Statystyka

1 listopada 2013 Sprawozdanie z działalności HKS za okres 09.2011 do 09. 2013 roku.

Sprawozdanie z działalności HKS w Słupcy za okres 09.2011 - 09.2013

      22.10.2011 XIX Zjazd Hufca ZHP Konin wybrał nowe władze Hufca Konin oraz komendanta Harcmistrza Michała Kałużnego, który oceniając przebieg zjazdu powiedział: ... zjazd jest konfrontacją różnych poglądów, tak stało się również teraz. To dobrze, bo różnorodność poglądów jest ważna i zawsze uważałem, że każdy swój pogląd powinien wyrazić. Cieszę się z wyboru, cieszę się, że zjazd wybrał komendę, którą zaproponowałem. Mam nadzieję, że będzie co najmniej dalej pracować tak, jak pracowała ustępująca komenda. Mam nadzieję, że ocena za cztery lata będzie również merytoryczna, rzeczowa i konstruktywna …

      W Zjeździe Harcerski Krąg Seniorów ze Słupcy reprezentowali hm. Władysław Szymański, komendant HKS i hm. Andrzej Wolski, zastępca komendanta HKS.

 

 

       Harcerski Krąg Seniorów  Słupcy realizując przyjęty na XIX Zjeździe Program rozwoju hufca oraz Stanowisko w sprawie projektu strategii ZHP, realizował w latach 2011 i 2012 następujące zadania, które wzbogacane były na bieżąco o rytm pracy wynikający z działalności codziennej hufca, z działalności i propozycji Wspólnoty Skulskiej ZHP, Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, z propozycji przesyłanych przez Wydział Seniorów i Starszyzny GK ZHP i zadań własnych.

      Zadania rozpisane były corocznie w Planach pracy HKS ZHP (na półrocza) i w Programach pracy Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy (na rok harcerski).

i tak:

1. Realizowaliśmy zadania wynikające ze Strategii Związku i postanowień Statutu. Nasi przedstawiciele (hm. Władysław Szymański, phm Małgorzata i hm. Andrzej Wolscy) uczestniczyli w corocznych spotkaniach w Warszawie organizowanych przez Wydział Starszyzny i Seniorów Głównej Kwatery ZHP, na których przedstawiane były zadania związane z propozycjami GK np. „Ponad Granicami” i „Europejskim Rokiem Obywateli ”, „Pomocna Dłoń” i inne.

2. Realizowaliśmy zadania przedstawiane przez władze Hufca Konin prezentowane w komunikatach na stronie internetowej hufca bądź na naradach kadry (w których uczestniczył każdorazowo hm. Władysław Szymański).

3. Inspirowaliśmy członków Kręgu do udziału w działalności drużyn i do udziału w imprezach organizowanych przez gromady, drużyny i inne kręgi a także hufiec, chorągiew i inne jednostki organizacyjne Związku.

4. Inspirowaliśmy członków Kręgu do podejmowania działań w zdobywaniu stopni instruktorskich - Druh Tadeusz Niemczewski zdobył stopień przewodnika.

Poprosiliśmy o uhonorowanie jubilatki, która otrzymała - Dyplom dla phm. Władysławy Garsztki z okazji 80-lecia urodzin  - od Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy.

Występowaliśmy o wyróżnienia - hm. Krystyna Górczyńska,  hm. Eugeniusza Krajewski, phm. Władysława Garsztka zdobyli Odznakę Chorągwianą „Harcerska Służba Wielkopolsce”.

Srebrnymi krzyżami „Za Zasługi dla ZHP” zostali wyróżnieni hm. Eugeniusz Krajewski i hm. Andrzej Wolski.

Zostali wyróżnieni  Srebrną Lilijką - Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem” z okazji 100 lecia Harcerstwa w Wielkopolsce hm. Władysławowi Szymański, hm. Krystyna Górczyńska i hm. W. Boruszak.

Komendant Hufca ZHP Konin na wniosek słupeckiego Harcerskiego Kręgu Seniorów wyróżnił seniorów słupeckiego dziennikarstwa Tadeusza Kubackiego, który otrzymał Odznakę Ho­norową „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ko­nin" oraz Honorową Plakietkę Konińskiego Hufca.  Honorowe plakietkiotrzymali także redaktorzy Gazety Słupeckiej pwd. Kasia Rybicka i Władysław Filipczak.

5.Uczciliśmy 100 rocznicę urodzin patrona polskich harcerzy (bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.Wzięliśmy udział w uroczystościach w Gnieźnie w czasie odpustu św. Wojciecha w związku z wystawieniem relikwii  bł. ks. phm. Wincentego Frelichowskiego.

Prowadziliśmy wiele zadań do działalności Kręgu związanych z życiem duchowym:

-uczestniczyliśmy w Mszach Świętych intencyjnych za ŚP. ŚP. hm. Stanisława Garsztkę, hm. Marię Cwudzińską i hm. Jadwigę Szymańską, phm Antoniego Dobersztyna, hm. Ryszarda Rąbczewskiego, hm. Ryszarda Dubisza hm. Jadwigę Chalasz, hm. Zdzisława Szymańskiego.

-zorganizowaliśmy spotkania na cmentarzu w Słupcy w pierwszą rocznicę śmierci ŚP. phm. Antoniego Dobersztyna i w piąta rocznicę śmierci hm. Ryszarda Rąbczewskiego;

-zorganizowaliśmy dla Członków Kręgu uroczyste zbiórki wigilijne w Galerii Cafe i Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy.

-członkowie naszego Kręgu brali czynny udział w działalności Rady Parafialnej i Duszpasterskiej Parafii bł. M. Kozala BM i św. Leonarda w Słupcy w Słupcy, działalności Parafialnego Zespołu Caritas.

-poprzez miejscową prasę poinformowaliśmy społeczeństwo słupeckie o Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku przypominając zasłużonych harcerskich instruktorów Ziemi Słupeckiej, których epitafiki  znajdują się w Mauzoleum (ŚP. ŚP. Krystyny Ulatowskiej, Józefa Kwitowskiego, Jadwigi Karpińskiej, Stanisława Snaglewskiego, Ryszarda Rąbczewskiego, Marii Cwudzińskiej, Jadwigi Szymańskiej, Józefa Kwitowskiego, Stanisława Garsztki).

6.W miejscowej prasie ukazywały się artykuły dotyczące działalności Kręgu lub o członkach HKS w Słupcy.

7.Utrzymujemy stały kontakt ze stroną redakcją strony internetowej Wydziału Starszyzny i Seniorów Głównej Kwatery ZHP, gdzie prezentujemy wydarzenia i artykuły z życia Kręgu wraz z galerią zdjęciową, w WRHKS – prezentujemy artykuły do Seniora i z redakcją strony internetowej Hufca Konin.

8. 1 grudnia 2012 roku uruchomiliśmy własną stronę internetową www.hksslupca.pl na której prezentujemy:

http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-hks

http://www.hksslupca.pl/index.php/historia-hks-w-slupcy(przedstawiliśmy ważniejsze wydarzenia HKS od założenia Kręgu do 31 grudnia 2012 roku))

http://www.hksslupca.pl/index.php/odeszli-na-wieczna-warte

http://www.hksslupca.pl/index.php/biogramy-harcerskie (systematycznie gromadzimy teksty do opracowania biogramów o członkach kręgu i zasłużonych instruktorach i publikujemy na stronie internetowej – poprzedziliśmy listą instruktorów, szczególnie drużynowych z hufców Ziemi Słupeckiej, Witkowskiej, Powidzkiej, Pyzderskiej, Orchowskiej, Zagórowskiej, Lądkowskiej)

http://www.hksslupca.pl/index.php/historia-hufca-zhp-slupca

9.Na stronie internetowej Hufca ZHP Konin w rubryce O nas – Jednostki -  poprosiliśmy redakcję o uzupełnienie Mini kroniki 2000 – 2011 o Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP Słupcy.

10.W rocznicę (wyzwolenia Słupcy 21 stycznia), 11 listopada, 3 maja, 1 września, w Dniu Sybiraka -  przedstawiciele Kręgu uczestniczyli w Mszy Św. a następnie zapalali znicze pod Pomnikiem Niepodległości w Słupcy, na grobie Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu parafialnym św. Krzyża w Słupcy zapalamy 27 grudnia każdego roku znicz pamięci, czcimy pamięć instruktorów zapalając znicze 1 listopada na grobach instruktorów harcerskich w Słupcy i Poznaniu.

11.Opracowaliśmy Zeszyt - Wydarzenia w Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy za rok 2011 i 2012 (wysłany do WRHKS w Poznaniu) oraz do członków kręgu.

12.Systematycznie prowadzona jest Kronika Kręgu przez hm. Edmunda Głogowskiego (obecnie 2 tom).

13. Współpracowaliśmy z Gazetą Słupecką z redaktorem Tadeuszem Kubacki, który ( w 2011 roku) w rubryce Lokalny leksykon działaczy harcerstwaumieścił  246 biogramów działaczy, instruktorów i przyjaciół harcerstwa oraz bogaty zbiór fotograficzny.

14.Przesłaliśmy do hm. Ryszarda Dubisz Przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej materiały tekstowe, zdjęcia dotyczące umieszczonych epitafików w Mauzoleum Harcerskim w Skulsku zasłużonych instruktorów Ziemi Słupeckiej (ŚP. ŚP. Krystyny Ulatowskiej, Józefa Kwitowskiego, Jadwigi Karpińskiej, Stanisława Snaglewskiego, Ryszarda Rąbczewskiego, Marii Cwudzińskiej, Jadwigi Szymańskiej, Józefa Kwitowskiego, Stanisława Garsztki) oraz teksty monografii HKS wraz z dokumentacją zdjęciową i powiększoną (tekstowo – zdjęciową) wizytówkę Kręgu.

15. Uczestniczymy w zbiórkach, rajdach, spotkaniach teatralnych, Dniu Skupienia,  złazach organizowanych przez Kręgi Seniorów z Gniezna (udział w wystawie 100-lecia książki harcerskiej i spotkaniach z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej), Kazimierza Biskupiego, Janowca Wielkopolskiego, Mogilna, Mosiny, Zagórowa (melodie operetkowe i najpiękniejsze melodie świata), Wągrowca (udział w otwarciu wystawy 100-lecia Harcerstwa Wągrowieckiego oraz zlocie z okazji przyjęcia przez Krąg imienia i proporca), Wspólnoty Skulskiej, Mielnicy Małej, Poznania, Trzemeszna - Chałupsk, WRHKS, Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP – spotkania w schronisku górskim Głodówka. Uczestniczymy w wycieczkach integracyjnych organizowanych przez Komendanta Hufca w Koninie. Bierzemy udział w Rajdach Rodło oraz w Złazach Seniorów w Łodzi, Szczecinie, Ostrowie Wielkopolskim - z okazji 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego, w odsłonięciu pomnika poświęconego „Harcerzom Wielkopolskim" w Poznaniu, odsłonięcie tablicy w Poznaniu na murach kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach w 100 lecie Harcerstwa Jeżyckiego.

16.Systematycznie w drugą środę miesiąca odbywamy zbiórki.

Zorganizowaliśmy  uroczyste zbiórki jubileuszowe dla phm. Władysławy Garsztki (80 lecia urodzin), hm. Krystyny Górczyńskiej (75 lecia urodzin), pwd Haliny Miętkiewicz (65 rocznica urodzin) oraz harcerskie uroczyste zbiórki z okazji Dnia Kobiet.

Sądzimy, że dużym naszym osiągnięciem jest uruchomienie strony internetowej.

Z harcerskim pozdrowieniem.

Czuwaj!

hm. (-) Władysław Szymański, komendant Kręgu 

Słupca, dnia 1 listopada 2013 roku.

Joomla templates by a4joomla