W dniu 10 stycznia 2018 roku na ulicy Poznańskiej 18 odbyła się pierwsza zbiórka Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Uczestniczyli: phm. Małgorzata Wolska, phm. Władysława Garsztka, hm. Maria Boruszak, phm. Irena Woźniak, hm. Zdzisław Woźniak, pwd. Halina Miętkiewicz, pwd. Stefan Miętkiewicz, hm. Stanisław Przydryga, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Edmund Głogowski, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski.

Przyjęliśmy plan pracy na pierwsze półrocze 2018 roku. Hm. Andrzej Wolski wręczył na ręce Komendanta śpiewniki, które towarzyszyć nam będą w roku 2018.

Hm. Maria Boruszak – kronikarka Kręgu,  wręczyła kronikę za 2017 rok, która zostanie introligatorski oprawna.

Komendant poinformował, że ukazała się książka, pt.: Wydarzenia w 2017 Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy” 

Życzymy miłej lektury!

Na 68 stronach wraz z indeksem nazwisk przedstawiono 56 artykułów, relacji z poczynań Kręgu w 2017 roku.

Wydanie I – trzy woluminy wysłano do Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Biblioteki Narodowe i wzbogacono bibliotekę Kręgu