P11809672.JPGbaner_oficjalny_hksslupca.png

15 czerwiec 2020 Rozkaz L. 3//2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego    Słupca, dn. 15.06.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów
w Słupcy

Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2020

1,Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2.1.Zarządzenia

Mianuję  chorążym proporca Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy hm. Wojciecha Boruszaka.

Mianuję kronikarzem proporca Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy hm. Andrzeja Wolskiego.

1.2.2.Decyzje

Decyzją z od 25 maja 2020 roku Medal Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

otrzymują:

Nr 2 hm. Andrzej Wolski Zastępca Komendanta Kręgu ZHP w Słupcy

Nr 3 hm. Michał Kałużny Komendant Hufca ZHP w Koninie

Nr 4 Michał Pyrzyk Burmistrz Słupcy

Nr 5 hm. Paweł Napieralski Przewodniczący WRHKSiS

Nr 6 Władysław Filipczak Redaktor Naczelny „Gazety Słupeckiej”

Czuwaj! 

 Czuwaj! hm. Władysław Szymański

 

15 marzec 2020 Rozkaz L. 1/2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego      Słupca, dn. 15.03.2020r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 1/2020

Warszawa, 11 marca 2020r.

COVID-19: Wstrzymanie śródrocznej działalności harcerskiej do 31 marca 2020 r.

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce w związku z występowaniem COVID-19, w świetle dzisiejszej decyzji Rady Ministrów,  przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Główna Kwatera ZHP zawiesza wszelkie działania harcerskie prowadzone przez Związek Harcerstwa Polskiego do dnia 31 marca 2020 roku.

Zawieszenie działań śródrocznych dotyczy w szczególności zbiórek zastępów i drużyn. Odwołać lub przełożyć należy także biwaki, zloty, konferencje i inne spotkania konsultacyjne zaplanowane do końca marca.

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odprawy i spotkania zespołów, które mogą odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (on-line), powinny odbyć się w takiej formie.  

Udział jednostek organizacyjnych i przedstawicieli ZHP w zagranicznych spotkaniach międzynarodowych zostaje zawieszony także do końca marca br. W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych po 1 kwietnia br. należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/  

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

Czuwaj!

 ANNA NOWOSAD
Naczelniczka Z H P

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

 

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Hufca Konin L. 1/2019 z dnia 31.01.2020r.

1.Zarządzenia i informacje

1.2.Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych hufca na dzień 31.12.2019r.

 Lp

Nazwa jednostki

Komendant

Liczba czł.

2

Harcerski Krąg Senioró w  Słupcy

Hm. Władysław Szymański

 17/19

 

 

1.1.2

 

 Lp

 Stopień

 Imię i nazwisko

 Funkcja

 23

 hm.

Władysław Szymański

Komendant Harcerskiego
Kręgu Seniorów w Słupcy

       

27

hm

 Andrzej Wolski

Członek Kapituły Wspólnoty Seniorów ZHP

 Instruktorzy, seniorzy, starszyzna z przydziałem do hufca

Lp

Stopień, imię i nazwisko

Krąg

Pełni funkcję statutową

22

hm. Maria Boruszak

HKS w Słupca

 

23

hm. Wojciech Boruszak

HKS w Słupca

 

24

hm. Edmund Głogowski

HKS w Słupca

 

25

hm. Krystyna Górczyńska

HKS w Słupca

 

26

hm. Eugeniusz Krajewski

HKS w Słupca

 

27

hm. Krystyna Przydryga

HKS w Słupca

 

28

hm. Stanisław Przydryga

HKS w Słupca

 

29

hm. Władysław Szymański

HKS w Słupca

  tak

30

hm. Andrzej Wolski

HKS w Słupca

  tak

31

hm. Zdzisław Woźniak

HKS w Słupca

 

32

phm. Władysława Garsztka

HKS w Słupca

 

33

phm. Małgorzata Wolska

HKS w Słupca

 

34

phm. Irena Woźniak

HKS w Słupca

 

35

phm. Grażyna Woźniak

HKS w Słupca

 

36

pwd. Halina Miętkiewicz

HKS w Słupca

 

37

pwd. Stefan Miętkiewicz

HKS w Słupca

 

38

pwd. Tadeusz Niemczewski

HKS w Słupca

 

39

pwd. Krzysztof Rewers

HKS w Słupca

 

40

pwd. Maria Woźniak

HKS w Słupca

 
             

 

Czuwaj!!
Michał Kałużny

5.Nagrody i wyróżnienia

5.2. Wyróżnienia

Składam gratulacje hm. Edmundowi Głogowskiemu w związku z uhonorowaniem dyplomem z okazji 90-urodzin przez Naczelniczkę ZHP hm. Annę Nowosad i Kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdana Radysa.

5.3. Podziękowanie

Dziękuję członkom Kręgu za udział w ostatniej drodze śp. harcmistrzyni Aliny Główczyńskiej (30.12.2019).

Dziękuję za prowadzenie w roku 2019 dokumentacji finansowej Kręgu przez phm. M. Wolską i protokółowania zbiórek przez hm. E. Krajewskiego.

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu przez hm. E Krajewskiego, hm. S. Przydrygę na spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Mielnicy Wielkiej.

Dziękuję za przygotowanie widokówki z okazji 22 lutego – DMB, Dnia Kobiet i Świąt Wielkanocnych hm. A. Wolskiemu.

Dziękuję za przygotowanie organizacyjne zbiórki uroczystej z okazji Dnia kobiet (11.03.2020) hm. W. Boruszakowi, hm. A. Wolskiemu, hm. Z. Woźniakowi.

Komendant Kręgu zapalił znicz pamięci na grobie Powstańca Wielkopolskiego Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu parafialnym w Słupcy (27.12.2019), brał udział w spotkaniu noworocznym (11.01.2020) Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Mielnicy Wielkiej, w zbiórce noworocznej Kręgu Starszyzny „Bezimienni” w Gnieźnie. (26.01.2019). Opracował Kronikę Kręgu za 2020 roku

 Czuwaj! hm. Władysław Szymański

25 maj 2020 Rozkaz L. 2/2020 Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Komendant Kręgu Seniorów    Słupca, dn.25.05.2020
  w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 2/2020

W szczególnym dniu 25 maja 2020 roku, dniu naszego Jubileuszu – 20-lecia istnienia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy składamy wszystkim naszym przyjaciołom podziękowania za to, że razem z Wami byliśmy i jesteśmy w Związku Harcerstwa Polskiego i po latach wcześniejszej bezpośredniej pracy z zuchami, harcerzami, wędrownikami  mogliśmy spotykać się na harcerskich drogach, przy ogniskach, na seniorackich złazach, spotkaniach przyjaciół, piknikach,  biwakach, zbiórkach kręgów, zbiórkach regionalnych i ogólnopolskich, rajdach, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny, Dniach Skupienia Wspólnoty Skulskiej. Nie sposób wyliczyć wszystkiego, bo tak wiele było pięknych dni i chwil w minionym  dwudziestoleciu kręgu…, bo mimo upływu lat my harcerze jesteśmy bez przerwy w drodze…
Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego ma już 20 lat. Powstał w 2000 roku dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego systematycznie prowadził działalność. Na podziękowania zasługują wszyscy członkowie kręgu, bo dzięki mim można obchodzić w 2020 roku doniosłe wydarzenie. Jubileusz 20-lecia działalności jest świetną okazją do rozmów o przeszłości  Kręgu Seniorów ZHP i planowaniu kolejnych działań na następne lata.

 1.2 Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.2.1 Zarządzenia

Odwołuję z dniem 25.05.2020 roku zespół roboczy do organizacji  obchodów 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy w składzie:

1.Wojciech Boruszak
2.Eugeniusz Krajewski
3.Stanisław Przydryga
4.Andrzej Wolski
5.Zdzisław Wożniaka
Dziękuję za wzorowy udział w pracach Zespołu.

1.2.2 Decyzje

25 maja każdego roku począwszy od 25 maja 2020 roku to jest od  rocznicy 20-lecia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy będzie zasłużonym przyjaciołom Kręgu wręczany medal wraz z odpowiednim  dokumentem.  Medal nadaje Komendant Kręgu. Wcześniej zaciąga opinię o kandydatach indywidualnych lub zbiorowych.
Komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy z tytułu mianowania do pełnienia tej funkcji staje się wyróżniony medalem.
Medal po rozwiązaniu działalności Kręgu nie jest wręczany.

Czuwaj!
Czuwaj! hm. Władysław Szymański

25. maj 2020 Cyfrowa zbiórka Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy.Dziękujemy za życzenia, gratulacje komentarze

Cyfrowa zbiórka Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy. 
Dziękujemy za życzenia, gratulacje, komentarze.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

 

Krystyna Krobska Serdecznie gratuluję jubileuszu druhu Władku, a zdjęcia są piękne.

Władysław Szymański Dziękuję Krysiu.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Henryk Lepiarczyk Moje gratulacje dla Waszych Seniorów.

Władysław Szymański Druhu Henryku. Z upoważnienia Członków Kręgu dziękuję za obejrzenie naszych kilku zdjęć przybliżających niektóre wydarzenia działalności Kręgu. Cieszymy się, że Druh odweidza nasze zdjęcia zamieszczane na facebooku. Pozdrawiam. Czuwaj! Władek Szymański ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Franek Spychała Serdeczne gratulacje dla Wszystkich Seniorów ZHP w Słupcy. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Ciebie dh. Władku oraz dla Wszystkich Seniorów ZHP w Słupcy, życzę Wam dalszych Jubileuszy na następne lata. Komisja Historyczna ZHP Hufca Leszczyńskiego oraz Krąg Instruktorski ZHP im. mj. Hubala w Lesznie.

Władysław Szymański Dziękuję Ci harcmistrzu Franku. Pozdrawiam Ciebie Członków Komisji Historycznej i Leszno. Czuwaj! Władek Szymański ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Elżbieta Żymałkowska-Lik Serdeczności i gratulacje z okazji jubileuszu dla Ciebie druhu Władku i dla sympatycznego Kręgu!

Władysław Szymański Dziękuję. Koranawirus nie pozawala na spotkanie członków Kręgu w dniu rocznicowym, ale później też można będzie świętować. Tobie i Andrzejkowi bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie finansowe na proporzec. Najserdeczniej pozdrawiam. Władek ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Lula Baczyńska Serdeczne gratulacje dla prężnego Kręgu Seniorów w Słupcy. Powinszowania dla komendanta kręgu dh. Władka za to, że jest zawsze pełen werwy, miły i serdeczny.

Władysław Szymański Dziękuję Lulko za miłe słowa. Pozdrawiam Ciebie i Janowiec Wielkopolski i wszystkich Twoich i moich przyjaciół. Władek

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Danuta Marciszewska Kochani Przyjaciele imieniu mojego IKS "Dęby", serdecznie dziękuję za miłe słowa i wspomnienia naszych wspaniałych harcerskich spotkań. Dziękujemy, bo tylko w ZHP tworzą się przyjaźnie na całe życie. Życzymy Wam aby ten łańcuch przyjaźni łączył nas i Was . Życzymy i śpiewamy...." Niech żyje Krąg co niezłomnie już działa dwie dychy, co ma prawo do dumy i pychy, co wśród innych bezspornie przoduje, co harcerski styl życia kreuje. Niech żyje Krąg co potrafi zły nastrój poprawić, gdzie możemy jak zuchy się bawić...". Dalszej wspaniałej służby życzymy. Czuwaj!

Władysław Szymański Dziękujemy Danusiu za - od Twojego serca płynące życzenia. Z Wielkopolski a dokładniej ze Wschodniej Wielkopolski ze Słupcy pozdrawiamy „Szczecińskie Dęby”. I do spotkań z Tobą na kolejnych złazach seniorów. Władek ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Halinka Jasniaczyk Serdeczne Życzenia z okazji JUBILEUSZU

Władysław Szymański Dziękuję Halinko za życzenia i zaraszam się do śpiewania w Twoim towarzystwie i pięknych i żwawych pieśni harcerskich. Pamiętam, że kiedyś tam w przeszłości, gdy Druh Marek zaprosił seniorów harcerskich z Wielkopolski nad morze to w niewielkim grono przyjaciół pięknie śpiewaliśmy. Pamiętam, że byłem zdumiony - ilością pieśni jakie śpiewaliśmy i to z pamięci. Czuwaj! Władek Szymański ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

 

Teresa Szrajbrowska Serdeczne gratulacje z okazji 20 rocznicy powstania Waszego Kręgu dla Komendanta Władka i wszystkich członków Kręgu ze Słupcy od członków Kręgu Starszyzny Harcerskiej im. Hm Melanii Ogórkiewicz w Janowcu Wlkp.

Władysław Szymański Tereniu zawsze z wielką radością odwiedzałem Janowiec Wielkopolski razem z żoną Jadwigą na zaproszenia Twojego Kręgu. Spotkania były bardzo uroczyste i czuło się, że podejmujecie nas z wielką gościnnością za co Tobie i członkom Janowieckiego Kręgu bardzo dziękuje. Ucieszyłem się Twoimi gratulacjami. Czuwaj! Władek Szymański ze Słupcy

Teresa Szrajbrowska Pamiętam jak razem z żoną Jadzią bywaliście na naszych uroczystościach i nie tylko. Bywaliśmy na różnych spotkaniach harcerskich. Bardzo lubiłam miłą i sympatyczną druhnę Jadzię.
Dziękuję, pozdrawiam.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Danuta Filipiak-Piaseczna Wielkie gratulacje i najlepsze życzenia.

Władysław Szymański Dziękuję Ci Danusiu za gratulacje i życzenia pozdrawiam Twego męża. Władek ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Paweł Napieralski SZANOWNY DRUHU HARCMISTRZU WŁADYSŁAWIE SZYMAŃSKI - KOMENDANCIE KRĘGU SENIORÓW ZHP W SŁUPCY. NIESTETY ZMUSZONY JESTEM Z WIADOMYCH POWODÓW TĄ DROGĄ NA RĘCE DRUHA ZŁOŻYĆ NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI WASZEGO WSPÓLNEGO JUBILEUSZU XX LECIA KRĘGU. KRĄG WASZ JEST W CZOŁÓWCE KRĘGÓW SENIORÓW CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP CO JEST ZASŁUGĄ CAŁEGO KRĘGU ALE DZIĘKI WSPANIAŁEMU PRZYWÓDCY JAKIM JEST DH. WŁADEK. SWOJĄ POSTAWĄ , PRACĄ , ZAANGAŻOWANIEM I SKRUPULATNOŚCIĄ W PEŁNIENIU TEJ FUNKCJI DAJE SUKCES KRĘGOWI. CAŁEMU ZESPOŁOWI TĄ DROGĄ ŻYCZĘ ZDROWIA, RADOŚCI W CODZIENNEJ SŁUŻBIE I WYTRWAŁOŚCI I UŚMIECHU. DRUHU WŁADKU PROSZĘ O KOLEJNE LATA TEJ WSPANIAŁEJ SŁUŻBY.

Władysław Szymański Za życzenia w imieniu członków naszego kręgu Szanownemu i Dostojnemu Szefowi Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów i Starszyzny dziękuję. Cieszymy się, że pamiętałeś o nas i tą drogą przesłałeś swoje "słowo". Te dwadzieścia lat naszego seniorskiego "harcowania" minęły jak jedna chwila. Tylko zdjęcia przypominają o naszych działaniach. I zakrada się jakaś zaduma ... nad ubiegającym bezpowrotnie czasem. Ale jak mawiał mój drużynowy. "Wszystko jest jeszcze przed nami." Pięknie Cię pozdrawiam Władek Szymański ze Słupcy

Paweł Napieralski CZUWAJ hm. PAWEŁ NAPIERALSKI ps. z utęsknieniem czekam kiedy spotkam się z Waszym Kręgiem na wspólnej zbiórce pn

Władysław Szymański Pawle. Wszystko było już zapięte na ostatni "guzik". Pandemia zarządziła inaczej. Ale co odłożone to nie przepada. Za jakiś czas, gdy to wszystko minie i zaczną się normalne dni i tygodnie to znów będziemy razem w przeżywaniu naszego harcerstwa i świętowania jubileuszy w tym naszego. Pozdrawiam Ciebie. Władek Szymański ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Halina Krystowczyk W związku z XX-leciem Kręgu Seniorów w Słupcy seniorki z kręgu "Wędrowniczki po Zachodnim Stoku" wspominając swoje XX-lecie przesyłają serdeczne życzenia jeszcze dalszych wielu lat działalności na dróżce harcerskich przygód, w radosnym duchu, zdrowiu i pełnej służbie dla dobra waszej wspólnoty. CZUWAJ!

Władysław Szymański Druhno Halinko. Bardzo dziękuję w imieniu Członków Kręgu za piękne słowa także dziękuje seniorkom „Wędrowniczką po Zachodnim Stoku” za życzenia na Jubileusz. Koranawirus nie pozwala uroczyście uhonorować nasze 20-lecie. Wszystko mija i nadejdą tygodnie, dni i godziny, gdy będziemy mogli uroczyście obchodzić jubileusze - w tym nasz.
Pamiętam wyśmienity Ogólnopolski Złaz Seniorów w Toruniu. A szczególnie słowa Torunianki: „Jaką Wy nam sprawiliście radość przybywając do naszego miasta”, powiedziała piękna Torunianka do hm. Stasia Przydrygi z Kręgu Seniorów ze Słupcy, kiedy wraz z 400-stoma seniorami ubranymi w zielone harcerskie mundury ze śpiewem maszerował ulicami Torunia.
Pamiętam także melodyjne wieczorne harcerskie śpiewanie w dniu drugim – „Toruń - śladami Mikołaja Kopernika patrona Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej”
Przeżyłem w tym amfiteatrze doniosłą chwile w moim harcerstwie, bo podczas ogniska uhonorowano zasłużonych wieloletnich działaczy harcerskich złotymi lilijkami – byli to hm. Jadwiga Kowalska oraz harcmistrzowie Marian Ogórkiewicz, Władysław Kristen, Wojciech Brzechowski i ja znalazłem się w gronie tych wspaniałych seniorów. Do zobaczenia na naszej harcerskiej drodze.
Władek Szymański ze Słupcy
http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-hks-2017/366-17-20-sierpien-2017-seniorzy-wielkopolscy-na-xxvi-ogolnopolskiego-zlazu-seniorow-zhp-w-toruniu

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Władysław Szymański Druhu Heliodorze na ręce Druha wyrażam moje najserdeczniejsze podziękowania za życzenia i słodki wirtualny tort od przyjaciół z Mogilna. Pozdrawiam 25 członków Kręgu hm. Henryka Mazurkiewicza, z którymi wielokrotnie spotykaliśmy się od lat w lipcu na Nieobozowej Akcji Letniej w lasach mogileńskich na spotkaniach seniorów Wspólnoty Skulskiej i wielu, wielu zbiórkach harcerskich seniorów. I do wędrówek po naszym seniorskim harcerskim szlaku... Dziękuję za wsparcie finansowe na nasz proporzec. Czuwaj! Władek Szymański, komendant Kręgu ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Władysław Szymański Szanowna Druhno hm. Haniu i Szanowny Komendancie Kręgu Starszyzny Harcerskiej z Jarocina hm. Andrzeju. Dziękuję za pamięć o naszym jubileuszu. Jesteśmy zaszczyceni życzeniami. Do spotkania po pandemicznych dniach. Druhno Haniu dziękuje za pomoc przy zbieraniu środków finansowych na proporzec naszego Kręgu. Pozdrawiam. Czuwaj! Władek Szymański

http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-2019/528-15-wrzesien-2019-na-zbiorce-kregu-seniorow-zhp-z-jarocina-w-mieszkowie

http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-2019/540-16-lisdtopad-2019-i-przeglad-piosenki-harcerskiej-kregow-starszyzny-i-seniorow-zhp-z-wielkopolski

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Małgorzata Tomaszewska Serdeczne życzenia. Czuwaj!

Władysław Szymański Pani Małgorzato. Dziękuję za życzenia z okazji Jubileuszu 20-leci Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia dla Pani Męża. Władysław Szymański

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Wieslawa Matuszewska Pozdrowienia i gratulacje z okazji JUBILEUSZU XX LECIA HARCERSKIEGO KREGU SENIORÓW W SŁUPCY. Życzę zdrowia, radości i zadowolenia ze wspólnego celebrowania każdej chwili.

Władysław Szymański Pani Wiesławo. Dziękujemy za przesłane gratulacje z okazji Jubileuszu naszego Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy. Proszę pozdrowić najserdeczniej córkę, która kiedyś była dzielnym instruktorem Hufca ZHP Słupca. Pozdrawiam. Władek Szymański

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Jacek Bartkowiak Życzę Państwu dużo zdrowia, kontynuowania harcerskich pasji przez wiele lat z pożytkiem dla naszej powiatowej społeczności. Pozdrawiam serdecznie!

Władysław Szymański W imieniu Członków HKS Słupca dziękuję Panie Starosto za obejrzenie naszych kilku fotek przybliżających dwudziestoletni Jubileusz harcerskiej przygody Członków Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy i za życzenia. Na stronie www.hksslupca.pl od paru lat informujemy o naszym codziennym życiu Kręgu i z satysfakcją odnotowujemy sześćset pięciotysięczne odwiedzenie naszej strony - czym się bardzo cieszymy. Upowszechniamy przy okazji naszą Małą Ojczyznę - Ziemię Słupecką. Jak już minie czas pandemii spotkamy się, by w rodzinnej atmosferze wracać do minionych wydarzeń z naszego harcerskiego szlaku i planować co dalej. Pozdrawiam. Czuwaj! Władek Szymański, komendant

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Arleta Adamczyk Serdeczne gratulacje. Czuwaj!

Władysław Szymański Dziękuję Pani Arleto za "muzyczne" gratulacje. Na naszych zbiórkach dużo śpiewamy żwawych i bardzo melodyjnych piosenek harcerskich. Przydał by się w Słupcy koncert lub prezentacja muzyczna pięknych melodii harcerskich. Zachęcam do podjęcia trudu. Już z góry za piękne muzyczne wyzwanie dziękuję w imieniu harcerz, instruktorów i członków naszego Kręgu Pozdrawiam. Czuwaj! harcmistrz Władysław

Pamiętam jak w setne urodziny autora „Stokrotki” na słupeckim Rynku cztery pokolenia zaśpiewały „Stokrotkę” z okazji odsłonięcia w poniedziałek 10 października 2016 roku tablicy poświęconej Edwardowi Fiszerowi, Słupczaninowi autorowi tekstu kultowej harcerskiej piosenki śpiewanej kiedyś i teraz przez rodaków i nie tylko ...

http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-hks-w-2016/314-1-pazdziernika-2016-setne-urodziny-autora-stokrotki

Arleta Adamczyk Podejmuje wyzwanie, ale we współpracy z Państwem.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Darek Sebol Gonet Pozdrawiam! Czuwaj!

Władysław Szymański Dziękuję Druhu Darku za odwiedzenie naszych słupeckich harcerskich fotek. Pozdrawiam. Czuwaj! Władek Szymański ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Jerzy Mikołajewski Gratulacje za zrobienie albumu. To miłe z Twojej strony. Pozdrawiam.

Władysław Szymański Dziękuję Ci Jurku za miłe słowa. Harcerze i Instruktorzy Harcerscy to osoby z Twoich i moich pięknych czasów młodości i wieku dojrzałego. Pozdrawiam Twoją Małżonkę i Ciebie. Władek Szymański

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Krzysztof Kaczmarek gratulacje i współpracy życzy komisja historyczna Ostrów Wlkp.

Władysław Szymański Dziękuję Druhu Krzysztofie za gratulacje i przesyłam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dla Członków Komisji Historycznej Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski. Czuwa!j Władek Szymański ze Słupcy

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

 

Teresa Szrajbrowska Czuwaj Druhu Władku.

W załączeniu przesyłam serdeczne gratulacje dla Ciebie i członków Waszego Kręgu z okazji XX - lecia powstania Waszego Kręgu. Serdecznie pozdrawiam.
Krąg Starszyzny Harcerskiej im. hm Melanii Ogórkiewicz w Janowcu Wielkopolskim

http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia2014/202-15-sierpnia-2014-u-przyjaciol-w-harcerskim-kregu-seniorow-z-janowca-wielkopolskiego

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Małgorzata Wolska Druhu Komendancie! W dniu jubileuszu naszego KRĘGU dziękujemy za Twoją kreatywność, pracowitość, zaangażowanie w działalność harcerską a przede wszystkim wspaniałą organizację pracy. Często wspominam nasz wspólny obóz w Smolnikach w 1973r. Jako młoda instruktorka byłam pod wrażeniem sposobu organizowania obozowego życia. Uczyłam się od Druha planowania, organizowania i podsumowywania działań. Te umiejętności przydały mi się później w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Dzięki Druha działalności Nasz Krąg jest zauważalny i rozpoznawalny w środowisku, a my to doceniamy i czujemy się z tym dobrze. Życzymy zdrowia i czekamy na wspólne spotkania. Czuwaj! M. Wolska.

Władysław Szymański Gosiu - gdy po latach wracam w tamten piękny czas naszego wspólnego letniego obozowania to muszę powiedzieć, że i ja od wszystkich, także i od Ciebie czegoś się nauczyłem. Każdy z nas, nieraz bezwiednie przekazuje jakieś piękne wzorce. Tylko je potem w życiu stosować. Szczególny dziś w dzień naszego "w pandemii" Jubileuszu Kręgu. Dziś możemy odbyć tylko cyfrową zbiórkę. Kiedy byłem komendantem hufca Słupca to mówiłem moim wtenczas instruktorom, że nadejdzie dzień kiedy będziemy się spotykać  przy nośniku zdjęciowym. I teraz możemy za pomocą komputera, ba wielkiego na ścianę telewizora odbywać zbiórki na odległość.
Wszystko mija i jeszcze będziemy przy wspólnych stołach spotykać się na seniorów harcerskich zbiórkach, czego Tobie Gosiu i naszej fantastycznej rodzinie harcerskiej życzę. Władek

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Halina Krystowczyk W związku z Jubileuszem XX- lecia istnienia waszego Kręgu Seniorów w Słupcy referat seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przesyła serdeczne życzenia wielu radosnych przygód na kolejnych ścieżkach przygody harcerskiej, które jeszcze przed wami. Czuwaj!

Władysław Szymański Druhno Kierownik Referatu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Druhno harcmistrzyni Halinko. Dziękuję za życzenia od ważnej w strukturach ZHP komórki jakim jest Referat Chorągwi. Bardzo cenię sobie przesłane życzenia. Nasz Krąg ma wielu, wielu przyjaciół w Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej. Cieszymy się, że o nas pamiętacie. Ja brałem na zaproszenie Waszego Referatu wielokrotnie udział w świetnych spotkaniach i zbiórkach organizowanych na Ziemi Bydgoskiej. Na jednym z cmentarzy bydgoskich jest pochowany mój brat Mieczysław, który w Bydgoszczy był długie lata lekarzem. Pozdrawiam. Władek Szymański ze Słupcy z Chorągwi Wielkopolskiej

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

 

Ania Wicek
„Gdy po latach będziesz wspominać

Stare dzieje z harcerskiej drużyny
Swemu dziecku,
co dorastać zaczyna,

Jedną radę dasz – „Załóż mundur i przypnij lilijkę...”
Długowiecznego zakochania w szarej lilijce i jak najczęstszych wspólnych wędrówek z okazji Jubileuszu 20-lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy życzą członkowie HKS „Bryza” z Gdyni.

A teraz zanućmy razem...
https://www.youtube.com/watch?v=WbsXhGj_zNQ

 Władysław Szymański Druhno Aniu nasza wyśmienita Komendantko patrolu na Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Gdańsku najserdeczniej dziękuję Ci za przesłane życzenia z okazji Jubileuszu. Piękna to piosenka, którą wraz z życzenia zostaliśmy obdarowani
"Gdy zakochasz się w szarej lilijce
I w świetlanym harcerskim krzyżu
Kiedy olśni cię blask ogniska
Radę jedną ci dam
Ref: Załóż mundur i przypnij lilijkę
Czapkę na bakier włóż i noś
W szeregu stań wśród harcerzy
I razem z nimi w świat rusz"
Koncert harcerskich piosenek i piękne melodie chce nam ofiarować na Jubileuszowej zbiórce Szkoła Muzyczna YAMAHA. Chciało, by się powiedzieć słuchając przepięknej ofiarowanej melodii "trwaj chwilo trwaj". Poprosimy, by i tą piosenkę artyści ze Szkoły też nam zaśpiewali. Pozdrawiam. Czuwaj

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Jerzy Mikołajewski Praca społeczna na rzecz innych była przez Nas zawsze priorytetem. Dziękuję.

Władysław Szymański Wiele w przeszłości Szanowny Jurku czyniłeś dobra na rzecz innych w tym i harcerzy Gminy Słupca i Miasta Słupcy jako Burmistrz Słupcy czy lider organizacji młodzieżowych. I za te dobre uczynki dziękuję. Pozdrawiam. Władek - Twój przyjaciel.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

 

 

 

25 maj 2020 Jubileusz 20-lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

Jubileusz 25-lecia Harcerskiego  Kręgu Seniorów w Słupcy

 

 

Jubileusz 20-lecia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

 

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

„Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze"

Jean-Paul Sartre`a

      W szczególnym dniu 25 maja 2020 roku, dniu naszego Jubileuszu – 20-lecia istnienia Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy składamy wszystkim naszym przyjaciołom podziękowania za to, że razem z Wami byliśmy i jesteśmy w Związku Harcerstwa Polskiego i po latach wcześniejszej bezpośredniej pracy z zuchami, harcerzami, wędrownikami  mogliśmy spotykać się na harcerskich drogach, przy ogniskach, na seniorackich złazach, spotkaniach przyjaciół, piknikach,  biwakach,  zbiórkach kręgów, zbiórkach regionalnych i ogólnopolskich, rajdach, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów i Starszyzny, Dniach Skupienia Wspólnoty Skulskiej. Nie sposób wyliczyć wszystkiego, bo tak wiele było pięknych dni i chwil w minionym  dwudziestoleciu kręgu…, bo mimo upływu lat my harcerze jesteśmy bez przerwy w drodze…

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

      Krąg Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy powstał w 2000 roku. Dzięki wielu zaangażowanym słupeckim instruktorom – seniorom harcerskim i przez miniony okres dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego systematycznie prowadził działalność. Na podziękowania zasługują wszyscy członkowie kręgu, bo dzięki mim można obchodzić w 2020 roku doniosłe wydarzenie - Jubileusz 20-lecia działalności jest świetną okazją do rozmów o przeszłości  Kręgu Seniorów ZHP i planowaniu kolejnych działań na następne lata.

Dziękujemy
Za  każdy dzień razem,
za każdy poranek i wieczór,
za przyjaciół,
gdyż nawet cień przyjaciela starczy, by uczynić człowieka szczęśliwym.

Z harcerskim pozdrowieniem.
Czuwaj!
Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy

 

 

Gdy świat cię przygniata,
a w serce tęsknota się wkrada,
rozejrzyj się wokół,
bo przecież na wszystko jest rada.

Rodzina harcerska,
rodzina cię nie zawiedzie!
Harcerska rodzona,
jest z tobą w radości i biedzie.
 

 Tekst napisał członek Kręgu pwd. Stefan Miętkiewicz
  Piosenka  zaśpiewana po raz pierwszy na  Zbiórce Kręgu w Stawie w 2017 roku.

 

Joomla templates by a4joomla