7 czerwca 2014 Jubileuszowe XVIII spotkanie seniorów harcerskich w Sanktuarium u Matki Bożej w Skulsku

Kategoria: Wydarzenia w HKS 2014
Opublikowano: piątek, 13 czerwiec 2014 21:42
hm. (-) Władysław Szymański
Odsłony: 2012

7 czerwca 2014

Jubileuszowe XVIII spotkanie seniorów harcerskich w Sanktuarium u Matki Bożej Bolesnej w Skulsku.

Po raz osiemnasty w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku odbył się Dzień Skupienia starszyzny i seniorów harcerskich Wspólnoty Skulskiej im. ks. Antoniego Bogdańskiego Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Wśród przybyłych z Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Gniezna, Inowrocławia, Janowca Wielkopolskiego, Kwidzynia, Leszna, Lubonia, Łodzi, Mławy, Mogilna, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Trzemeszna, Wągrowca, Wrześni, byli seniorzy ze Słupcy: hm. Maria Boruszak, hm. Eugeniusz Krajewski, pwd. Tadeusz Niemczewski, hm. Władysław Szymański, phm. Małgorzata i hm Andrzej Wolscy. Pani Łucja Dobersztyn wraz z rodziną.

Uczestnikom towarzyszyły relikwie błogosławionego ks. phm. Wincentego Frelichowskiego - patrona harcerzy, przywiezione z Torunia przez druhów z Harcerskiego Kręgu Seniorów z Mogilna.

Mszę Świętą za harcerzy, ich rodziny, w intencji Ojczyzny koncelebrowali: wikariusz biskupi ks. prałat Wojciech Kochański w asyście kapelana Hufca ZHP z Mławy ks. Sławomira Detmera i kapelana Chorągwi Wielkopolskiej ZHP ks. Łukasza Konatowskiego. Homilię wygłosił ks. prałat Wojciech Kochański - gratulując harcerzom za wierność ideałom harcerskim.

Pwd. Stanisław Gromadziński z poznańskich Wiarusów przygotował i prowadził oprawę muzyczną Mszy św., czytania sprawował hm. Tadeusz Mosiek z Poznania

Na sąsiadującym z kościołem placyku odbył się apel, na którym komendantka Skulskiej Wspólnoty phm. Iwona Milas po odebraniu raportu od Komediantów Kręgów powitała, władze harcerskie, władze samorządowe, rodziny i przyjaciół zmarłych harcerzy, starszyznę i seniorów. Zebrani gromkim "Czuwaj!" odpowiedzieli na Jej pozdrowienie harcerskie.

Hm. Paweł Napieralski Zastępca Komendanta Wspólnoty Skulskiej odczytał Rozkaz Specjalny komendanta Hufca ZHP Konin hm. Michała Kałużnego, obecnego na apelu, związany z tą szczególną 18-tą rocznicą spotkania seniorów harcerskich w Skulsku.

Po wydaniu komendy kolumna złożona z Kręgów, władz harcerskich, gości, 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej im. Wilhelma Rupa za sztandarami, relikwiami błogosławionego ks. phm. Wincentego Frelichowskiego, orkiestrą pod batutą kapelmistrza Jana Kuratowicza pomaszerowała do Sanktuarium na Mszę św.

W Sanktuarium przybyłych powitał kustosz ks. kanonik Marian Kowalski. Powiedział : „Harcerko polska i polski harcerzu, dzisiaj przeto stajesz na Apelu u swej Patronki w Skulskim Sanktuarium, by raz jeszcze losy polskiego harcerstwa Jej opiece zawierzyć, by raz jeszcze powtórzyć polskich skautów ślubowanie i pozostać wiernym ideałom, które są fundamentem i skałą tego co polskie i harcerskie jest.

Druga część spotkania seniorów odbyła się przed i wMauzoleum Pamięci Harcerstwa, które wcześniej w kościele hm. Paweł Napieralski, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, nazwał jedynym Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Polsce i w Europie.

21 (zgłoszonych w tym roku) zasłużonych zmarłych instruktorów harcerskich, oraz zasłużonego do harcerstwa kapelana poznańskiego śp. ks. radcy Jerzego Ponickiego, przedstawiła hm. Halina Smól-Bor Przewodnicząca Kapituły. Ich tabliczki epitafijne i portret kapelana zostały poświęcone przez ks. Kustosza Marian Kowalskiego.

Tu wśród 21 znajduje się epitafik śp. phm. Antoni Dobersztyn ur. 1930r. zm. 2012r. "Wieloletni drużynowy Drużyny w Słupcy, kwatermistrz hufca, oficer polskich Sił Zbrojnych, młodociany więzień polityczny Jaworzniak."

Zabrzmiał hejnał harcerskiej trąbki ogłaszając, że do ponad trzystu zasłużonych instruktorów, których epitafiki są już w Mauzoleum Harcerskim dołączyli następni.

Goście, rodziny i przyjaciele zapalali w Mauzoleum znicze składali kwiaty, odnajdywali tabliczki epitafijne swoich krewnych.

Wcześniej delegacje z Kręgów złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie ks. hm. Antoniego Bogdańskiego – patrona Wspólnoty Skulskiej ZHP i w wielu szczególnych miejscach Skulska.

Trzecia część spotkania seniorów odbyła się na świeżo skoszonej łące okolonej namiotami. Zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Gospodarze serwowali nam gorącą grochówkę prosto z kuchni polowej, chleb ze smalcem, pączki, kawę, herbatę.

Otrzymaliśmy - Informator Wspólnoty Skulskiej, kartki pocztowe z braćmi Wierzejewskimi twórcami harcerstwa wielkopolskiego – Informator – Epitafia członków ZHP umieszczonych w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w roku 2014.

Obok namiotów w cieniu drzew, przy akompaniamencie gitar druha Jana z kręgów „Wiarusy” i hm. Bogusława, komendanta Kręgu z Jeżyc z Poznania śpiewaliśmy pieśni harcerskie. W swoim kręgu bawili się harcerze z Wrześni wraz z hm. Anią, komendantką Kręgu Seniorów z Wrześni.

A wszystko to mogło się odbyć dzięki wielu naszym przyjaciołom ze Skulska na czele z Wójtem, Kustoszem Sanktuarium, Komendantką Wspólnoty, pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku, władzami hufca Konin, grupą kwatermistrzowską z Kręgu Instruktorów Seniorów „Dziewiątaków”, z Wiarusami z Poznania, ratownikami harerskim, którzy w ten upalny dzień w sposób szczególny o nas dbali i wielu bezimiennymi nie wymienionymi przyjaciółmi.

Scalił całą uroczystość zastępca komendantki Wspólnoty Skulskiej a zarazem Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów hm. Paweł Napieralski.

Czwarta część spotkania. Pod namiotami toczyły się rozmowy harcerskich seniorów.

Ja spotkałem na tym jubileuszowym szczególnym spotkaniu hm. dr Ryszarda Gorzkowskiego, po którym w roku 1964 obejmowałem, jako komendant, Szczep Akademicki Żaczek w Poznaniu. Wróciliśmy z zadumą na chwilę w naszej rozmowie, do tamtych wspaniałych harcerskich czasów, czasów naszej studenckiej harcerskiej młodości. I wydaje się, że to było wczoraj...

Kręgiem pożegnalny zakończyły się uroczystości XVIII Patronalnego Dnia Skupienia Harcerek i Harcerzy w Skulsku.