Związek Harcerstwa Polskiego – Słupca, dn. 15.12.2020 r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

 

Rozkaz L. 6/2020

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca ZHP Konin L.7/2020 z dnia 30.09.2020r.

4.Kręgi, kluby

4.1  Nadanie imion i nazw
4.1.1 Na wniosek kręgu z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniam nazwę Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy na Krąg Seniorów ZHP w Słupcy. Jednocześnie  zatwierdzam  konstytucję  kręgu.

Czuwaj
hm. Michał Kałużny

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca ZHP Konin L.9/2020 z dnia 31.10.2020r.

8.Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały Głównej Kwatery nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r  sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2017/2018 (1.09.2017-31.08.2018) następującym Druhnom i Druhom:

 1. hm. Maria Boruszak
 2. hm. Wojciech Boruszak
 3. hm. Edmund Głogowski
 4. hm. Krystyna Górczyńska
 5. hm. Eugeniusz Krajewski
 6. hm. Krystyna Przydryga
 7. hm. Stanisław Przydryga
 8. hm. Władysław Szymański
 9. hm. Andrzej Wolski
 10. hm. Zdzisław Woźniak
 11. phm. Władysława Garsztka
 12. phm. Małgorzata Wolska
 13. phm. Irena Woźniak
 14. pwd. Halina Miętkiewicz
 15. pwd. Stefan Miętkiewicz
 16. pwd. Tadeusz Niemczewski
 17. pwd. Krzysztof Rewers
 18. pwd. Maria Woźniak
 1. Pochwały, wyróżnienia , nagrody
  12.1. Podaję do wiadomości, że 25 maja każdego roku począwszy od 25 maja 2020 roku, to jest od rocznicy powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy wręczany będzie zasłużonym przyjacielem Kręgu medal wraz z odpowiednim dokumentem. Medal nadaje Komendant Kręgu. Wcześniej zaciąga opinię o kandydatach indywidualnych czy zbiorowych. Komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy z tytułu mianowania do pełnienia tej funkcji staje się wyróżniony medalem. Medal po rozwiązaniu Kręgu nie jest wręczany.

Czuwaj!
hm. Michał Kałużny

 

5.Nagrody, wyróżnienia, podziękowania

5.1.Wyróżnienia
Phm. Małgorzata Wolska i hm. Andrzej Wolski zostali wyróżnieni okolicznościowym  Medalem Betlejemskiego Światełka Pamięci.

5.3. Podziękowanie
Dziękuję:
-hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie kartki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020 roku,
– za wielką mobilizację członków kręgu w wypełnianiu zadań związanych z „proporcem kręgu”, a szczególnie za wsparcie finansowe przez: hm. Marię i hm. Wojciecha Boruszaków, pwd. Halinę i pwd. Stefana Miętkiewicza, phm. Małgorzatę i hm. Andrzeja Wolskich, phm. Irenę i hm. Zdzisława Woźniak. Za duże zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych przez hm. Eugeniusza Krajewskiego.

Czuwaj!
hm. Władysław Szymański