Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Słupca, dn. 15 grudnia 2019r.

Rozkaz  L. 5/2019

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L.16/2019 z dnia 01.10.2019r.

1.Zarządzenia i informacje
1.2.1.Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca Konin podjęła uchwałę o zwołaniu Zjazdu Hufca na dzień 22.11.2019 roku.

Czuwaj!

hm. Tomasz Kujaczyński

 Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 10/2019 z dnia 14.10.2019r6.

8.Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały Głównej Kwatery nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r  sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2017/2018 (1.09.2017-31.08.2018) następującym Druhnom i Druhom

hm. Maria Boruszak
hm. Wojciech Boruszak
hm. Edmund Głogowski
hm. Krystyna Górczyńska
hm. Eugeniusz Krajewski
hm. Krystyna Przydryga
hm. Stanisław Przydryga
hm. Władysław Szymański
hm. Andrzej Wolski
hm. Zdzisław Woźniak
phm. Władysława Garsztka
phm. Małgorzata Wolska
phm. Irena Woźniak
pwd. Halina Miętkiewicz
pwd. Stefan Miętkiewicz
pwd. Tadeusz Niemczewski
pwd. Krzysztof Rewers
pwd. Maria Woźniak

Czuwaj!

hm. Michał Kałużny

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 11/2019 z dnia 24.10.2019 r.

1.Zarządzenia i informacje
1.2.1.Na podstawie Uchwały nr 27/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 lutego 20p19 r. Ordynacja Wyborcza ZHP ogłaszam listę uczestników z głosem decydującym na XXI Zjazd Hufca, który odbędzie się 22.11.2019r.

/…/ Zbiórka Kadry w Koninie
24.hm.Władysław Szymański komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy
28.hm.Andrzej Wolski członek Kapituły Wspólnoty Seniorów ZHP/…/

Czuwaj!

hm. Michał Kałużny

5.Wyróżnienia, podziękowania, inne
5.3. Podziękowanie
Dziękuję:

– hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu, hm. Stanisławie Przydryga za reprezentowanie Kręgu 15.09.2019 na spotkaniu na  w Mieszkowie, za zapalenie zniczy 1.11.2018 na mogiłach instruktorów harcerskich – I i Z. Woźniakowie -u Ś.P. Ryszarda Rąbczewskiego, W. Szymański – u Ś.P. Józefa Kwitowskiego, E. Krajewski -u Ś.P. Jana Kluczyńskiego, W. Boruszak – u Ś.P. Marii Cwudzińskiej, M. Boruszak -u Ś.P. Jadwigi Szymańskiej, H. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefa Jasińskiego, E. Głogowski – u Ś.P. Michała Spławskiego, M i A. Wolscy – Krzyż Katyński i na mogile; Słupczanie Słupczanom, W. Garsztka -u S.P. Krystyny Ulatowskiej, M. Woźniak -u Ś.P. Jadwigi Karpińskiej, S. Miętkiewicz -u Ś.P. Józefy i Józefa Imierowiczów, K. Rewers -u Ś.P. Ferdynanda Rewersa, K. Górczyńska -u Ś.P. Stanisława Snaglewskiego, T. Niemczewski -u Ś.P. Antoniego Dobersztyna, K i S. Przydryga – u założyciela drużyny harcerskiej w Zagórowie, G. Woźniak –u Ś.P. Stanisława Garsztki, hm. Eugeniuszowi  Krajewskiemu i pwd. Tadeuszowi Niemczewskiiemu  za reprezentowanie Kręgu 17.11.2019 w Gnieźnie na Mszy św. w intencji harcerzy i seniorów ZHP, hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie kartki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2019 roku, hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu za protokółowanie zbiórek Kręgu w roku 2019, pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi za akompaniowanie na akordeonie na zbiórkach Kręgu.

-Hm. W. Szymański reprezentował Krąg: 15.09.2019 w spotkaniu na  w Mieszkowie, 17.09.2019 w zbiórce  HKS Ziemi Trzemeszeńskiej w Gołąbkach, 19.09.2019 w zbiórka kadry instruktorskiej w Koninie, 05.10.2019 w Msza św, w Lądzie za Ś.P. Zdzisławę Górczyńską współzałożycielkę  Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, 19.10.2019 w Dwunastym Archidiecezjalnym Dniu Biblijnym w Gnieźnie, 22.11.2019 w XXI Zjeździe Hufca Konin.

Czuwaj!

hm. Władysław Szymański