Komenda Hufca ZHP w Koninie zorganizowała trzydniową zbiórkę harcerską – ekologiczną w Górach Stołowych. Trzy pokolenia – zuchy i młodsi, harcerze, wędrownicy, instruktorzy funkcyjni, starszyzna i seniorzy odwiedzili: Błękitne Skały, Kudowę Zdrój, Zamek Leśna Skała i Polanicę Zdrój… Zbiórkę przeprowadził hm. Michał Kałużny, komendant Hufca ZHP Konin.
Z naszego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy w zbiórce uczestniczyli: hm. Wojciech Boruszak i hm. Władysław Szymański.