Podharcmistrzyni Władysława Garsztka, żona harcmistrza Stanisława Garsztki, założyciela w 2000 roku Kręgu Seniorów ZHP a wcześnie ofiarnego instruktora Hufca ZHP Słupca, matka pwd. Krzysztofa i pwd. Tomasza wiceburmistrza Słupcy, także instruktorów harcerskich, urodziła się 21 styczna 1933 roku w Bratian.

W dniu 7 lutego 2018 roku członkowie Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego spotkali się na uroczystej zbiórce harcerskiej w „Zapiecku”, by złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Jubileuszu urodzin. Życzyliśmy dostojnej jubilatce zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, dobrych mądrych i oddanych przyjaciół. Życzyliśmy, by druhnie podharcmistrzyni towarzyszyło szczęście, a swój bagaż życiowych mądrości przekazywała innym, szczególnie zuchom i harcerzom. Wraz z pieśniami harcerskimi  życzyliśmy – żyj nam 100 lat i więcej!

Przyrzeczenie złożyła latem 1945 roku na obozie letnim w Radomo powiat Nowe Miasto Lubawskie a zobowiązanie instruktorskie w 1987 roku na obozie w Gądnie. Siostra Jadwigi, która  25 lat była instruktorką w Głównej Kwatery ZHP.

Uczestniczka obozu zastępowych w Sztumie, instruktorka medyczna na wielu akcjach letnich i zimowych hufca Słupca, członkini Rady Hufca Słupca, drużynowa na obozie w Miłkowie i na obozach w NRD.

Otrzymała stopień phm. Rozkazem Liczba 6/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

Długoletni pracownik służby zdrowia. Wyróżniona wieloma odznaczeniami państwowymi, zawodowymi, dyplomami oraz harcerskimi – Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Konińskiej Chorągwi ZHP” R. L. 7/80 Komendanta Chorągwi Konińskiej.

Obecnie jest członkinią HKS w Słupcy.