Statystyka

5 października 2013 Rozkaz 3/2013 Komendanta HKS ZHP w Słupcy

 

Słupca, dn. 5 października 2013r.

 

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy

                  Hufiec Konin

 

Rozkaz L. 3/2013 

 

Druhny i Druhowie!

      Rok harcerski 2013/2014 będzie pełen wyzwań, przygód

oraz realizacji wielu ciekawych propozycji programowych. Rok

harcerski, w którym aktualne będzie hasło ZDROWY CZŁOWIEK

– ZDROWA PRZYRODA. Realizować będziemy zadania

programów edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. 

 

     Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca ZHP w Koninie L 7/2013 z dnia 30.07.2013r.

7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW

7.11. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.06.2013r. zamykam próbę,

przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego

Dh. Tadeusza Niemczewskiego.

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca ZHP w Koninie L 9/2013 z dnia 6.10.2013r.

12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY

12.4. Udzielam pochwały za godne reprezentowanie hufca podczas uroczystości

odsłonięcia Pomnika Harcerskiego na Malcie w Poznaniu w dn. 28.09.1013r. następującym

jednostką:

-Harcerskiemu Kręgowi Seniorów w Słupcy.

Czuwaj!

hm. Michał Kałużny

4. Przyznanie stopni, uprawnień, odznak i zaliczenie zadań.

4.4. Otwieram próbę i wyrażam zgodę na realizację zadań w ramach próby  „Odznaki

Chorągwianej” dla następujących członków Kręgu:

-hm. Krystyny Górczyńskiej

-hm. Eugeniusza Krajewskiego

-phm. Władysławy Garsztki

5. Nagrody i wyróżnienia

5.2. Wyróżnienia

-Wyróżniam hm. Eugeniusza Krajewskiego za upowszechnienie wśród członków Kręgu

akcji związanej z ufundowaniem Tablicy Pamiątkowej dla Stanisława Radosza

Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy w  latach 1963-1972,

przyjaciela harcerstwa.

5.3. Podziękowanie

- Dziękuję za włączenie się członków Kręgu w akcję „pomagamy Justynie”.

-Dziękuję członkom i pocztowi sztandarowemu za  odprowadzenie na miejsce ostatniego

spoczynku śp. harcmistrza Kazimierza Gościmskiego, zasłużonego wychowawcy

młodzieży, historyka-regionalistę, wspaniałego człowiek i instruktora. Komendant obozów,

kursów, biwaków. Współtwórcy komisji historycznych chorągwi konińskiej i Hufca ZHP

Konin. Byłego Komendanta Hufca Słupca.

-Dziękuję członkom za  reprezentowanie Kręgu na spotkaniach  w Wągrowcu, Mogilnie,

Gnieźnie, Słupcy – odsłonięcie Tablicy dla S. Radosza, Gubałówce, Poznaniu.

- Dziękuję za wsparcie finansowe na rzecz ufundowania Tablicy Pamiątkowej Stanisławowi

Radoszowi   następującym członkom Kręgu:

-hm. Krystynie Górczyńskiej

-hm. Eugeniuszowi Krajewskiemu

-phm. Władysławie Garsztce

-hm. Marii Boruszak

-hm. Wojciechowi Boruszakowi

-pwd. Halinie Miętkiewicz

-hm. Władysławowi Szymańskiemu 

7. Sprawy różne

-Informuję, że uroczysta zbiórka wigilijna odbędzie się w dniu 10.12.2013r. (wtorek) o

godz. 18:00  w Cameleonie przy ul. Kopernika 135 w Słupcy.

 

Czuwaj!

Hm. (-)  Władysław Szymański, komendant

Joomla templates by a4joomla