Szanowni Druhowie
Harcerskiego Kręgu Akademickiego „SKIPP” w Poznaniu

Przesyłam Wam najserdeczniejsze harcerskie pozdrowienia z okazji wspólnego świętowania obchodów 50-lecia działalności Harcerskiego Kręgu Akademickiego „SKIPP”.

Mimo, że z wielką radością potwierdziłem moją obecność  w Waszym kręgu – w Domu Studenckim nr 1 przy Politechnice Poznańskiej w dniu 24 listopada 2018 roku – nie mogę z przyczyn osobistych uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu.

Łączę wyrazy szacunku do pokoleń, które przez minione 50 lat budowały piękną tradycję   Harcerskiego Kręgu Akademickiego „SKIPP”.

I do spotkań nas harcerskich szlakach.

Z pozdrowieniem.
Czuwaj!
hm. Władysław Szymański
Komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy
(były szczepowy z lat 1963-1964 Instruktorskiej Drużyny Akademickiej „ Żaczek”, która swą działalność prowadziła w Hufcu ZHP Jeżyce w Chorągwi Wielkopolskiej