Statystyka

22 lutego 2013 Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego 2013

 

Dzień Myśl Braterskiej 2013 roku

 

     Od przyjaciół otrzymaliśmy życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2013 roku. Dziękujemy.

     Zapraszamy do naszej galerii zdjęciowej, w której także prezentujemy pozdrowienia.    

Dziękuję serdecznie za pamięć o nas w Dniu Myśli Braterskiej.

 

Czuwaj!

Hm.(-) Władysław Szymański, komendant HKS ze Słupcy

 

**********

Kraków, dnia 22 lutego 2013r. 

     Dziękuję serdecznie za pamięć o mnie w Dniu Myśli Braterskiej i wzajemnie przesyłam dla słupeckich seniorów harcerstwa same dobre myśli.

     W czerwcu, w Zakopanem będą kolejne obchody stulecia harcerstwa tamże, bowiem w 1913 roku zamieszkali tam Małkowscy, Dh Andrzej uczył tam w szkole i zarazem zakładał drużynę. Wiem, bo dostali na to dotację z UM.

     Zakopane - na jedno zadanie, na dwa inne nie; podobnie jak PTT - na tablicę i obchody 140-lecia Towarzystwa Tatrzańskiego. Wiem też, że wybiera się do Zakopanego wnuczka Małkowskich - Krystyna. Może pomyślicie o takim wyjeździe w tym czasie?

Pozdrawiam. 

Barbara Morawska-Nowak z Krakowa

 

**********

Gdańsk, dnia 22 lutego 2013r. 

 „Pozostaw świat lepszym niż go zastałeś”         gen. R. B-P         

        Z okazji Dnia Myśli Braterskiej  przesyłam wszystkim  przyjaciołom w harcerskiej służbie moc najlepszych życzeń i braterskich uścisków. Życzę najlepszego zdrowia i dużo radości na harcerskim szlaku.

CZUWAJ !

                                              hm. Bogdan Radys z Gdańska

**********

Przemyśl, dnia 22 lutego 2013r.

                Wszystkim adresatom Krąg ORLĄT z Przemyśla dziękuje za życzenia w dniu DMB szczególnie za wyrazy pamięci o dniu naszych angielskich twórców organizacji, to im zawdzięczamy że istniejemy i działamy dla dobra dzieci.
Wszelakiej pomyślności w działaniu.

- Czuwaj a hoj.
Komendantka wraz z Radą Kręgu

**********

Janowiec Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 roku.

 

„Maszerując pamiętaj o tych,

co iść tak równo i szybko nie mogą,

a pragnienie przyjaźni mają

równie wielkie jak Ty.”

                            lord Baden Powell

 

          Najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Życzą 

druhny i druhowie

z Harcerskiego Kręgu Seniorów

w Janowcu Wielkopolskim

**********

Poznań, dnia 22 lutego 2013r.

„Harcerzem być, to obowiązek,

Harcerzem być to zaszczyt jest!” 

                                               Druhnom i Druhom

radości i dumy z bycia harcerzem,

a Przyjaciołom harcerstwa – dalszej sympatii dla członków tego bractwa

z okazji Dnia Myśli Braterskiej

życzy

 

HKS OWAR w Poznaniu

**********

 Trzemeszno, dnia 22 lutego 2013r.

 

         „Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń. „

Z okazji Dnia Myśli Harcerskiej

                                          moc najserdeczniejszych życzeń

                                   i harcerskich pozdrowień

                    

przysyła

Harcerski Krąg Seniorów

Ziemi Trzemeszeńskiej w Trzemesznie

**********

Łódź, dnia 22 lutego 2013r. 

Niech w tym dniu pozytywna ciepła myśl otuli ziemię

I przytuli wszystkie panujące na niej złe myśli.

Nie myśl, że nie warto czynić dobro.

Liczy się każda myśl, każdy uśmiech, każde słowo,

Każda wyciągnięta dłoń, każdy człowiek ..."

                Wszystkim przyjaciołom , życzą zadowolenia, zdrowia i przygody na harcerskim szlaku, członkowie Kręgu Starszyzny Harcerskiej PULASZCZACZY z Łodzi 

Dzień Myśli Braterskiej

Na całym globie skautom przyświeca,

Już jest w gromadzie, szczepie Myśl Braterska.

Różne mundury, śpiew, skrzypce, zbiórka,

Siwizna na skroni to Małkowskiego chmara.

 

To krąg Pułaszczaków, senioracka wiara,

Daje przykład serc, swą pomoc składa.

I niech tak będzie, już po wszech czasy,

To jest inicjatywa, polskich harcerzy.

                                                                           hm. Daniel Głowacki

**********

Poznań, dnia 22 lutego 2012 r.

„Nie bierz życia zbyt serio, ale czyń zawsze

najlepszy użytek z tego co posiadasz.”

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Życzenia szczęścia, pogody ducha i wielu przyjaciół 

W imieniu

I Kręgu Starszyzny Harcerskiej

przesyła

hm. Halina Smól-Bor

**********

Swarzędz, dnia 22 lutego 2013 r.

      Wszystkim, Szanownym Przyjaciołom Harcerskiego Kręgu Seniorów ślę pozdrowienia i ukłony z okazji pięknego symbolicznego Święta, bo „Harcerzem być – to wcale nie wada; Harcerzem być – każdemu wypada…” (W. Stus)

     Niech ta wspaniała data, data 22 lutego pozwoli, na ogrom wspomnień, wspomnień młodości, kiedy było się harcerzem pod czyimiś „rozkazami”, później, kiedy miało się gromadę pod swoją opieką – to były cudowne wspaniałe lata.

Pozdrawiam i życzę odrobiny radości.

- Helena Kumosa ze Swarzędza

**********

Kiekrz, dnia 22.lutego 2013r.

       „Uczyń, żeby mundur, który nosimy, nie był mundurem włożonym z przyzwyczajenia lub dla wygody, ale przypominał nam – kim jesteśmy i kim chcemy być”

Księga Jaszczurek

Czuwaj!!!

Krąg Seniorów „Wilki Morskie” z Kiekrza 

**********

Leszno, dnia 22 lutego 2013r.

Dzień Myśli Braterskiej

niech echem rozbrzmiewa,

niech pieśni radosne harcerska brać śpiewa

a słowa przyjaźni niech roznosi wiatr,

od nizin Mazowsza aż po szczyty Tatr,

od nizin Mazowsza przez wszystkie regiony,

nich braterstwo niesie na wszystkie świata strony.

 

Z serdecznym pozdrowieniem

Czuwaj!

Harcerski Krąg Seniorów "Leszczyna” z Leszna

**********

Gdynia, dnia 22.02.2012r.

 „ HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO,

A ZA BRATA UWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA"

W dniu naszego pięknego harcerskiego święta, ślemy do Was wszystkich: do Zuchów, Harcerek, Harcerzy i Instruktorów ze wszystkich bez wyjątku organizacji harcerskich działających w na­szym kraju i za granicą, nasze najserdeczniejsze braterskie poz­drowienia z gorącym skautowskim uściskiem dłoni.

Dziś każdy z nas podając drugiemu harcerzowi rękę, wyraża swoje mocne przekonanie, że osoby, które postępują w duchu bra­terstwa, nic nie może dzielić.

Wielu instruktorów, członków naszego KRĘGU trwa i działa w harcerstwie już od kilkudziesięciu lat. Wspólnie z Wami wnosi­my do harcerstwa wartości moralne i patriotyczne. Dzięki temu harcerstwo w swoim długim okresie działania dokonało tak nie­zwykle wiele.

Trwajmy więc dalej w harcerskim działaniu w służbie Bogu, Polsce i Bliźnim.

CZUWAJ!

W imieniu członków

Harcerskiego Kręgu Seniorów

im. hm. Benedykta Porożyńskiego 

Hm. Bogdan Rusinek

**********

Słupca, dnia 22.02.2013r.

Dziękuję za skautowskie pozdrowienia.

Ks.  Hieronim

**********

Słupca, dnia 22.02.2013r.

Witaj Władku,

dziękuję serdecznie za piękne życzenia.

Pozdrawiam serdecznie.

Mirka

**********

Mosina, dnia 04.03.2013 r.

CZUWAJ!

     Bardzo dziękujemy za życzenia z okazji DNI MYŚLI BRATERSKIEJ.      

     Przepraszam,  że dopiero teraz odpisuję, ale mam awarię internetu, strona też nieaktualna, niestety! 

     Składamy spóźnione lecz nie mniej serdeczne życzenia, dużo radości na harcerskich szlakach, wśród harcerskiej rodziny!

     Naszym motto na DMB jest "Przyjaciele są jak gwiazdy na niebie, nie zawsze je widać,  ale wiesz że tam są !

"Serdecznie pozdrawiam.

Olga Jurgiewicz hm.

wraz z członkami KI TWA ELITA

********

 

Warszawa, dnia 22.02.2013r.

Dzień Myśli Braterskiej

     Każda wersja Braterstwa zrozumiała jest w kilku swoich podstawo­wych elementach: najpierw chodzi o naszą Postawę - otwartości i serdeczno­ści wobec innych, wobec każdego, kto staje obok nas, a my wchodzimy w jego świat, jako że, „wpatrzona w nas czyjaś twarz, jest miarą naszej za innych odpowiedzialności". Z tego rodzić się będzie Zrozumienie dla inności, na przy­kład drugiego Harcerza - i to aż do granic wyrozumienia. Nie oznacza to od­dalenia się od własnej prawdy, ale dawanie wyrazu szacunku i godności wobec innego, w jego odrębności i prawdzie. To już początek wspólnego marszu - i to kształtuje Odpowiedzialność za drugiego.

     Tak zaczyna się dojrzałe brater­stwo: wtedy nie wystarcza już tylko zgodnie patrzeć w tym samym kierunku, bo trzeba iść razem, trzeba Czynu podejmowanego dla czyjegoś dobra. 

     Braterstwo to: postawa, zrozumienie, odpowiedzialność i czyn.

Czuwaj!

Instruktorski Krąg Pokoleń „Romanosy"

Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe

**********

Joomla templates by a4joomla