Słupca, dn. 15 wrzesień 2019r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2019

5.3. Podziękowanie

– udzielam pochwały phm. Małgorzacie Wolskiej i hm. Andrzejowi Wolskiemu za przygotowanie zbiórki inaugurującej rok harcerski 2019-2020 w dniu 04.09.2019 w Stawie. Dziękuję członkom kręgu za zabezpieczenie części kulinarnej zbiórki.

Dziękuję  za reprezentowanie Kręgu: w Chałupskach (12.07.2019) przez phm. Irenę Wożniak, hm. Zdzisława Wożniaka, phm. Małgorzatę Wolską, hm. Andrzeja  Wolskiego  na Zbiórce Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata, w Lubochni (03.08.2019) przez  hm. Eugeniusza Krajewskiego, pwd. Tadeusza Niemczewskiego, phm. Irenę Wożniak,  hm. Zdzisława  Wożniaka,  phm. Małgorzatę Wolską, hm. Andrzeja  Wolskiego, w Rzeszowie (22 – 25.08.2019) przez hm. Wojciecha Boruszak, phm. Irenę Wożniak,  hm. Zdzisława  Wożniaka  na XXVIII Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP, w Mieszkowie (15.09.2019) przez hm. Eugeniusza Krajewskiego i hm. Stanisława Przydrygę  na zbiórce organizowanej przez Krąg Seniorów „Zodiak” ZHP z Jarocina.

-komendant reprezentował Krąg: w Słupcy (04.07.2019) na pogrzebie śp. hm. Zdzisławy Górczyńskiej na cmentarzu parafialnym, w Chałupskach (12.07.2019) na Zbiórce Seniorów ZHP na stanicy Nieobozowego Lata, w Rzeszowie (22 – 25.08.2019) na XXVIII na Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP, w Mieszkowie (15.09.2019) na zbiórce organizowanej przez Krąg Seniorów „Zodiak” ZHP z Jarocina.

Czuwaj!

hm. Władysław Szymański