Statystyka

25 kwietnia 2013 Czerwone róże na mogile Komendantki

 

25 kwietnia 2013

Czerwone róże na mogile Komendantki.

 

       Uroczystości pogrzebowe śp. harcmistrzyni Jadwigi Chalasz rozpoczęły się w czwartek  25.04.2013 r. o godz. 13.00 mszą Świętą w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Harcerze, przyjaciele, rodzina i znajomi pożegnali hm. Jadwigę Chalasz wychowawczynię wielu harcerskich pokoleń.

      Czerwone róże od zuchów, harcerz, instruktorów seniorów i przyjaciół pokryły grób Komendantki.

      Odeszła na wieczną wartę w minioną niedzielę.

      Komendantka Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. hm. A. Bogdańskiego w Skulsku od 2007r., roku członkini ZHP od 1950 roku, zastępowa, przyboczna, drużynowa i szczepowa w środowisku harcerskim Hufca Konin, Z-ca Komendanta Chorągwi Konińskiej ZHP, instruktorka Komendy Chorągwi Konińskiej i  Wielkopolskiej ZHP, Członkini Władz Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Z-ca Komendanta Hufca ZHP Konin, członkini i Komendantka Kręgu Seniorów Warta w Koninie.

     Odznaczona: Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką Chorągwi Konińskiej ZHP, Odznaką Honorową aa Zasługi dla Miasta Konina, oraz innymi odznaczeniami.

     Wielki przyjaciel naszego Kręgu.

     Z naszego Kręgu żegnali śp. harcmistrzynię Jadzię  w Jej ostatniej drodze na koniński cmentarz hm. Krystyna Górczyńska, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Andrzej Wolski i piszący te słowa.

 

Hm. (-) Władysław Szymański, komendant HKS w Słupcy

 

 

Śp. Harcmistrzyni Jadwiga Chalasz

komendantka Wspólnoty Skulskiej ZHP.

Foto hm. W. Szymański

Śp. hm. Jadwiga Chalasz (trzecia od lewej) na spotkaniu 15.01.2004r. Wspólnoty

Skulskiej w Słupcy.

Foto hm. W. Szymański

Śp. hm. Jadwiga Chalasz (druga od lewej) na XI Patronalnym Dniu Skupienia

w Skulsku w dniu 02.06.2007r.

Foto hm. (-) W. Szymański

Śp. hm. Jadwiga Chalasz (w środku) odbiera gratulacje od hm. Marii Cwudzińskiej

i hm. Jadwigi Szymańskiej po wyborze w dniu 07.09.2007r. na komendantkę

Wspólnoty Skulskiej ZHP.

Foto. hm. (-) W. Szymański

 Śp. hm. Jadwiga Chalasz na zbiórce w dniu 10.03.2010r. w komendantów kręgów w Warszawie. Obok od lewej: hm. Ryszard Dubisz, hm. Władysław Szymański,

hm. Halina Smól-Bor.

Śp. hm. Jadwiga Chalasz na spotkaniu w Koninie dniu 23.05.2011r. z okazji 100-lecia

ZHP. Obok phm. Małgorzata Wolska i hm. Władysław Szymański - z kręgu Seniorów

w Słupcy.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla