W Zlocie Seniorów Harcerskich Chorągwi Wielkopolskiej w Kazimierzu Biskupim w dniu 22 kwietnia 2017 roku uczestniczyło ponad 100 Seniorów Harcerskich z 31 Kręgów Seniorów Harcerskich ZHP z Wielkopolski. Z Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy uczestniczyli: hm. Wojciech Boruszak, hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Władysław Szymański – komendant Kręgu.

Zaszczycili Zlot: długoletni komendant Hufca ZHP Konin – hm. Jerzy Jaworski, Jan Sikorski – wójt Kazimierza Biskupiego, Sławomir Lorek – wiceprezydent Konina, członkini Rady Naczelnej ZHP – hm. Gabriela Jaskulska, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów – hm. Paweł Napieralski, komendant Hufca Konin – hm. Michał Kałużny, których bardzo serdecznie w imieniu Harcerskiego Kręgu Seniorów Warta z Konina powitała komendantka Zlotu phm. Jadwiga Brzezińska.

Gospodarze Zlotu na apelu, który odbył się na stadionie sportowym zaprosili do Gminnego Domu Kultury na spotkanie integracyjne przy kawie. Tutaj witała seniorów harcerskich i gości Sylwia Kudła – dyrektor Domu Kultury. Waldemar Szczepański – dyrektor szkoły zapoznał seniorów z historią Kazimierza Biskupiego. Serdecznie witał nas też wójt Jan Sikorski, zaintonował towarzysząc sobie na gitarze piosenkę, którą sala razem z gospodarzem gminy dziarsko śpiewał.

Podczas spotkania soliści z Domu Kultury: Natalia Jóźwiak, Gracjan Działak, Oliwia Woźniak, Anita Kulig, Iga Lewandowska, Martyna Bachta, Maria Wojkowski prezentowali patriotyczne piosenki. Gromkimi barwami dziękowaliśmy za piękny koncert. Z biwaku przybyła drużyna starszoharcerska z Konina „Poza horyzont”. Druhenki razem z pwd. Agatą Lisiak, drużynową i gitarzystką zaśpiewały piosenki harcerskie.

Zwiedzanie Kazimierz Biskupiego zaczęliśmy od kazimierskiej fary pw. świętego Marcina z Tours, kościół z z drugiej połowy XII wieku. Obecnie proboszczem jest ks. mgr Michał Drewniacki, który przed laty był moim uczniem.

„Kościół św. Marcina” – kiedyś drewniany, nieduży, niszczony przez ogień, wojny, przetrwał, odradzał się, rósł w górę strzeliście.

Przez pięknie rewitalizacyjny teren spacerkiem dotarliśmy do kościoła klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników. Klasztor Bernardynów (wcześniej miał być budowany w Słupcy) powstał w 1514 r. z fundacji biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego i jego brata Mikołaja, ówczesnego właściciela miasta. Stał się głównym ośrodkiem kultu świętych Pięciu Braci Męczenników w Polsce. W 1536 r. trafiły do kościoła klasztornego relikwie Pięciu Braci Męczenników.

Historię gotyckiego kościoła przybliżył nam zakonnik Świętej Rodziny.
Misjonarz tak opowiadał: „W dawnych czasach króla Bolesława Chrobrego przybyło tu pięciu pustelników z zakonu kamedułów: Barnaba, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Wybudowali swoje pustelnie i rozpoczęli świątobliwe życie. Otrzymali od wieśniaka rybę. Podzielili między siebie strawę, a głowę ryby wrzucili do studni, Jakież było zdziwienie zakonników, kiedy nazajutrz w studni ujrzeli nową pływającą rybę. Był to znak bożej opieki. Król skromnym pustelnikom za ich pracę podarował drogocenne klejnoty. Znaleźli się dworzanie, którzy pozazdrościli mnichom i zamordowali braciszków. Ostał się jedynie Barnaba. Oddał dar niezgodny z zakonnymi ślubami ubóstwa. Za jego wstawiennictwem nawrócili się mordercy. I tak oto pierwsi kamedułami zostali męczennikami”. Kult Pięciu Braci Męczenników jest też żywy w pobliskim Bieniszewie.

W Kazimierzu Biskupim został wykonany wyrok na generale Janie Reinhold Patkul. Polityk inflancki i generał w czasie III wojny północnej. W 1705 popadł w niełaskę króla Polski Augusta II Mocnego, który kazał go uwięzić w twierdzy Königstein, a na mocy pokoju w Altranstädt w 1706 oddał w ręce Karola XII.

Król szwedzki skazał go za zdradę na karę śmierci, wyrok został wykonany w Kazimierzu Biskupim, co upamiętnia postawiony w miejscu egzekucji na rynku głaz. Stracono go poprzez łamanie kołem 10 października 1707 roku.

Odwiedziliśmy cywilne lądowisko sportowe Aeroklubu Konińskiego. Obejrzeliśmy pokaz spadochronowy. Wśród kilku skoczków spadochronowych zauważyłem też spadochroniarkę, którą zapytałem – z jakiej wysokości nas widział, odpowiedział z około 1500 m nad ziemią.

Wróciliśmy do Domu Kultury. Po smacznej grochówce z wkładką, drożdżowym cieście hm. Paweł Napieralski przypomniał: o spotkaniu w Skulsku w dniu 9 czerwca 2018 roku, poinformował o planowanym zlocie seniorów harcerskich w Jarocinie w dniu 22 września 2018 roku, omówił propozycje programowe związane z rocznicą Powstania Wielkopolskiego – zachęcił do udziału w spotkaniu przy pomniku harcerskim nad Maltą w Poznaniu. Mówił też o udziale seniorów w październikowych Targach Poznańskich. Na ręce Pana Jana Sikorskiego, wójta gminy Kazimierz Biskupi złożył bardzo serdeczne podziękowanie za gościnność i pomoc w zorganizowaniu zlotu. Wspólnie z wójtem podziękował za trud w organizacji zlotu członkom Kręgu Seniorów Harcerskich „Warta” z Konina: Hannie Kurzawa, Zofii Robak, Barbarze Włodarczyk, Danucie i Henrykowi Piaseckim, Jerzemu Brzezińskiemu i komendantce zlotu phm. Jadwidze Brzezińskiej.
Gospodarze wręczyli komendantom kręgów uczestniczących w Zlocie dyplomy uczestnictwa i gadżety związane z ziemią kazimierską i konińską.

Wyjechaliśmy do Bieniszewa. Polna drogą, docieramy do otoczonego murem miejsca modlitwy kamedułów, poza ten mur wstęp mają tylko mężczyźni (z wyjątkiem niedzielnej Mszy świętej o 10.30, w której uczestniczyć mogą również kobiety). Kościół jest dostępny dla wszystkich także w niedzielę Zesłania Ducha Świętego oraz 2 lipca i 8 września (odpust). W kościele znajdują się relikwie św. Pięciu Braci Męczenników. Przy furcie klasztornej na pytania odpowiadał bart kameduła – Polak z Białorusi. Opowiadał o życiu codziennym kamedułów. Szczególne dużo pytań było od druhenek, zainteresowanie i ilość pytań stąd, bo od tego miejsca reguła zakonu nie pozwala wstąpienia do wewnątrz kobietom.

Druhowie seniorzy wraz z bratem kamedulą zwiedli kościół, miejsce codziennych modlitwa (7 razy dziennie) a także kryptę pochówkową, gdzie na prostych deskach po śmierci chowani są bracia kameduli. W Polsce kameduli są na krakowskich Bielanach i erem bieniszewski. Mała Reguła św. Romualda jest wyjątkowo surowa. Zakonnicy są zobowiązani do pracy fizycznej, modlitwy, pokuty oraz życia pustelniczego. Mnisi żyją we własnych domkach, zachowując milczenie i zbierając się tylko na modlitwy. Wyrzekają się potraw mięsnych. Od charakterystycznych białych habitów pochodzą nazwy „Bielany” w Krakowie i Warszawie.

Kręgiem harcerskim na polanie pod eremem bieniszewskim zakończyliśmy Zlot. Pogoda tego sobotniego kwietniowego dnia 2018 roku była słoneczna. Dziękujemy organizatorom. Szczególnie Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi, Hufcowi ZHP Konin, Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz Harcerskiemu Kręgowi Seniorów Warta w Koninie za goszczenie nas na pięknej ziemi kazimiersko-konińsko-bieniszewskiej.

hm. Władysław Szymański