28 grudnia 2018 roku w piątek od godziny 16:00 rozpoczęło się spotkanie harcerskich pokoleń Hufca ZHP Konin w restauracji „Żak Smak” w Morzysławiu. Rozpoczęła spotkanie hm. Justyna Chmielewska i poprosiła Komendanta Hufca hm. Michała Kałużnego o zapalenie ogniskowej świecy. Komendant powitał zebranych a szczególnie serdecznie prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego. Złożył obecnym najlepsze życzenia a szczególnie na Nowy Rok 2019. Po prezentacji historycznego harcerskiego filmiku zdjęciowego zaprosił do zapalenia następnych świec byłych Komendantów Hufca ZHP Konin.

Świadectwo o swoich drogach harcerskich wraz z życzeniami składali byli Komendanci Hufca Konin kierując je do następnych harcerskich pokoleń. W krótkich opowieściach – relacjach wystąpili: hm. Jurek Jaworski, hm. Krzysiu Lamprycht, hm. Bogdan Madajczak, hm. Maria Bąk i byli komendanci Hufca ZHP Słupca hm. Staszek Przydryga i hm. Władek Szymański.

Przy wspólnym stole zebrani usiedli do kolacji. Rozbrzmiewała pieśń harcerska. Trwały rozmowy o minionych czasach i o tym co w naszej i dla  organizacji w następnych okresach.

W zbiórce uczestniczyli seniorzy harcerscy z Kręgów Seniorów ZHP z Konina i ze Słupcy (phm. Irena Woźniak, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski).

O godzinie 20:00 harcerskim kręgiem zakończyła się zbiórka pokoleń Hufca ZHP Konin. Za wspaniałe spotkanie podziękował hm Leszek Kwiatkowski

Uczestnik spotkania hm. Władek Szymański ze Słupcy