P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

15 sierpnia 2014 U przyjaciół w Harcerskim Kręgu Seniorów z Janowca Wielkopolskiego.

15 sierpnia 2014

U przyjaciół w Harcerskim Kręgu Seniorów z Janowca Wielkopolskiego.

   Do przyjaciół, harcerskich seniorów ZHP w Janowcu Wielkopolskim przybyliśmy ponownie 15 sierpnia 2014 roku na zbiórkę z okazji 80 rocznicy fundacji sztandaru 1 Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego. Bardzo serdecznie, imiennie, powitał przybyłych seniorów z Bydgoszczy, Gniezna, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Słupcy (hm. Władysław Szymańskiego, komendanta Kręgu i pwd. Tadeusza Niemczewskiego), Poznania, Trzemeszna, Wągrowca, Komendant Kręgu z Janowca hm. Marian Ogórkiewicz. Wręczył Komendantom Kręgów Harcerskie Janowieckie Wiadomości oraz Kalendarium Harcerskiego Kręgu Seniorów za lata 1981 – 2011.

   Mój harcerski szlak do Janowca, moja więź z seniorami z Janowieckiego miasta zaczęła się w 2002 roku na zbiórkach Skulskiej Wspólnoty ZHP.

15 sierpnia 2004 roku po raz pierwszy przybyłem wraz z żoną hm. Jadwigą na piękną Ziemię Janowiecką. Zachwyciliśmy się, ba zauroczyliśmy się, dorobkiem Janowieckiego Kręgu Seniorów ZHP. Niesamowite wrażenie wywarła na nas Izba Harcerska Druhny Meli, której otwarcie i poświęcenie nastąpiło 15 lipca 2001 roku w gościnnych prywatnych pomieszczeniach hm. Mariana Ogórkiewicza, męża Druhny Meli. W Izbie znajduje się Sztandar z 1934 roku i replika sztandaru 1 Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego z 1999 roku. Portret Druhny Meli. Zgromadzony tu harcerski dobytek dokonań Janowieckich harcerzy wzbudza podziw. Mieliśmy możliwość obej­rzeć przebogate kroniki, albumy, zdjęcia, obrazy, makiety, rzeźby, dyplomy, zbiory książek harcerskich, wydawnictw harcerskich, śpiewników, kalendarzyków i broszur harcerskich, informatorów, foldery, składanki i ulotki dotyczące harcerstwa, plakietki harcerskie, medale okolicznościowe o tematyce harcerskiej karty pocztowe, koperty, datowniki i stemple, zdjęcia ze zlotów harcerskich, złazów, biwaków i spotkań harcerskich, płaskorzeźby wykonane przez Eugeniusza Izdebskiego, plakaty wykonane przez hm. Jerzego Pawłowskiego z Włocławka, chusty harcerskie wykonane przez hm. Bogdana Panasiewicza, piękne albumy fotograficzne wykonane przez hm. Mariana Ogórkiewicza. Portrety olejne malowane przez Kazimierę Roman i Arka Ruchomskiego, portrety twórców Skautingu, bohaterów janowieckiego harcerstwa, bohaterów Szarych Szeregów, bohaterów hufców ZHP, wybitnych janowieckich harcerzy, obrazy okolicznościowe. I także te najnowsze obiekty muzealne związane z Skulską Wspólnotą Seniorów ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego oraz upominki ofiarowane przez zaprzyjaźnione Kręgi.

Oglądaliśmy z wielkim zainteresowaniem ten niesamowity ślad harcerskich pamiątek. Oczarowały nas te eksponaty a nawet wzbudziły nutkę zazdrości.

Zaskoczeniem dla nas był kościół parafialny św. Mikołaja a w nim harcerskie akcenty. W kruchcie umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona pole­głym harcerzom, na kolumnach malowidła przedstawiające wizerunki patronów żeńskiej i męskiej drużyny har­cerskiej, w prezbiterium krzyż harcerski i napis „czuwaj”.

Na Mszy św. siedziałem wraz z żoną Jadwigą 15 sierpnia 2004 roku obok Druh­ny, której zakręciła się łza w oku, gdy pieśń harcerska zabrzmiała podczas eucharystii. Bezwiednie podaliśmy sobie ręce. Póź­niej okazało się, że była to Druhna Kry­styna Kardasz, która w 1934 roku jako 10-letnia harcerka zbierała pieniążki na sztandar swojej drużyny z Janowca.

Podczas naszych wędrówek zorganizowanych przez hm. Władysława Setniewskiego na Jesiennych Spotkania Seniorów Harcerskich w 2004 roku do Zakopanego zetknęliśmy się z janowieckim akcentem. W Muzeum Harcerskim w Zakopanem, w sali poświęconej Oldze i Andrzejowi Małkowskim był pre­zentowany obraz przedstawiający Olgę Małkowską - depozyt Druha Mariana Ogórkiewicza. Rok później na biwaku Skulskiej Wspólnoty w Wągrowcu hm. Marian opowiedział nam historię tego obrazu. W młodości zapoznał się z za­kopiańską malarką Kazimierą Roman i od niej otrzymał obraz przedstawiający Olgę. Po latach wypożyczył Kustoszowi Muzeum Harcerskiego w Zakopanem hm. Lechosławowi Dallowi. I tak olejny obraz Olgi Małkowskiej „wrócił” do Zakopane­go, miasta ukochanego przez harcmistrzynię Olgę.

Te tradycyjne każdego roku 15 sierpnia obchodzone uroczystości w Janowcu Wielkopolskim zawsze związane z życiem Kręgu, Jego historią, istnieniem harcerstwa od 1917 roku na Ziemi Janowieckiej. Uświadamiają mi jak wiele pokoleń umiało żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Skautowego, czego dowodem są pamiątki harcerskich dokonań zgromadzone w Janowieckiej Izbie Harcerskiej Druhny Meli.

Uczestnik zbiórki hm. Władysław Szymański

Joomla templates by a4joomla