W listopadowy dzień roku 2018 towarzyszyłem w ostatniej drodze tu ma ziemi świętej pamięci harcmistrzowi Antoniemu Hałasińskiemu. Liczny kondukt: harcerzy, instruktorów i seniorów harcerskich, dzieci ze Szkoły Podstawowej z Zagórowa, przyjaciół i Zagórowian starą cmentarną aleją zdążał na Jego ostatni ziemski spoczynek.

Wcześniej w intencji śp. harcmistrza i dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie w kościele parafialnym św. św. Pawła i Piotra w Zagórowie odbyła się Msza święta celebrowana przez dwóch kapłanów. Na zakończenie słowa pożegnalne wygłosił Jego były przyboczny z Zagórowskiej harcerskiej drużyny im. Kazimierza Puławskiego a potem następca na funkcji Komendanta Hufca ZHP w Zagórowie a obecnie też Jego następca na funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego, harcmistrz Andrzej Bernat.

Krótko przed rokiem 1950 XX wieku hm. Antoni Hałasiński był harcerzem zagórowskiej drużyny. W latach1951-52 członek w drużynie OH w Zagórowie, potem w Poznaniu przy Studium Nauczycielskim nr 2 – działał w Drużynie Akademickiej przy Studium Nauczycielskim nr 2 na ul. Mylnej, gdzie drużynowym był hm. Tadeusz Bartoszczyk z Zagórowa.

Od 1960 roku prowadził męską Drużynę Harcerską im. Kazimierza Pułaskiego w Zagórowie. Stopień przewodnika otrzymuje – R. L. 12/60 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. W roku 1961 zarejestrowany jest jako instruktor – R. L. 2/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Komendant Chorągwi Wielkopolskiej zalicza mu służbę instruktorską za 1960/61 – R. L. 12/61 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.

Jako Komendant Hufca ZHP w Słupcy w latach 1964, 1965, 1966 wielokrotnie bywałem w Zagórowie u harcmistrza Antoniego na prowadzonych przez Niego zbiórkach harcerski a także na wielu imprezach, jakie organizował dla harcerzy i społeczeństwa zagórowskiego. Każdorazowo wyjeżdżałem z Zagórowa z wielkim zadowoleniem, gdyż jego działalność w harcerstwie była wyśmienita.

Wyróżniony 1973 – Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
Otrzymał stopień harcmistrza 2 stycznia 1975 roku.
Komendant od 1975 Gminnego Związku Drużyn Harcerskich w Zagórowie, Od 1976 Komendant Hufca ZHP w Zagórowie funkcję tę pełnił do 1979 roku.
W 1978r. prowadził obóz harcerski dla trzech hufców: Golina Wilczyn, Zagórów – w Wierchomli koło Piwnicznej, i Kolonię Zuchową w Warszawie.

W 1978 otrzymuje Srebrną Odznaką Kadry Kształcące ZHP.

Był w 1979 roku komendantem międzynarodowego obozu harcerskiego w Hodoninie w Czechosłowacji. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi ZHP w Koninie wraz z hm. Jerzym Marciniakiem i hm. Krzysztofem Lamprychtem wizytowaliśmy obóz w Hodoninie. Oceniliśmy prace na obozie Komendant hm. Antoniego Hałasińskiego bardzo wysoko.

Wyróżniony między innymi Odznaką za „Zasługi w Rozwoju Konińskiej Chorągwi ZHP” – R. L.7/85 Komendanta Chorągwi Konińskiej, uhonorowany w 1988 – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie.

Na emeryturze mieszkał w swoim rodzinnym mieście  Zagórowie otoczony troskliwą opieką żony Ireny.

Zmarł 23 listopada 2018 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Zagórowie.

Od członków Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego ze Słupcy przy mogile śp. harcmistrza Antoniego Hałasińskiego zapaliłem znicz pamięci. Spoczywaj w pokoju.

hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy
Słupca, dnia 23 listopad 2018 r.