznego w Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń, gdzie jako członek tego zespołu grał nas perkusji

Przez wiele lat woluntariusz w Wągrowcu  na obozach letnich dla inwalidów narządu ruchu, szczególnie pokrzywdzonych przez los, gdzie udzielał wszelakiej pomocy, nieraz bardzo osobistej. Cieszył się wraz ze swoimi podopiecznym: ociemniałymi, bez rąk, że mogą po raz pierwszy w życiu wsiąść w jego towarzystwie do kajaku, poczuć zapach i bliskość wody z jeziora.

Członek Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu a po powstaniu województwa konińskiego Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Koninie. W sposób szczególny otaczał opieką ośrodek harcerski dla niepełnosprawnych w Mielnicy, gdzie  sprowadzał dla niepełnosprawnych sprzęt rehabilitacyjny ze Szwecji (między innymi wózki inwalidzkie).

Wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką LOK, dyplomami przez Radę Główną Zrzeszenia Sportowego Start w Warszawie. Złotą, Srebrną i Brązową Odznakami Zrzeszenia Sportowego Start, Dyskiem Brązowym nadanym przez Komitet Kultury Fizycznej Województwa Poznańskiego, Medalem Rady Związków Zawodowych w Poznaniu (za budowę pierwszej ścieżki zdrowia w lasku słupeckim). Za szczególne dokonania w roku 2010 wyróżniony Tytułem Słupczanina Roku 2010.

Szczególnie aktywny we współpracy na rzecz budowy kościoła bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika, gdzie od początku organizował wszystkie loterie z których uzyskane środki przeznaczane były na budowę kościoła. Aktywny członek Rady Parafialnej.

Ofiarodawca na rzecz organizacji i stowarzyszeń różnych towarów od rodzinnej Firmy Gorzkowskich.

Człowiek wielkiego serca, który swój czas przeznacza na rzecz innych. Szczególnie pokrzywdzonych przez los dzieci,  biedne rodziny i niepełnosprawnych.

Władysław Szymański, komendant Kręgu w Słupcy
i sekretarz Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Bł. Michała Kozala w Słupcy

Foto hm. W. Szymański i z internetu.