P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

15 listopada 2014 Rozkaz L.3-2014 Komendanta HKS w Słupcy

Słupca, dn. 15 listopada 2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy

                 Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2014

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego L. 8/2014.

3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.4 Zwalniam z funkcji instruktora i zastępcy kierownika Wydziału Seniorów
hm. Stefana Romanowskiego – Chorągiew Stołeczna.

3.1.5. Zwalniam z funkcji zastępcy kierownika Wydziału Seniorów hm. Jadwigę Kowalik – Chorągiew Śląska.

3.1.6. Zwalniam z funkcji zastępcy kierownika ds. zagranicznych Wydziału Seniorów hm. Teresę Tarkowską-Dudek – Chorągiew Krakowska.

Dziękuję ww. druhnom i druhom za aktywność w pełnieniu służby. Życzę satysfakcji w życiu osobistym, instruktorskim i zawodowym.

3.2. Mianowania

3.2.2. Mianuję na funkcję zastępców kierownika Wydziału Seniorów:

- hm. Stanisława Dąbrowskiego – Chorągiew Lubelska,

- hm. Irenę Pawletko – Chorągiew Białostocka.

3.2.3. Mianuję na funkcję sekretarza Wydziału Seniorów hm. Władysława Setniewskiego – GK ZHP.

3.2.4. Mianuję na funkcję instruktorki Wydziału Seniorów hm. Teresę Tarkowską-Dudek – Chorągiew Krakowska.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 4 i 25 września 2014r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Wielkopolska ZHP:

hm. Michał Kałużny

/…/

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Czuwaj!

                                                                                        hm. Małgorzata Sinica

       Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP L. 10/2014 z dnia 12.09.2014r.

2.Hufce

2.3 Podanie do wiadomości wyników wyborów.

2.3.1 Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Konin w dniu 05.09. 2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

*hm. Marię Główczyńska

*phm. Arletę Lisiak

*phm. Tomasza Rybarczyka

*pwd. Justynę Hyżą

Czuwaj!

hm. Jarosław Rura

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca ZHP Konin L. 9/2014 z dnia 24.09.2014 roku.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.

8.1 Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu ZHP oraz Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2013/2014 (1.09.2013-31.08.2014) następującym Druhnom i Druhom.

/…/

5. hm. Maria Boruszak

6. hm. Wojciech Boruszak

10. hm. Edmund Głogowski

14 hm. Krystyna Górczyńska

16.hm Eugeniusz Krajewski

26. hm. Władysław Szymański

31. hm. Andrzej Wolski

32. hm. Zdzisław Woźniak

38. phm. Władysława Garsztka

49. phm. Małgorzata Wolska

50. phm. Irena Woźniak

62. pwd. Halina Miętkiewicz

63. pwd. Stefan Miętkiewicz

65.pwd. Tadeusz Niemczewski

69. pwd Krzysztof Rewers

77. pwd. Maria Wożniak

Czuwaj!

hm. Michał Kałużny

5. Wyróżnienia

5.3. Podziękowanie

-Dziękuję phm. Małgorzacie i hm. Andrzejowi Wolskim za reprezentowanie HKS Słupca w dniu 18.07.2014r. w zbiórce w Chałupskach - Hufiec ZHP Mogilno.

-Dziękuję pwd. Tadeuszowi Niemczewskiemu za udział i reprezentowanie HKS Słupca w zbiórce-pikniku z okazji Rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 9.08.2014r. zorganizowanym przez Krąg Starszyzny i Seniorów „Bezimienni" Gniezno.

-Dziękuję hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu, pwd. Tadeuszowi Niemczewskiemu, hm Marii i hm. Wojciechowi Boruszakowi za udział i reprezentowanie HKS Słupca w złożeniu wieńców, zapaleniu znicz w dniu 26.08.2014 na grobie Adama Borysa,  harcerza 3. Gnieźnieńskiej Drużyny Harcerzy im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, urodzonego na Ziemi Gnieźnieńskiej w Niechowie, a pochowanego na cmentarzu w Witkowie, pierwszego dowódcy batalionu „Parasol”, cichociemnego, pseudonim „Pług”.

 

-Dziękuję phm. Małgorzacie i hm. Andrzejowi Wolskim za zorganizowanie dla członków HKS w Stawie spotkania przy ognisku harcerskim w dniu 20 września 2014 roku.

 

-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu, phm. Małgorzacie Wolskiej, pwd. Tadeuszowi Niemczewskiemu za reprezentowanie Harcerskiego Kręgu Seniorów na spotkaniu Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów w Szamotułach w dniu 27 września 2014 roku.

 

-Dziękuję hm. Andrzejowi Wolskiemu, hm. Marii Boruszak, phm. Władysławie Garsztce, phm. Małgorzacie Wolskiej, pwd. Halinie Miętkiewicz, pwd. Stefanowi Miętkiewicz, pwd. Tadeuszowi Niemczewskiemu, pwd. Marii Woźniak za udział na cmentarzu komunalnym w Koninie w uroczystościach odsłonięcia Krzyża Harcerskiego na pomniku śp. hm. Kazimierz Gościmskiego w dniu 18 października 2014 roku.

 

-Wyrażam szczególne podziękowanie wszystkim Członkom HKS Słupca za zapalenie zniczy na mogiłach naszych poprzedników na cmentarzach: Słupcy, Poznania, Konina.

7. Sprawy różne

-Informuję, że  w zbiórce HKS w Janowcu Wielkopolskim z okazji 80 rocznicy fundacji sztandaru Drużyny im. Leszka Białego, HKS Słupca reprezentował HKS Słupca w dniu 15.08.2014r. komendant Kręgu.

 

- W sobotę 8 listopada 2014r. w Poznaniu obradował Zjazdy Chorągwi  Wielkopolskiej. 

Po 24 latach nastąpiła zmiana na funkcji Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Harcmistrza Jarosława Rurę zastąpił hm. Tomasz Kujaczyński. Zespół Jego komendy - hm. Karolina Okuniewska, hm. Wieńczysław Celer, hm. Janusz Wolski i hm. Maciej Siwiński - będzie kierował pracą chorągwi w latach 2014-2018 i realizował plan jej rozwoju. 

 

-informuję że na stronie internetowej: HKS Słupca - http://www.hksslupca.pl/ , Wielkopolskiej Rady Starszyzny i Seniorów - http://www.seniorzy.zhp.wlkp.pl/ (w Biuletynie Senior), Starszyzny i Seniorów Głównej Kwatery ZHP - http://www.starszyzna.zhp.pl/ - (Zeszytach Informacyjnych), miejscowej prasie - Gazecie Słupieckiej ukazywały się systematycznie relacje z naszej działalności.

Czuwaj!

 

hm. (-)  Władysław Szymański, komendant

 

 

Joomla templates by a4joomla