Wspólnota Skulska im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego na Noworocznym Spotkaniu w Wągrowcu

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Seniorów i Starszyzny Harcerskiej hm. Paweł Napieralski  pod jednym ze zdjęć umieszczonym na Facebooku  napisał  – cytuję – „Krąg z Wągrowca oraz władze samorządowe starostwa, gminy i miasta Wągrowiec fantastycznie zorganizowali imprezę dla seniorów harcerskich skupionych we Wspólnocie Skulskiej. Osobne słowa uznania należą się dh. hm. Jerzemu Mianowskiemu i dh. hm. Markowi Urbanowiczowi za wspaniałą organizację i trud w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Podziękowania dla członków Kręgu Seniorów Harcerskich „Damy radę” z Wągrowca. Czuwaj!”

Do Wągrowca na ul  Kościuszki 55 dojechałem już po 9:00 rano 27 stycznia 2018 roku. Razem z seniorkami harcerskimi z Leszna byliśmy pierwsi, którzy dotarli na spotkanie noworoczne Wspólnoty Skulskiej im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego.

Zbiórkę otworzył hm. Jerzy Mianowski, komendant Kręgu Seniorów „Damy radę” z Wągrowca. Szczególnie serdecznie powitała starostę wągrowieckiego Tomasza Kranca, burmistrza Wągrowca Krzysztofa Poszwę, wójta gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka, przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Bielawskiego i zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Eligiusza Ronka.

Poprosił o oficjalne otwarcie zbiórki phm. Iwonę Milas, komendantkę Wspólnoty Skulskiej, która powitała znajdujących się na sali kinowej około 80 uczestników reprezentujących 19 Kręgów Seniorów skupionych we Wspólnocie. Przybyli komendanci wraz z delegacjami z następujących kręgów: Czerwonaka, Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Koła, Leszna, Poznania (osiem Kręgów), Słupcy, Szczecina, Trzemeszna, Wągrowca, Wrześni.

Władze samorządowe – Starosta i Burmistrz Wągrowca – w swych wystąpieniach przekazały nam najserdeczniejsze noworoczne życzenia i pozdrowienia.

Życzenia złożył także hm. Paweł Napieralski, przewodniczący Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów Harcerskich. Prosił obecnych o włączenie się w Roku Harcerskim 2018 do szczególnych rocznic związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i obchodów rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Wysłuchaliśmy pięknego koncertu Krzysztofa Koniarka. Artysta pieścił nasze uszy kultowymi piosenkami ze swego bogatego repertuaru. Uczta wspaniałej i bardzo melodyjnej pieśni kończyła się okrzykami harcerskimi i bardzo gromkimi brawami.

Druga część naszego noworocznego spotkania miała miejsce  w  położonej nad samym brzegiem Jeziora Durowskiego, restauracji „Łowisko nad Rozlewiskiem” w Łaziskach – w pięknym parku  tuż nad rzeką Wełną. W obradach brali udział Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak i Zastępca Przewodniczącego Rady Eligiusz Ronka.

Zbiórkę prowadziła phm. Iwona Milas, komendantka Wspólnoty Skulskiej. Po odśpiewaniu hymnu harcerskiego i uczczenia minutą ciszy zmarłych komendantów Wspólnoty, zmarłych seniorów członków Wspólnoty przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności za miniony rok.

Hm. Paweł Napieralski, przewodniczący Kapituły przypomniał o składaniu wniosków na epitafiki i prosił by postępować zgodnie z regulaminem Kapituły.

Wcześniej otrzymaliśmy regulamin i zasady funkcjonowania Wspólnoty Skulskiej z 7.01.2017r., Biuletyn informacyjny Senior WRKSHiS numer 142(1)2018 ze stycznia 2018, zbiór postanowień i przepisów Wspólnoty z 1998 roku wraz z Jednodniówką „Skulsk 2000, IV Patronalny Zlot Harcerek i Harcerzy Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego” z 29 kwietnia 2000r.

W dyskusji wzięli udział hm. Paweł Napieralski, hm. Stefan Psik,  hm. Czesław Rakoczy i phm. Jerzy Lipiński z Mogilna, hm. Aleksander Sekulski z Gniezna, hm. Marek Urbanowicz z Wągrowca. Dyskutanci proponowali różne zadania do dalszej pracy Wspólnoty. Dużo miejsca poświęcono najbliższemu Dniu Skupienia w Skulsku i problematyce związanej z Izbą Pamięci Harcerskiej. Pytano także o realizację zadań finansowych przez Komendę Wspólnoty. Na zadane pytania starała się odpowiedzieć phm. Iwona Milas. Prosiła aby poszerzać działalność Kręgów o zgłaszane na dzisiejszej zbiórce propozycje – szczególnie dotyczące roku stulecia odzyskania niepodległości i zadania wynikające z rocznicy zwycięskiego zrywu Wielkopolan – Powstania Wielkopolskiego. Po obiedzie i wspólnym kręgu – iskierkę pożegnalną rozpoczął hm. Paweł Napieralski. Komendantka Wspólnoty musiała ze względów osobistych wcześniej opuścić obrady.

Miłym akcentem było wręczenie przez hm. Danusię Marciszewską, komendantkę Kręgu Seniorów ZHP ze Szczecina, hm. Pawłowi Napieralskiemu, przewodniczącemu komisji historycznej Chorągwi Wielkopolskiej  książek: Zbigniewa Stankiewicza „Sulima”, „Poezje zebrane”, „Wieczornym poszumem”, „Z harcerskiego lamusa”, Komisji Historii Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP  „Harcerskie barwy czasu nr 59”. Dh hm. Danusia wręczając książki dodała, cytuję słowa Danusi : „To był zaszczyt przebywać w takim gronie. Dziękuję. Czuwaj! – wszystkim i każdemu z osobna.”

Gadżetami związanymi z Wągrowcem obdarował uczestników zbiórki hm. Jerzy Mianowski.

Bardzo dziękuję hm. Jerzemu Mianowskiemu, komendantowi Kręgu „Damy radę” i  hm. Markowi Urbanowiczowi, członkowi Kręgu i władz WRSiSH za wyśmienite przygotowanie obrad Wspólnoty Skulskiej w Wągrowcu i w restauracji „Łowisko nad Rozlewiskiem” i za deklarację, że na wiosnę Krąg „Damy radę” z Wągrowca zaprasza, już dziś na spotkanie na piękną ziemię wągrowiecką.

Do Słupcy wracałem przez Janowiec Wielkopolski odwożąc trzyosobową delegację z Kręgu Seniorów z Janowca Wielkopolskiego.  Tuż przed Gnieznem soczysta mgła otuliła ziemię i bardo powoli zdążałem do Słupcy. Jeszcze po powrocie zdążyłem obejrzeć drugą serię zakopiańskich skoków narciarskich. Szkoda, że nie powidło się Kamilowi Stochowi.

hm. Władysław Szymański ze Słupcy

Słupca, dnia 27.01.2018 roku