baner_oficjalny_hksslupca.pngc.pngd.pnge.png

31 sierpnia 2014 Sprawozdanie z działalności HKS w Słupcy za rok harcerski 2013-2014

 

Sprawozdanie z działalności HKS w Słupcy

za rok harcerski 2013-2014

 

     Harcerskie Krąg Seniorów w Słupcy składa się z następujących instruktorów seniorów: hm. Władysław Szymański – komendant, hm. Andrzej Wolski – zastępca komendanta, hm. Edmund Głogowski – kronikarz, hm. Eugeniusz Krajewski - sekretarz, phm. Małgorzata Wolska - skarbnik, hm. Wojciech Boruszak, hm. Krystyna Górczyńska phm. Władysława Garsztka, pwd. Halina Miętkiewicz, pwd. Stefan Miętkiewicz, pwd. Krzysztof Rewers, hm. Maria Boruszak (do Kręgu należy od 2009), pwd. Maria Woźniak (do Kręgu należy od 2010), pwd. Tadeusz Niemczewski ( do Kręgu należy od 2013), phm. Irena i hm. Zdzisław Woźniakowie (do Kręgu należą od 2014).

     W 2013-2014 rokufunkcję komendanta Kręgu pełnił hm. Władysław Szymański, zastępcy – hm. Andrzej Wolski, skarbnika phm. Małgorzata Wolska, sekretarza hm. Eugeniusz Krajewski, członka Komendy i   opiekuna historycznego sztandaru hm. Wojciech Boruszak. Kronikę prowadził hm. Edmund Głogowski.

Krąg liczy 16 instruktorów. W grupie wiekowej 50-59 lat - 1 osoby, 60-69 lat - 10 osób, 70-79 - 3 osoby, powyżej - 80 - 2 osoby. Do Związku wstąpiło w latach: 1945 – 1949 - 6 osób, 1957 –1970 – 10 osób.

      Hm. Władysław Szymański byłczłonkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i w kilku kadencjach władz Chorągwi Konińskiej - przewodniczącym Chorągwianej Komisji Rewizyjnej a także członkiem władz rewizyjnych Chorągwi Wielkopolskiej, członkiem Rady Chorągwi Wielkopolskiej. Był także drużynowym, szczepowym drużyny akademickiej Żaczek w Poznaniu, Komendantem Hufca Słupca, komendantem obozów harcerskich, długoletnim przewodniczącym KRH. Hm. Edmund Głogowski był członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi Konińskiej i wieloletnim drużynowym starszoharcerskim Słupcy. Hm. Wojciech Boruszak, hm. Zdzisław Woźniak byli wielokrotnymi komendantami obozów harcerskich, przewodniczącymi Kręgu Instruktorskiego, członkami władz Hufca Słupca, phm. Władysława Garsztka, hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Maria Boruszak, phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski, pwd. Maria Woźniak, phm. Irena Woźniak, byli drużynowymi drużyn harcerskich, zuchowych, specjalnościowych, członkami władz hufca Słupca. Sprawowali na wielu obozach harcerskich różnorodne funkcje.

Pwd. Krzysztof Rewers, pwd. Halina Miętkiewicz, pwd. Stefan Miętkiewicz, byli aktywnymi członkami ZHP.

8 instruktorów posiada stopień hm., 4 – phm., 4 – pwd (w tym jeden instruktor zdobył stopień przewodnika w okresie sprawozdawczym),

11 członków kręgu legitymuje się wykształceniem wyższym, 5 średnim.

   Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy uczestniczy w pracach Wspólnoty Skulskiej ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego, od 2010 w Ruchu Programowo – Metodycznego /…/ powołanego przez Naczelnika ZHP o tej samej nazwie.

   HKS należy do Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.

   Harcerski Krąg Seniorów prowadzi działalność w oparciu o plan pracy przyjmowany na okresy półroczne i przesyłany do władz Hufca oraz w oparciu o plan finansowy opracowywany na rok kalendarzowy. O podejmowanych i zrealizowanych działaniach informuje na stronie internetowej prowadzonej przez komendanta Kręgu http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia2014 (wydarzenia w HKS 2013 i wydarzenia w HKS 2014). HKS przesyła sprawozdania do Wspólnoty Skulskiej im. Antoniego Bogdańskiego, a także sprawozdania lub Wydarzenia w Kręgu… do WRKSiS.

   W roku harcerskim 2013-2014 HKS Słupca realizował niektóre zadania proponowane przez władze Związku (GK ZHP, WSiS GK ZHP, Chorągiew Wielkopolską, Hufiec Konin, WRKSiS oraz Ruch Programowo – Metodyczny „Wspólnota Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego w Skulsku”) a także zamierzenia własne.

       Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy starał się realizować następujące zadania:

Wychowanie duchowe…

1. Uczestniczyliśmy w Mszach Świętych intencyjnych za Śp. Śp. hm. Stanisława Garsztkę, hm. Marię Cwudzińską, hm. Jadwigę Szymańską i phm. Antoniego Dobersztyna.

2. Członkowie naszego Kręgu brali czynny udział w działalności Rady Parafialnej i Duszpasterskiej Parafii bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika, Parafii św. Leonarda w Słupcy i w działalności Parafialnego Zespołu Caritas.

5. W rocznice: wyzwolenia Słupcy - 21 stycznia, a także 3 maja, 11 listopada przedstawiciele Kręgu uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez samorząd i miejscowe parafie.

6.Reprezentowaliśmy HKS Słupca i Hufiec ZHP Konin 6-18 maja 2014r. na XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Harcerskiej na Jasną Górę HKS Słupca.

7. Uczestniczyliśmy w Jubileuszowy XVIII spotkaniu seniorów harcerskich w Sanktuarium u Matki Bożej Bolesnej w Skulsku (w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku. Został poświęcony epitafik Śp. phm. Antoniego Dobersztyna ur. 1930r. zm. 2012r. ("Wieloletni drużynowy Drużyny w Słupcy, kwatermistrz hufca, oficer Polskich Sił Zbrojnych, młodociany więzień polityczny, Jaworzniak." Członek HKS Słupca).

8. Uczestniczyliśmy w kościele św. Leonarda w Słupcy w Mszy Świętej w szóstą rocznicę śmierci Śp. hm. Ryszarda Rąbczewskiego, byłego wieloletniego Komendanta Hufca Słupca (11 czerwca 2014r.).

9. Jego Eminencji Księdzu Arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi Prymasowi Polski złożyliśmy z okazji wyniesienia do godności Prymasa Polski najserdeczniejsze życzenia.  

10. 8-17 marca 2014 przedstawiciel naszego Kręgu uczestniczył w Pielgrzymce do Jerozolimy.

Sprawowanie stałej opieki…

1.Poprzez miejscową prasę poinformowaliśmy społeczeństwo słupeckie o Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku. Zapalamy harcerskie znicze na: grobach zmarłych instruktorów HKS w Słupcy, Miłostowie, Koninie; 27 grudnia na grobie Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Górczyńskiego, na grobie byłego długoletniego Komendanta Wspólnoty Skulskiej śp. hm. Janusza Szymczaka, hm. Jadwigi Chalasz.

Inspirowanie członków HKS …

1. W miejscowej prasie ukazywały się wielokrotnie i systematycznie artykuły dotyczące działalności Kręgu lub o Członkach HKS w Słupcy.

2. Wysyłaliśmy komunikaty na stronię internetową HKS www.hksslupca.pl

3. Inspirowaliśmy członków Kręgu do udziału w działalności drużyn i do udziału w imprezach organizowanych przez gromady, drużyny  (na zaproszenie harcmistrzyni Marii Główczyńskiej, Drużynowej Gromady Zuchowej przy Szczepie Harcerskim nr 1 im. Janusza Korczaka w Słupcy 25 stycznia 2014 uczestniczyliśmy w Obietnicy Zuchowej).

4. Inspirowaliśmy do zdobywania stopni instruktorskich, czego efektem było pozytywne zakończenie próby na stopień przewodnika przez członka Kręgu.

Współdziałanie z innymi …

1. Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych przez Wspólnotę Skulską w Koninie (26 kwietnia 2014r. uzupełniono skład osobowy Komisji Rewizyjnej Wspólnoty, nowym członkiem został hm. Eugeniusz Krajewski z HKS ze Słupcy), Skulsku (11 stycznia 2014 na zbiórce wyborczej komendanta Wspólnota Skulska ZHP), spotkaniach noworocznych organizowanych przez WRKSiS i przez Wspólnotę Skulską.

2. Wzięliśmy udział w spotkaniu organizowanym w Chałupskach (lipiec 2014r.), Lubochni koło Gniezna (sierpień 2014r.), Janowcu Wielkopolskim (sierpień 2014r.), Wągrowcu (31 maja 2014r. ), Poznaniu, w jesiennych spotkaniach seniorów ZHP na Głodówce koło Zakopanego (wrzesień 2013r.). W uroczystościach odsłonięcia krzyża harcerskiego na mogile śp. Jadwigi Chalasz i spotkaniu integracyjnym instruktorów Hufca Konin (31 maja 2014r.).

2. Nasz patrol uczestniczył w dniach 25-27 kwietnia 2014r. w I Harcerskim Rajdzie Szlakami Jana Pawła II, zorganizowanym w Beskidzie Sądeckim przez Hufiec ZHP Nowy Sącz. 

3. Każdorazowo uczestniczymy w naradach organizowanych przez władze statutowe Hufca ZHP w Koninie (na zbiórce drużynowych w Koninie Komendant Hufca ZHP hm. Michał Kałużny wręczył hm. Władysławowi Szymańskiemu przedstawicielowi HKS ze Słupcy Certyfikat Jednostki 2014 dla HKS ze Słupcy).

4. Uczestniczyliśmy w 22 lutego 2014 w Słupcy w hufcowy biwaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

5. Wysyłaliśmy z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych do wielu przyjaciół w Polsce pozdrowienia i życzenia, także na stronę internetową WSiS GK ZHP.

6. 28 września 2013 nasza delegacja (ośmiu instruktorów z Kręgu) wzięła udział w uroczystościach odsłonięto pomnika w Poznaniu poświęconego „Harcerzom Wielkopolskim" po­ległym w walce o Niepodległość 1918-1920.

7. Uczestniczyliśmy 26 sierpnia 2014 na cmentarzu parafialnym Razem z seniorami Gniezna, Trzemeszna, Poznania harcerzami z Gniezna w uroczystości złożenia wieńców i zapalenia znicza na mogile podpułkownika Adama Borysa harcerza, bohatera Szarych Szeregów, cichociemnego. Wzięli udział w uroczystościach z naszego Kręgu hm. Maria i Wojciech Boruszakowie, hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Władysław Szymański.

Organizacyjne …

1. Komendant wydał 6 rozkazów.

2. HKS w każdą drugą środę miesiąca spotykał się o godzinie 1800 na zbiórkach w lokalu Starostwa Słupeckiego na ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca.

3. Nasi delegaci wzięli udział w 22 listopada 2013 w Zjeździe Sprawozdawczym Hufca ZHP Konin.

4. Uczestniczyliśmy w akcji pomocy dla harcerzy polskich na Białorusi.

5. Realizowaliśmy zadania proponowane przez władze Hufca Konin, prezentowane w komunikatach na stronie internetowej hufca bądź na naradach kadry (w których uczestniczył każdorazowo hm. Władysław Szymański).

6. Systematycznie prowadzimy stronę www.hksslupca.pl na której prezentujemy:

-http://www.hksslupca.pl/index.php/ wydarzenia-w-hks-2013, wydarzenia-w-hks-2014,

-http://www.hksslupca.pl/index.php/historia-hks-w-slupcy (przedstawiliśmy ważniejsze wydarzenia HKS od założenia Kręgu do 31 grudnia 2012 roku)

-http://www.hksslupca.pl/index.php/odeszli-na-wieczna-warte (biogramy zmarłych członków Kręgu).

-http://www.hksslupca.pl/index.php/biogramy-harcerskie (Systematycznie na stronie internetowej ukazujemy opracowania biogramów o członkach kręgu i zasłużonych instruktorach; pokazaliśmy już 60 biogramów harcerskich instruktorów. Poprzedziliśmy teksty biogramów listą instruktorów, szczególnie drużynowych z hufców Ziemi Słupeckiej, Witkowskiej, Powidzkiej, Pyzderskiej, Orchowskiej, Zagórowskiej, Lądkowskiej.

-http://www.hksslupca.pl/index.php/historia-hufca-zhp-slupca (opisujemy początki i historię Hufca ZHP Słupca).

7. Na stronie internetowej Hufca ZHP Konin w rubryce O nas – Jednostki - uzupełniliśmy Mini kronikę Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP Słupcy.

8. 14 września 2013r. nasza delegacja uczestniczyła w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, umieszczonej przy wejściu do obecnego Urzędu Miasta w Słupcy a poświęconej Stanisławowi Radoszowi przyjacielowi słupeckiego harcerstwa.

9. 30 marca 2014r. realizując zadania Alertowe „Harcerze dla Ukrainy” członkowie Kręgu przekazaliindywidualnena pomoc dla Ukrainy 100 zł.

10. Zorganizowaliśmyuroczystą zbiórkę z okazji Dnia Kobiet i harcerską wigilię.

11. Czterech instruktorów HKS zdobyło odznakę Chorągwianą „Harcerska Służba Wielkopolsce”.

12. Uczestniczyliśmy (w sierpniu 2014r.) w spotkaniu z Panią Karoliną Kaczorowską żoną Śp. Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta II Rzeczypospolitej, harcerskiego harcmistrza.

     Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji zamierzeń w roku harcerskim 2013-2014 składamy hm. Pawłowi Napieralskiemu Przewodniczącemu Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów i hm. Michałowi Kałużnemu, Komendantowi Hufca ZHP Konin.

Czuwaj!

hm. (-) Władysław Szymański, komendant Kręgu

Joomla templates by a4joomla