Książę Stanisław Poniatowski, syn starszego brata Stanisława Augusta króla Polski Kazimierza, odwiedził w 1787 w drodze do Niemiec Słupcę.

Książę Stanisław Poniatowski upatrzony przez ówczesnego króla miał w przyszłości zostać królem Polski i wielkim księciem Litwy – Stanisławem III.

Odwiedziny miały miejsce jak pisze Marian Brandys w książce „Nieznany Książę Poniatowski” na stronie 55 latem 1787. Ekspedycja tzw. niemiecka wyruszyła z Warszawy 11 maja i szlakiem Warszawa, Błonie, Sochaczew, Słupca, Poznań – zdążała do granicy śląskiej. Marian Brandys na str. 57 książki „Nieznany Książę Poniatowski” tak pisze o pobycie księcia w Słupcy. …„Na postoju w Słupcy ks. Stanisław z wielkim zainteresowaniem oglądał dom,  w  którym podczas Wojny Północnej kwaterował przez kilka dni pierwszy protektor rodu Poniatowskich, król szwedzki Karol XII  (król prawdopodobnie nocował w drewnianym domku przy ul. Warszawskiej).  Szwedzki zdobywca był wtedy u szczytu swoich wojennych powodzeń. Pokonany August II wydał mu był właśnie Johana Patkula (czytaj o Patkulu na stronie internetowej Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy[1][1]) znienawidzonego przywódcę irredenty inflanckiej. O dwa kilometry od Słupcy Paktula rozerwano końmi. Ale kilka ostatnich nocy przed egzekucją nieszczęsny Inflantczyk spędził pod jednym dachem ze swoim królewskim oprawcą, przykuty łańcuchem do jego ręki.” …

 

 

Ze Słupcy książę udał się do Poznania – o czym dokładnie opisuje w swoim diariuszu z podróży.

Nasuwa się pytanie? Gdzie był podejmowany w Słupcy książę Stanisław Poniatowski?  Trudno znaleźć na to pytanie jednoznaczną odpowiedź. Prawdopodobnie książę był przez rajców miasta podejmowany w ratuszu?

Kiedy nastąpiło 23 stycznia 1773 roku podpisanie przez Rosję i Prusy traktatu dokonującego pierwszego rozbioru Polski wielkopolska dostała się pod panowanie Prus. Władze pruskie w miastach  w tym i w Słupcy postanowiły dokonać ustaleń dotyczących stosunków własnościowych, demograficznych i wyznaniowych (w maju 1793 roku władze pruskie przesłały do 251 miast kwestionariusze ze szczegółowymi pytaniami w tych zakresach). Z odpowiedzi ówczesnych władz Słupcy wynika, że miasto miało zabudowę drewniana i zdarzały się często pożary. Po jednym z pożarów ucierpiał ówczesny ratusz. Prawdopodobnie był na rynku słupeckim. Nie ma odpowiedzi – kiedy go zbudowano?

Przejeżdżający przez Słupcę w 1787 roku książę Stanisław Poniatowski pewnie był przez rajców miasta podejmowany w ratuszu?

Prowadzone przez Andrzeja Łukaszewskiego dyrektora Muzeum Regionalnego w 1997 roku wykopaliska na słupeckim rynku wskazują, że stał tam budynek – duży obiekt.

Trzeba by wykopaliska w przyszłości kontynuować i ustalić jak to było naprawdę. A może w archiwach znajduje się odpowiedź na pytanie – czy Słupca miała ratusz?

Zebrał: Władysław Szymański