Jesteśmy instruktorami, którzy działali gdy komendantami Hufca ZHP w Słupcy byli:

Rok 2020 jest dla naszego Kręgu Rokiem Jubileuszowym.
Harcerski Krąg Seniorów powstał 25 maja 2000.
W tym dniu chcemy uroczyście przyjąć proporzec Kręgu.
Prosimy o wsparcie.

Nasze konto 93 8542 0001 0025 3754 0411 7423
Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy (z dopiskiem proporzec)

Za dar serca po harcersku dziękujemy.
Czuwaj! hm. Władek Szymański, komendant

Pierwszymi Komendantami Kręgu Seniorów Harcerskich w Słupcy byli: