Lista instruktorów harcerskich z ziemi: orchowskiej, powidzkiej, pyzderskiej, słupeckiej i witkowskiej.

 

Źródła do utworzenia listy instruktorów harcerskich Ziem: Orchowskiej, Powidzkiej, Pyzderskiej, Słupeckiej, Witkowskiej.

Ko­rzystano między innymi z:

-Bogna Wojciechowska KU WOL­NEJ POLSCE. Z dziejów słupeckiego ob­wodu POW,

-Zygmunt Wieliczka POWIAT WITKOWSKI W OKRESIE REWOLUCJI NIEMIECKIEJ 1918-1919. -Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Wit­kowskiej,

-Tadeusz Janas OKRU­CHY PAMIĘCI,

-January Szumiłowski DZIEJE STRZAŁKOWA I OKOLICY,

-Jerzy Stępień ZAGÓRÓW. -Szkic do dziejów miasta.

-Praca zbiorowa WIEL­KOPOLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZ­NY.

-Praca zbiorowa HARCER­STWO TO ICH ŻYCIE. Materiały związane z 10-letnią działalnością Har­cerskiego Kręgu Seniorów WARTA im hm. Antoniego Studzińskiego w Koninie.

-Barbara Morawska – Nowak POCZĄTKI HARCERSTWA W SŁUPCY I W KALISZU Na kanwie wspomnień dr. Mariana Morawskiego.

-Marian Jarecki PEOWIACY, ABY PAMIĘĆ NIE ZAGINĘŁA.

-Praca zbiorowa ZASŁUŻENI DZIAŁACZE ZNP WOJE­WÓDZTWA KONIŃSKIEGO.

-Janina Danuta Łaniec Z HISTORII GMINY CIĄŻEŃ.

-ROZKAZY KOMENDANTA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ z lat -1957-1961; 1971-1975; 1992-2003.

-ROZKAZY KOMENDANTA CHORĄGWI KONIŃSKIEJ z lat – 1980-1992.

-Raport drużyny cywilnej im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1928r. [1]

-Raport drużyny rzemieślniczej im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach za 1928r [2]

-Raport drużyny szkolnej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy za 1928r. [3]

-Raport drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa za 1929r [4]

 

[1] Jak opisuje raport roczny wysłany po 15 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa założonej w 1916 roku.

[2] Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny rzemieślniczej  im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach założona  29 kwietnia 1923 roku.

[3] Raport roczny wysłany 14 grudnia 1928 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny szkolnej  im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy założonej  1 kwietnia 1928 roku. Drużyna działa przy Szkole Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego.

[4] Jak opisuje raport roczny wysłany 30 grudnia 1929 roku do Komendy Chorągwi Łódzkiej od drużyny im. Kazimierza Puławskiego z Zagórowa założonej w 1916 roku.

 

Lista instruktorów harcerskich

A

-Adamczyk Anna pwd. Hufiec Słupca

-Adamkiewicz Lucjan członek III Drużyny Harcerskiej

-Andrzejak Michał Hufiec Konin

-Andrzejewska Elżbieta organizator Hufiec Ostrowite.

-Andrzejewska Jolanta hm. Hufiec Zagórów

-Andrzejewski Arkadiusz harcerz orli

-Andrzejewski Mariusz hm. Hufiec Zagórów

-Andrzejewski Ryszard harcerz orli I Hufiec Harcerzy im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu

-Antkowiak Maria pwd. Hufiec Witkowa

-Arendarek Jó­zef III. Drużyny Harcerskiej im. Ta­deusza Kościuszki Słupca

-Arendarek Leon, najpierw prowadził zastęp, od początku 1919 – drużynę w Słupcy

-Ast Aleksander drużyna harcerska w Zagórowie

-Ast Feliks drużynowy drużyny w Zagórowie

B

-Baczyńska Danuta phm. Hufiec Słupca

-Balicka Elżbieta pwd. Hufiec Pyzdry

-Banaszak Maria org.  Hufiec Pyzdry

-Baraniecka Mirosława Hufiec Witkowo

-Bartkowiak Aleksandra Hufiec Orchowo

-Bartkowiak Małgorzata pwd. Hufiec Orchowo

-Bartkowiak Marcin Hufiec Słupca

-Bartłomiejczyk Roman pwd.

-Bartoszczak Maria hm. Hufiec Słupca

-Bartoszczyk Tadeusz hm. z Zagórowa Komendant Hufca Stare Miasto w Poznaniu

-Batorski Robert pwd. Hufiec Słupca

-Bączkowska Agnieszka pwd. Hufiec Słupca

-Bączkowski Andrzej phm. Hufiec Słupca

-Bączkowski Krzysztof phm. Hufiec Słupca

-Bąk Kazimiera Hufiec Słupca

-Bąkowski Henryk Hufiec Słupca

-Bednarczyk Małgorzata Hufiec Orchowo

-Bentkowska Lidia pwd. Hufiec Słupca

-Bernad Andrzej hm. Hufiec Zagórów

-Biadasz Anna pwd. Hufiec Strzałkowo

-Białecki Jan Hufiec Witkowo

-Białek Helena Komendantka Hufca Żeńskiego w Koninie

-Błaszczyk Małgorzata org. Hufiec Orchowo

-Błaszczyk Maria Hufiec Orchowo

-Błaszczyk Maria pwd. Hufiec Orchowo

-Błaszczyk Wanda phm. Hufiec Słupca

-Błaszkowska Małgorzata phm. Hufiec Orchowo

-Bocheński Michał phm. Hufiec Witkowo

-Boderek Anna pwd. Hufiec Słupca

-Bojańska Barbara Hufiec Zagórów

-Bolicka Elżbiet pwd. Hufiec Pyzdry

-Borowska Joanna phm. Hufiec Zagórów

-Boruszak Maria hm. Hufiec Słupca

-Boruszak Wojciech hm. Hufiec Słupca

-Borys Adam Hufiec Gniezno, harcerz  3. Gnieźnieńskiej Drużyny Harcerzy im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, dowódca „parasola

-Bronisz Genowefa Hufiec Pyzdry

-Bruzdowicz Danuta, zastępowa w słupeckiej Drużynie Harcerskiej im. Królowej Jadwigi w Słupcy

-Bryńska Z.,  jedna z pierwszych harcerek w regionie; drużynowa Drużyny Żeńskiej im. E. Plater, oddziału zagórowsko – lądkowskiego

-Buczyński Stanisław  Hufiec Konin

-Budkowska Teresa Hufiec Zagórów

-Bugaj Małgorzata pwd. Hufiec Słupca

-Burchard Leokadia phm. Hufiec Pyzdry

-Burda Ewa pwd. Hufiec Zagórów

-Burdzińska  Teresa hm. Hufiec Strzałkowo

-Byczkowski Andrzej pwd. Hufiec Słupca

-Bydłowski Lech hm. Hufiec Słupca

-Bydłowski Zygmunt phm. Hufiec Słupca

C

-Caban Katarzyna (z męża Rybicka) pwd. Hufiec Słupca

-Cegielska Danuta pwd. Hufiec Ostrowite

-Chamaj Robert phm. Hufiec Słupca

-Chlebinski Józef opiekun zagórowskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazi­mierza Pułaskiego

-Chmiel Krzysztof phm. Hufiec Witkowo

-Chmielewska Elżbieta, Hufiec Słupca

-Chmielewska Jadwiga hm. Pl. Hufiec Orchowo

-Chmielnik Emilia Hufiec Witkowo

-Chojnacka Elżbieta hm. Hufiec Pyzdry

-Chojnowska Małgorzata Hufiec Zagórów

-Chwiłowicz Aleksandra hm. Hufiec Słupca

-Cichocki Czesław Hufiec Słupca

-Cieślewicz Grzegorz pwd. Hufiec Zagórów

-Cisławski KazimierzHufiec Słupca

-Cwudzińska Maria Ale­ksandra hm. Hufiec Słupca

-Czaja Jadwiga ibs. Hufiec Słupca

-Czajka Teresa Hufiec Słupca

-Czerniak Grzegorz hm. Hufiec Słupca

-Czerniak Jacek pwd. Hufiec Słupca

-Czerniak Kamila Hufiec Słupca

-Czerniak Zdzisława ( z męża Górczyńska) hm. Hufiec Słupca

D

-Darska Izabela phm. Hufiec Słupca

-Deplewski Stanisław współzałożyciel III DH im. T. Kościuszki w Słupcy,

-Dobersztyn Dariusz hm. Hufiec Słupca

-Dobersztyn Lidia pwd. Hufiec Słupca

-Dobosiewicz Edmund hm. Hufiec Pyzdry

-Dobra Danuta org. Hufiec Zagórów

-Dobrzykowski Dariusz wędrownik Hufiec Pyzdry

-Dolatowski Dariusz Hufiec Słupca

-Dominiak Małgorzata Hufiec Zagórów

-Dominik Marcin Hufiec Słupca

-Dragan Ewa pwd. Hufiec Witkowo

-Dranikowski Marcin pwd. Hufiec Słupca

-Dranikowski Piotr phm. Hufiec Słupca

-Drzewiecki Józef pwd. Hufiec Słupca

-Dudzicz Anna Hufiec Witkowo

-Durczyńska Anna Hufiec Słupca

-Dutkowiak Wanda pwd. Hufiec Słupca

-Dybalski Piotr Hufiec pwd. Słupca

-Dyncer Jacek Hufiec Słupca

E

-Eichorszt Grażyna phm. Hufiec Pyzdry

F

-Fałdzińska Magdalena pwd. Hufiec Słupca

-Figas Małgorzata pwd. Hufiec Orchowo

-Filipczak Jolanta phm. Hufiec Ostrowite

-Fimiak Ewa phm. Hufiec Strzałkowo

-Flakowska Beata Hufiec Zagórów

-Foremski Jarosław pwd. Hufiec Witkowo

-Frankowska Jadwiga phm. Hufiec Zagórów

-Fronczak Romana pwd. Hufiec Pyzdry

-Frydrychowicz Dagmara pwd. Hufiec Słupca

-Frydrychowicz Józef hm. Hufiec Słupca

-Frydrychowicz Krystyna hm. Hufiec Słupca

-Furmaniak Iwona phm. Hufiec Słupca

G

-Gaca Artur pwd. Hufiec Słupca

-Gadziński Marian Hufiec Witkowo

-Gaj Janina pwd. Hufiec Witkowo

-Garsztka Stanisław hm. Hufiec Słupca

-Garsztka Tomasz pwd. Hufiec Słupca

-Garsztka Władysława phm. Hufiec Słupca

-Gawrych Ludwik Słupca

-Gesolla Małgorzata pwd. Hufiec Orchowo

-Głogowska Alicja pwd. Hufiec Witkowo

-Głogowska Alicja pwd. Hufiec Witkowo

-Głogowski Edmund hm. Hufiec Słupca

-Główczyńska Alina hm. Hufiec Słupca

-Główczyńska Maria hm. Hufiec Słupca

-Główczyński Sławomir pwd. Hufiec Słupca

-Gonicka Elżbieta phm. Hufiec Orchowo

-Gościmska Wanda phm. Hufiec Słupca

-Gościmski Kazimierz hm. Hufiec Słupca

-Goślińska Marianna hm. Hufiec Zagórów

-Góranowska Hanna pwd. Hufiec Słupca

-Górczyńska Elżbieta phm. Hufiec Słupca

-Górczyńska Krystyna hm. Hufiec Słupca

-Górczyń­ska Zdzisława hm. Hufiec Słupca

-Górczyński Błażej pwd. Hufiec Słupca

-Górczyński Jerzy hm. Hufiec Słupca

-Górczyński Sławomir phm. Hufiec Słupca

-Górczyński Władysław hm. Hufiec Słupca

-Górecki Zygmunt phm. Hufiec Pyzdry

-Górska Danuta phm. Hufiec Witkowo

-Górski Czesław phm. Hufiec Orchowo

-Graczyk Józef pwd. Hufiec Słupca

-Graczyk Maciej pwd. Hufiec Słupca

-Gramadziński Ludwik pwd. Hufiec Pyzdry

Grzegorzewski Stefan – drużynowym drużyny w Zagórowie w 1928r. jest zawodu murarz, lat 17, stopień harcerski III

-Grzeszczak Maria pwd. Hufiec Zagórów

-Grześkowiak Beata pwd. Hufiec Witkowo

-Grześkowiak Ryta Hufiec Witkowo

-Grześkowiak-Ryfa Hanna pwd. Hufiec Witkowo

-Grzonkowski Bogdan phm. Hufiec Zagórów

-Grzybowska Aneta phm. Hufiec Witkowo

-Gutowska Barbara Hufiec Orchowo

H

-Hajdas Danuta pwd. Hufiec Słupca

-Hałasińska Irena pwd. Hufiec Zagórów

-Hałasiński Antoni hm. Hufiec Słupca

-Hernest Maciej Hufiec Zagórów

-Hierowska Teresa-Czaja phm. Hufiec Strzałkowo

-Hoffman Grażyna (Garsztka) pwd. Hufiec Słupca

-Hudańska Mariola org. Hufiec Strzałkowo

I

-Idziak Agnieszka wędrownik Hufiec Słupca

-Idziak Justyna pwd. Hufiec Zagórów

-Imbiorowicz Maria Hufiec Witkowo

-Imirowicz Józef hm.był najwięk­szym harcerskim autorytetem w latach trzydziestych minionego stulecia w Słupcy

-Imirowicz Józefa phm.drużynowa I Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Słupcy

J

-Jabłońska Gabriela pwd. Hufiec Ostrowite

-Jabłoński Sebastian

-Jagielska Barbara Hufiec Zagórów

-Jakubas Jolanta Rady Hufiec Witkowo

-Jakubiak Ryta pwd. Hufiec Witkowo

-Jakubowska Małgorzata phm. Hufiec Słupca

-Jakubowska Małgorzata pwd. Hufiec Słupca

-Janaszak Łucja hm. Hufiec Witkowo

-Janicka Małgorzata Hufiec Słupca

-Jankowska Wacława pwd. Hufiec Pyzdry

-Jankowski Marek pwd. Hufiec Pyzdry

-Jasińska Mirosława  Hufiec Pyzdry

-Jasińska Wanda  pwd. Hufiec Zagórów

-Jasiński Józef hm. Hufiec Słupca

-Jastrząb Halina pwd. Hufiec Orchowo

-Jaśkiewicz Eliza pwd. Hufiec Witkowo

K

-Kaczmarek Zofia Hufiec Zagórów

-Kaczorowska Mariola organizator Hufiec Zagórów

-Kałuża Helena pwd. Hufiec Strzałkowo

-Kamiński Janusz phm. Hufiec Słupca

-Kaniasta Maria pwd. Hufiec Orchowo

-Karłupska Barbara (Jarzębowska) organizator Hufiec Słupca

-Karnafel Elżbieta hm. Hufiec Słupca

-Karpińska Jadwiga phm. Hufiec  Słupca

-Karpiński Wacław Hufiec Konin,drużynowy drużyny szkolnej w Słupcy w 1928r.

-Kazecka Aleksandra Hufiec Witkowo

-Kluczka Jolanta pwd. Hufiec Witkowo

-Kluczyński Alfons – w Lądku był komendantem 50-osobowej drużyny

-Kłaniecka Barbara  phm. Hufiec Słupca

-Kolasińska Katarzyna phm. Hufiec Witkowo

-Kołodziejski Stanisław pwd. Hufiec Słupca

-Komkowska Helena pwd. Hufiec Witkowo

-Konikowska Iwona Hufiec Witkowo

-Kopczyk Wiesława Hufiec Witkowo

-Koprowska Romana wędrownik Hufiec Słupca

-Koprzak Wiesława pwd. Hufiec Witkowo

-Kordulasińska Urszula pwd. Hufiec Zagórów

-Kordylewska Janina phm. Hufiec Słupca

-Kosmalska Magdalena phm. Hufiec Słupca

-Kosmalski Marek hm. Hufiec Słupca

-Kosmalski Włodzimierz phm. Hufiec Słupca

-Kościelniak Halina pwd. Hufiec Słupca

-Kowalińska-Radosz Mieczysława hm. Hufiec Słupca

-Kowalska Małgorzata Hufiec Ostrowite

-Koziorowska Kazimiera phm. Hufiec Słupca

-Kozłowski Paweł pwd. Hufiec Słupca

-Kozulak Marek pwd. Hufiec Pyzdry

-Krajewska Hanna Hufiec Konin

-Krajewski Eugeniusz phm.  Hufiec Słupca

-Krasiewicz Anna pwd. Hufiec Witkowo

-Krasucka Zofia pwd. Hufca Zagórów

-Kruś Bożena pwd. Hufiec Pyzdry

-Krygier Marek pwd. Hufiec Słupca

-Kryszak Barbara pwd. Hufiec Lądek

-Kryszak Czesława pwd. Hufiec Ostrowite

-Krysztofiak Danuta Hufiec Orchowo

-Książczak Zbigniew Hufiec Strzałkowo

-Kubacka Lidia pwd. Hufiec Słupca

-Kubacka Teresa Hufiec Słupca

-Kubaszak Wanda pwd. Hufiec Witkowo

-Kubiak Anna ibs. Hufiec Słupca

-Kubiak Lidia pwd. Hufiec Pyzdry

-Kubiś Czesława pwd. Hufiec Pyzdry

-Kucharczyk Renata pwd. Hufiec Zagórów

-Kurek Anna pwd. Hufiec Słupca

-Kuropaczewski Zbigniew organizator Hufiec Strzałkowo

-Kurzawa Hanna organizator Hufiec Słupca

-Kuś Bożenna Hufiec Pyzdry

-Kuźma Irena Hufiec Słupca

-Kwiecińska Celina, drużynowa I Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Słupcy

-Kwitowski Józef hm. Hufiec Słupca

L

-Lewandowska Ewa phm. Hufiec Słupca

-Lewan­dowski Józef hm. ur. w Ciążeniu, Hufiec Koźmin,

-Lewandowski Wiesław phm. Hufiec Witkowo

-Lewicka Lucyna org. Hufiec Zagórów

-Ligocka Arleta pwd. Hufiec Zagórów

-Lisiecka Małgorzata Hufiec Słupca

-Litoborska Dorota organizator Hufiec Słupca

-Litoborska Kinga organizator Hufiec Słupca

-Litoborska Zofia Hufiec Słupca

-Litoborski Piotr Hufiec Słupca

Ł

-Łaganowski Bernard pwd. Hufiec Orchowo

-Łakomiak Anna pwd. Hufiec Zagórów

-Łakomiak Wojciech pwd. Hufiec Zagórów

-Łechtański Tomasz pwd. Hufiec Słupca

-Łęczyńska Anna pwd. Hufiec Lądek

-Łodziewski Paweł pwd. Słupca Hufiec Słupca

-Łukasiewicz Jolanta organizator Hufca Pyzdry

-Łukomska Mirosława Hufiec Zagórów

M

-Maciaszek Izabela pwd. Hufiec Słupca

-Maciejewska Maria phm. Hufca Pyzdry

-Maćkowiak Maria Hufiec Witkowo

-Maćkowiak Urszula pwd. Hufiec Słupca

-Maćkowska Sława pwd. Hufiec Lądek

-Maćkowski Mariusz pwd. Hufiec Lądek

-Madwid Wanda phm. Hufiec Orchowo

-Majews­ka-CzajkaDanuta, Hufiec Słupca

-Majewski Jan hm. Hufiec Słupca

-Makowska Cecyliaz męża Kumosowa Hufiec Konin

-Malicka Maria pwd. Hufiec Orchowo

-Malik Izabela (Darska) phm. Hufiec Słupca

-Marciniak Irena pwd. Hufiec Orchowo

-Markiewicz Mirosława pwd. Hufiec Witkowo

-Markiewicz Tadeusz hm. Hufiec Słupca

-Markowska Jolanta phm. Hufiec Słupca

-Markowski Jacek członek Hufiec Słupca

-Marnowska Grażyna pwd. Rady Hufiec Pyzdry

-Maszkowska Stefania pwd. Hufiec Lądek

-Matczak Beata phm. Hufiec Zagórów

-Matczak Maria pwd. Hufiec Ostrowite

-Matuszak Anna pwd. Hufiec Słupca

-Matuszak Olga pwd. Hufiec Słupca

-Matuszewska Elwira pwd. Hufca Pyzdry

-Matuszewska Joanna, Hufiec Słupca

-Matuszewska Wiesława pwd. Hufiec Zagórów

-Mazur Marzanna Hufiec Zagórów

-Medwid Wanda hm. Hufiec Orchowo

-Medwin Aleksandra pwd. Hufiec Orchowo

-Medyńska Grażyna organizator Hufiec Ostrowite

-Mench Małgorzata Hufiec Zagórów

-Męch Grzegorz pwd. Hufiec Zagórów

-Michalak Katarzyna pwd. Hufiec Zagórów

-Michalska Krystyna organizator Hufiec Zagórów

-Michalski Andrzej hm. Hufiec Pyzdry

-Michalski Andrzej phm.  Hufiec Pyzdry

-Michałowicz Joanna pwd. Hufiec Słupca

-Milowski Andrzej pwd. Hufiec Witkowo

-Misiarek Stefania phm. Hufiec Witkowo

-Modwid Wanda Hufiec Orchowo

-Musielewska Maria pwd. Hufiec Słupca

N

-Narożny Antoni – drużynowym drużyną próbnej w Pyzdrach 1928r.

-Nedwid Wanda phm. Hufiec Orchowo

-Nowaczyk Janina hm. Hufiec Słupca

-Nowak Czesława Hufiec Strzałkowo

-Nowak Ewa Hufiec Witkowo

-Nowak Grażyna phm. Hufiec Słupca

-Nowak Janina Hufiec pwd.  Orchowo

-Nowicka Barbara hm. Hufiec Słupca

-Nowicka Danuta pwd. Hufiec Pyzdry

-Nowicki Błażej hm. Hufiec Ostrowite

-Nowicki Karol pwd. Hufiec Pyzdry

-Nowicki Krzysztof wędrownik Hufiec Pyzdry

O

-Obiała Lidia pwd. Hufiec Orchowo

-Ochocka Maria organizator Hufiec Strzałkowo

-Ogórkiewicz Anna phm. Hufiec Zagórów

-Oha Andrzej Hufiec Witkowo

-Ohde Dominik Hufiec Witkowo

-Okońska Krystyna Hufiec Witkowo

-Olejniczak Stefan phm. Hufiec Słupca

-Olenedrowicz Arleta pwd. Hufiec Słupca

-Orchowska Stefania phm. Hufiec Słupca

-Organiściak Roman pwd.  Hufiec Słupca

-Orliński Tadeusz hm. Pl. Hufiec Witkowo

-Orwat Małgorzata Hufiec Słupca

-Osada (Malińska) Halina pwd Hufiec Lądek

-Osińska Małgorzata organizator Hufiec Słupca

-Ostrowicki Artur pwd. Hufiec Słupca

-Ostrowska Lidia Hufiec Pyzdry

-Ostrowski Wiesław Hufiec Pyzdry

P

-Palejko Sylwia, drużynowa 17 Gromady Zuchowej

-Panasewicz Kazimiera  organizator Hufiec Strzałkowo

-Panowicz Krzysztof phm. z Witkowa

-Paruszewska Halina phm. Hufiec Pyzdry

-Paruszewski Paweł Hufiec Pyzdry

-Pawela Stanisław pwd. Hufiec Lądek

-Pawłowski Sławomir Hufiec Witkowo

-Pawłowski Zbigniew phm. Hufiec Słupca

-Pechman Elżbieta hm. Hufiec Zagórów

-Piaskowska Agnieszka phm Hufiec Witkowo

-Piekarska Halina phm. Hufiec Witkowo

-Piekarski Stefan – w Lądzie i Policku oddział męski liczył 35 harcerzy, a drużynowym był Stefan Piekarski

-Pietrowicz Jędrzej hm. Hufiec Słupca

-Pietrowicz Piotr phm. Hufiec Słupca

-Pilarska Elżbieta phm. Hufiec Zagórów

-Pilarska Małgorzata Hufiec Zagórów

-Piotr Dybalski pwd. Hufiec Słupca

-Piotrowska Krystyna pwd. Hufiec Witkowo

-Piotrowski Grzegorz organizator Hufiec Słupca

-Piskorski Czesław hm. Hufiec Witkowo

-Popielarska Elżbieta pwd. Hufiec Pyzdry

-Pośpiech Irena phm. Hufiec Słupca

-Powązka Beata  Hufiec Słupca

-Przybylska Mariola Hufiec Orchowo

-Przybyła Andrzej hm. Hufiec Słupca

-Przybyła Marlena Hufiec Słupca

-Przydryga Katarzyna pwd. Hufiec Zagórów

-Przydryga Krystyna Hufiec Zagórów

-Przydryga Maria organizator Hufiec Zagórów

-Przydryga Stanisław hm. Hufiec Słupca

-Przygocka Ewa organizator Hufiec Orchowo

-Przygoda Adolf ibs. Hufiec Ostrowite

R

-Raczkowski Tadeusz  phm. Hufiec Słupca

-Radłowska Aurelia pwd. Hufiec Witkowo

-Radziszewski Damian pwd. Hufiec Słupca

-Ratajczak Henryka hm. Hufiec Słupca

-Rąbczewski Ryszard hm. Hufiec Słupca

-Rechelski Tadeusz Hufiec Witkowo

-Rejer Teresa pwd. Hufiec Zagórów

-Rejner Teresa phm. Hufiec Zagórów

-Rewers Agata Hufiec Pyzdry

-Rewers Ferdynand Hufiec Słupca

-Rewers Jadwiga pwd. Hufiec Słupca

-Romańska Ewelina pwd. Hufiec Słupca

-Rozpędowska Anna pwd. Hufiec Ostrowite

-Ruda Zofia pwd. Hufiec Zagórów

-Rumińska Irena pwd. Hufiec Słupca

-Rutkowska Ewa Hufiec Słupca

-Rutkowska Mariola pwd. Hufiec Zagórów

-Rybicka Danuta phm. Hufiec Zagórów

-Rybkowska Halina hm. Hufiec Witkowo

-Rychlik Anna pwd. Hufiec Strzałkowo

-Rydecki Władysław – w Trąbczynie, oddziałem męskim – 25 har­cerzy – dowodził Władysław Rydecki

-Rydlewski Marian drużynowym Pierwszej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki”, zorganizowanej w 1917 roku przez Wit­kowskie „Koło Młodzieży Polskiej”

-Rzeszewska Małgorzata pwd. Hufiec Słupca

S

-Sakowska Dorota Hufiec Zagórów

-Sarnociński Włodzimierz pwd. Hufiec Witkowo

-Sasim Maria phm. Hufiec Witkowo

-Saskowska Danuta phm. Hufiec Orchowo

-Sech Urszula organizator Hufiec Orchowo

-Sekuć Wiesława phm. Hufiec Pyzdry

-Sekuno Wiesława phm. Hufiec Pyzdry

-Sekura Wiesława phm. Hufiec Pyzdry

-Senka Jerzy pwd. Hufiec Witkowo

-Serbinowski Stanisław wywiadowca, drużynowy drużyny w Pyzdrach przed 1929 r.

-Shudzawski Sławomir pwd. Hufiec Witkowo

-Siedi Anna organizator –  Hufiec Zagórów

-Siemińska Małgorzata pwd. Hufiec Słupca

-Sieradzka Dorota pwd. Hufiec Słupca

-Sieszchuła Lidia phm. Hufiec Orchowo

-Sikora Danuta phm. Hufiec Pyzdry

-Sikorski Andrzej phm. Hufiec Słupca

-Sikorski Jacek pwd. Hufiec Zagórów

-Siuda Zygmunt phm. Hufiec Orchowo

-Siupa Iwona phm. Hufiec Słupca, Hufiec Konin

-Siwińska Arleta pwd. Hufiec Słupca

-Siwińska Czesława pwd. Hufiec Witkowo

-Siwińska Małgorzata phm. Hufiec Słupca

-Siwiński Jacek pwd. Hufiec Słupca

-Siwózak Marianna organizator Hufiec Strzałkowo

-Skieresz Helena organizator Hufiec Strzałkowo

-Skotarek Elżbieta phm. Hufiec Pyzdry

-Skudzawski Sławomir Hufiec Witkowo

-Słowińska Ewa phm. Hufiec Orchowo

-Słowińska Ewa pwd. Hufiec Strzałkowo

-Smetar Urszula pwd. Hufiec Witkowo

-Smuszkiewicz Jacek pwd. Hufiec Słupca

-Smuszkiewicz Marek Hufiec Słupca

-Smuszkiewicz Renata pwd. Hufiec Słupca

-Snaglewski Stanisław Hufiec Konin

-Sobutka Lucyna Hufiec Słupca

-Sójkowska Małgorzata pwd. Hufiec Witkowo

-Spychała Dariusz phm. Hufiec Słupca

-Spychała Małgorzata (Jakubowska) phm. Hufiec Słupca

-Stachurska Urszula Hufiec Zagórów

-Stawicka T. drużynowa Drużyny Żeńskiej im. E. Plater, oddziału zagórowsko – lądkowskiego

-Stawska Danuta pwd. Hufiec Pyzdry

-Stranc Janina pwd. Hufiec Witkowo

-Suszka Jolanta Hufiec Słupca

-Suszka Urszula Hufiec Pyzdry

-Synowie Tomasz pwd. Hufiec Słupca

-Synowiec Anna Hufiec Słupca

-Synowiec Piotr phm. Hufiec Słupca

-Synowiec Tomasz pwd. Hufiec Strzałkowo

-Szablikowska Agnieszka pwd. Hufiec Pyzdry

-Szablikowski Andrzej pwd. Hufiec Pyzdry

-Szalbierz Eugeniusz pwd. Hufiec Strzałkowo

-Szalbierz Marian Hufiec Słupca

-Szałek Eugeniusz pwd. Hufiec Witkowo

-Szatkowska Ewa phm. Hufiec Słupca

-Szczecińska Cecylia pwd. Hufiec Słupca

-Szczepaniak Halina pwd. Hufiec Lądek

-Szczepaniak Wiesława ibs. Hufiec Lądek

-Szczepańska Urszula phm. Hufiec Orchowo

-Szczerba Teresa pwd. Hufiec Witkowo

-Szekalska Maria pwd. Hufiec Witkowo

-Szputecka Bronisława phm. Hufiec Orchowo

-Styza Dorota hm. Hufiec Słupca

-Szturma Barbara pwd. Hufiec Orchowo

-Szulc Henryka Hufiec Zagórów

-Szymaniak Marian hm. Hufiec Słupca

-Szymankowska Bożena Hufiec Słupca

-Szymańska Jadwiga hm. Hufiec Słupca

-Szymańska Joanna (z męża Lesiak) pwd. Hufiec Słupca

-Szymańska Magdalena (z męża Golak-Suszka) pwd. Hufiec Słupca

-Szymański Władysław hm. Hufiec Słupca

-Szymczak Jerzy Hufiec Witkowo

-Szymczak Jerzy pwd. Hufiec Zagórów,  Hufiec Słupca

-Szymczakówna (z męża Walusiak) Janina- ko­mendantka Hufca ZHP w Koninie – Chorągiew Łódzka

-Szymkowiak Andrzej hm. Hufiec Słupca

-Szymkowiak Barbara phm. Hufiec Słupca

-Szymkowiak Marian hm. Hufiec Słupca

Ś

-Śmidowicz Aleksandra hm. Hufiec Strzałkowo

-Śmiechowska Danuta phm. Hufiec Słupca

-Śmigiel Małgorzata Hufiec Orchowo

-Śmigielska HelenaHufiec Orchowo

-Śmigielska Irena Hufiec Lądek

-Świcińska Renata pwd. Hufiec Słupca

-Święcicki Tomasz pwd. Hufiec Słupca

T

-Tamborska Zdzisława phm. Hufiec Pyzdry

-Taras Janina pwd. Hufiec Lądek

-Tarczewska Grażyna (Michalska)  pwd. Hufiec Słupca

-Tłoczek Ignacy- był drużynowym I. Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, zorganizowanej w 1917 roku w Pyzdrach

-Tobiańska Anna organizator Hufiec Ostrowite

-Trzebińska Danuta pwd. Hufiec Witkowo

-Turska Helena pwd. Hufiec Ostrowite

-Tylczak Stanisława phm. Hufiec Słupca

-Tylman Magdalena pwd. Hufiec Ostrowite

U

-Ucinek Janina Hufiec  Słupca

-Ulatowska Krysty­na phm. Hufiec  Słupca

-Ulatowski Henryk hm. w Hufiec Zagórów

-Urbańska Alicja hm. Hufiec Witkowo

W

-Wachowiak Joanna pwd. Hufiec Zagórów

-Waleriańczyk Iwona pwd. Hufiec Orchowo

-Waligóra Stanisław pwd. Hufiec Słupca

-Warlińska Aleksandra Hufiec Zagórów

-Warlińska Ewa organizator Hufiec Zagórów

-Wasilewicz Grzegorz pwd. Hufiec Zagórów

-Wasilewicz Marzena Hufiec Zagórów

-Waszak Barbara pwd. Hufiec Lądek

-Wawrzyniak Zofia phm. Hufiec Słupca

-Ważbiński Jan III. Drużyny Har­cerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Słupcy

-Wesołowska Maria phm. Hufiec Orchowo

-Wiatrowska Bożena pwd. Hufiec Orchowo

-Wiatrowska Elżbieta organizator Hufiec Orchowo

-Wiatrowska Halina pwd. Hufiec Orchowo

-Wiatrowski Leszek phm. Hufiec Orchowo

-Wiatrowski Tadeusz organizator Hufiec Orchowo

-Wichniewicz Cezary phm. Hufiec Słupc

-Wichrowski Jerzy hm. Hufiec Strzałkowo

-Widerowska Maria phm.  Hufiec Słupca

-Wieczorek Dariusz pwd. Hufiec Słupca

-Wieczorek Joanna pwd. Hufiec Słupca

-Wieczorek Krzysztof phm. Hufiec Słupca

-Wielińska Ewa Hufiec Słupca,

-Wierzbicki Krzysztof  pwd. Hufiec Słupca

-Wiktorska Agnieszka pwd. Hufiec Witkowo

-Winciaszek Anna Hufiec Zagórów

-Winkler Stanisław  hm. Hufiec Słupca

-Wisła Danuta phm. Hufiec Słupca

-Wisła Hanna pwd. Hufiec Słupca

-Wisła Henryk hm. Hufiec Słupca

-Witkiewicz Agnieszka phm. Hufiec Zagórów

-Witkowski Henryk – drużynowym drużyny w Zagórowie w 1929r.

-Witkowski Mikołaj phm. Hufiec Słupca

-Witulski Andrzej hm. Hufiec Orchowo

-Władysław Guttmejer był komendantem oddziału – 30 harcerzy – w Drzewcach

-Włodarczyk Leokadia Hufiec Słupca

-Wojnicz Jan pwd. Hufiec Lądek

-Wojtasińska Alicja Hufiec Orchowo

-Wojtkowiak Renata Hufiec Słupca

-Wojtyńska Maria phm. Hufiec Pyzdry

-Wolf Jolanta pwd. Hufiec Witkowo

-Wolicka Elżbieta organizator Hufiec Ostrowite

-Wolska Małgorzata phm Hufiec Słupca

-Wolska Paulina pwd. Hufiec Słupca

-Wolski Andrzej hm. Hufiec Słupca

-Woźniak Anna organizator Hufiec Zagórów

-Woźniak Irena phm. Hufiec Słupca

-Woźniak Teresa pwd. Hufiec Zagórów

-Woźniak Zdzisław hm. Hufiec Słupca

-Wożniak Barbara pwd. Hufiec Słupca

-Wrzesińska Justyna phm. Hufiec Zagórów

-Wrzesiński Michał harcerz pwd. Hufiec Zagórów

-Wysocki Dariusz Hufiec Słupca

Z

-Zając Stanisław phm. Hufiec Orchowo

-Zajączkowski Grzegorz pwd. Hufiec Słupca

-Zajączkowski Wiesław pwd. Hufiec Słupca

-Zapart Janusz phm. Hufiec Zagórów

-Zawodniak Romana Hufiec Słupca

-Zdrojowa Małgorzata Hufiec Zagórów

-Zegarliński Stanisław Hufiec Słupca

-Zielińska Jadwiga Hufiec pwd. Witkowo

-Ziemska Zofia pwd. Hufiec Słupca

-Zjeżdżała Stanisław hm. Hufiec Pyzdry

-Zjeżdżałka Andrzej hm. Hufiec Pyzdry

-Zjeżdżałka Zofia hm. Hufiec Pyzdry

Ż

-Żabierek Stanisława pwd. Hufiec Lądek

-Żarnecki E. – w Białobrzegach i Ciążeniu – 40 oddział harcerzy

-Żemieśkiewicze Andrzej ks. Hufiec Słupca

-Żminkowski Radosław pwd. Hufiec Słupca

-Żupan Danuta Hufiec Strzałkowo