Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się 11 czerwca 2019 roku ogólnopolska konferencja „Harcerstwo jako pedagogia – życie bez przygód byłoby śmiertelnie nudne”. W seminarium uczestniczyło 80 harcerzy, instruktorów harcerskich, wędrowników, starszyzny, seniorów harcerskich reprezentujących polskie organizacje harcerskie. Uczestniczyli naukowcy z UAM i innych polskich uczelni. Udział wzięli:  samorządowcy, przedstawiciele władz uczelni, studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, członkowie Instruktorskiego Kręgu Akademickiego im Tadeusz Strumiłły, Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anna Nowosad, Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Grzegorz Nowik, Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński,  przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej  hm. Paweł Napieralski, zastępca przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów phm. Barbara Król.

Opiekę nad konferencjom sprawował komitet naukowy w skład którego weszli:
prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska (UAM)
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (UAM)
prof. zw. dr hab. Heliodor Muszyński (UAM)
prof. zw. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM)
prof. zw. dr hab. Adam Massalski (UJK)
prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk (UAM)
prof. dr hab. Andrzej Ćwikliński (UAM)
prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski (UAM)
prof. dr hab. Sławomir Futyma (UAM)
prof. dr hab. Ryszard Sowiński (WSB)
prof. dr hab. Grzegorz Nowik (PAN); Przewodniczący ZHR
dr Mariusz Przybyła (UAM) – Przewodniczący

Przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji zajmował się komitet organizacyjny w następującym składzie:

Natalia Gałązka
Monika Kęsy
Agnieszka Kruszwicka
Agnieszka Maik
Oliwia Majewska
Joanna Muszyńska
Karolina Pierzchalska
Maria Ptak
Szymon Rewers
Adrian Szczeszek
Sarah Taylor
Władysław Matuszewski
Michalina Gertych – Sekretarz konferencji
Mariusz Przybyła – Przewodniczący

Wygłoszono 12 referatów.

Otwarto wystawę prac artystycznych prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka hm. – byłego prorektora UAM.

Kolejne spotkanie z cyklu „Harcerstwo jako pedagogia”, któremu w tym roku towarzyszył podtytuł  „Życie bez przygód byłoby śmiertelnie nudne” oraz dyskusja, zarówno naukowa, jak i metodyczna ciekawie obrazowała to czym żyje obecne harcerstwo polskie.

Sądzę że,  cel konferencji – to jest wymiana myśli, poglądów, doświadczeń naukowych oraz harcerskich został w pełni osiągnięty.

Szczególne podziękowania należą się Instruktorskiemu Kręgowi Akademickiemu  im. Tadeusza Strumiłło za sprawne przeprowadzenie konferencji.

Uczestnik konferencji mgr Władysław Szymański hm., senior harcerski ze Słupcy

Słupca – Poznań, dnia 11 czerwca 2019 roku

 

PS.

W obecnym budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Szamarzewskiego 89 w Poznaniu prowadziła działalność Drużyna Akademicka „Żaczek” (powołana rozkazem z 5 stycznia 1958 przez komendanta Chorągwi hm. Franciszka Laurentowskiego; z  W. Kossowski i T. Kozik Praca Zbiorowa „Zarys dziejów wielkopolskiego harcerstwa akademickiego” s.130).

Drużynowymi Instruktorskiej Drużyny Akademickiej „Żaczek” byli: Jan Wojtaszek, Andrzej Krutki, Wojciech Dropiński, Zygmunt Wujek, Ryszard Gorzkowski, Władysław Szymański, Regina Bożenek, Janina Zajdlewicz, Maria Kamińska; z  W. Kossowski i T. Kozik Praca Zbiorowa „Zarys dziejów wielkopolskiego harcerstwa akademickiego” s. 348 i 349).

W latach wcześniejszych w budynku na ul Szamarzewskiego 89 w Poznaniu było Liceum Pedagogiczne, w którym przygotowywano przyszłych nauczycieli do pracy w ówczesnym harcerstwie. Osobiste – ja w roku 1956 byłem uczniem tego Liceum.